Startsida Blog Om Sajten Kontakta Frågor och svar

Frågor och svar 15 april

 

Hej Per Staffan!
Den här frågan får du publicera om det passar för dig och redaktionen.

Jag undrar om ni i alla meddelanden från "andevärlden" funnit synpunkter på varför så många unga människor i dag inkarnerar med egenskaper/beteenden som av vårt nuvarande samhälle betecknas med diagnoser som "Ashbergers Syndrom" m m. Vidare om hur vi egentligen bör bemöta dem.

Som det ser ut nu försöker man med alla medel bara inlemma dem i vårt samhällssystem, t o m mot deras egen vilja, och försöker få det hela förståeligt genom att stämpla dem si eller så.

Bör vi försöka inlemma dem i vår så kallade "verklighet" eller bara låta dem vara i väntan på den nya tidens genomslag.

Vilket är mest kärleksfullt?

Hälsningar och stort tack för ert enastående arbete varje dag.
Anita

Hej Anita,

Ja, det finns mycket otrevlig som pågår här.

Jag vill börja med det som kallas Attention Deficit Disorder or ADHD. Det medicinska läkemedelsföretagen försöker och har stämplat detta som en sjukdom och rekommenderar därefter läkemedel som Ritalin och många andra. Andra läkare som kommer i skymundan vidhåller att det inte är en sjukdom.

Det är inte en sjukdom. Ofta handlar det om avancerade själar som inkarnerar nu och de kommer med stor energi och är ivriga att bidra. De har dåligt med tålamod för den värld vi ger dem. Det kan vara arbetsamt för en förälder att ge ett sådant barn vad det behöver. Läkarvärlden och skolvärlden gör det enkelt för dessa redan överbelastade föräldrar att ge droger till barnet eller barnen för att lugna ned det. Dessa droger har dock stora skadliga effekter för barnet, både fysiskt och själsligt, i och med att det tar kol på själens förmåga att utveckla sig här på Jorden och infria sitt själskontrakt. Det är ett brott mot mänskligheten att starta barn, och numera även vuxna, med dessa droger.

När det gäller Asberger och autism är det kanske än värre. Autism har i för sig funnits i ringa grad under en lång tid. Den dramatiska ökningen av både autism och Asberger syndromet har dock skapats av vaccin som ges till barn vid späd ålder. Man ger för mycket vaccin och föga mellanrum mellan doserna. Det är tillsatser i vaccinet som orsakar syndromen, såsom konserveringsmedel som innehåller kvicksilver. Vissa barn är mer känsliga för detta än andra. När sjukdomen är skapad så ges kraftiga doser av droger till barnen och de skadas återigen.

Sedan har vi alla dessa skrämselhistorier angående fågelinfluensa och svininfluensa. För detta har stora mängder vaccine har sålts, vilka har haft mycket skadliga effekter på barn. Många barns liv har blivit förstörda av dessa vaccin då de har orsakat narkolepsi.

Det kanske kan låta alltför förskräckligt för att vara trovärdigt, men det finns en kampanj där många forskningsföretag arbetar för att framställa nya virus och sjukdomar i allmänhet för att på olika sätt påfresta livet för mänskligheten.

Det kommer att komma ut mer och mer. Häromdagen fanns det publicerat i allmän media om hur Tamilflu inte hade någon nämnvärd effekt alls på svininfluensan. Svenska staten har spenderat ungefär en kvarts milliard skattepengar för att bygga upp ett lager (av värdelös medicin).

Tillräckligt med “goda nyheter” och jag gick kanske lite extra långt.

Ett direkt svar till frågan är att dessa barn eller vuxna inte skall ges dessa droger, så att de kan bevara sin själs utvecklingsförmåga. Föräldrarna bör ges annan hjälp för att klara av ett krävande och aktivt barn, vilket är vad ADHD barn är, och inget mer.

I Ljus och Kärlek,

Per