Startsida Blog Om Sajten Kontakta Frågor och svar
Frågor och Svar, 10 aug 2012Fråga:

Det skrivs mycket i olika meddelanden om att människans liv på jorden är en illusion, är det så att de olika inkarnationerna som vi gjort egentligen inte har hänt?

Jag har trott att innan vi återfötts på jorden så har det bestämts t ex hur vårt liv i stort skall bli, vilka mål vi satt upp som vi skall genomgå, både svåra och lyckliga.

Har vi gjort inkarnationer på olika planeter i Universum också?

Vilka är ljusarbetarna på jorden?

I ljus och kärlek,

Tina

Svar från Per Staffan:

Hej Tina,

Tack för dina bra frågor som är av allmänt intresse.

Jo, det skrivs mycket om att vi lever i en illusion här på jorden. Ibland kallas det för en holografisk konstruktion. Enligt min förståelse är det en illusion, dvs inte vår sanna verklighet, utan vi (vår själ) har valt att ta del av illusionen, dvs den fysiska existensen. Själen återgår sedan till den mer verkliga tillvaron på andra sidan efter den fysiska döden. Själen bestämmer sig sedan för att komma åter för fler lärdomar, med nya kontrakt, som du har rätt uppfattat. Jag drar ofta en jämförelse till filmen Matrix, där Neil existerar och agerar med hjälp från utanför den overkliga existensen där Neil är, dvs i illusionen där Neil agerar.

Illusionen vi lever i, också kallad dualitet, är till för att vi skall lära oss. Vi går in i illusionen för att lära oss lärdomar för att vår själ skall förkovra sig, dvs själen är verkligheten och dualiteten är en uppsättning för att lära sig ifrån, och med andra ord inte helt verklig, utan en konstruktion för själens utveckling.

Så vad som har hänt i de olika liven du har haft har hänt och gett dig vishet på själens nivå. Denna vishet och tillväxt av själen är något du tar med vid uppstigningen till 5D och blir en skattkista av erfarenheter som du har att tillgå då. Dualitet eller livet i illusionen är med andra ord inte förspilld tid utan en skatt. Var och en måste dock bestämma sig för när det är dags att lämna illusionen då alla lektioner och lärdomar mer eller mindre har lärts.

Det finns olika själar med olika antal liv på Jorden. I princip kommer vi alla från utanför Jorden som själar, en del har dock haft många hundratals inkarnationer på Jorden eller mer, och andra är relativt nyligen ankomna från andra planeter. En del själar kan också ha haft växelvis existens/inkarnation på Jorden och andra planeter. De flesta kommer dock hit, ibland kallad fängelseplaneten, för de har tagit på sig ett uppdrag.

Vilka är ljusarbetarna? - De som förstår och följer Ljusets och Kärlekens väg. Vilken väg detta är finns beskrivet i de många meddelandena på St-Germain.se. Så med andra ord är det ett sätt att se livet och leva livet som gör en själ till en ljusarbetare och det finns ingen formell organisation eller auktoritet, annat än på individuellt uppdrag av den Galaktiska Federationen av Ljus.

Jag hoppas att mina svar kan vara till någon hjälp. Djupare och mer insiktsfulla svar finns naturligtvis bland alla kanaliserade meddelandena på denna sajt. Så att läsa meddelandena tillbaka i tiden är rekommenderat.

I Ljus och Kärlek,

Per Staffan---------------------------------------------------------

Comments from readers (0)