Startsida Blog Om Sajten Kontakta Frågor och svar
Frågor och Svar, 21 januari 2014Jag är en ljusbärare...i varje fiber med vibrerande hjärta. Som följer bloggen! Jag är av den bästa interiör men har så svårt att säga NEJ. Jag ger å ger sätter mig illa till. Vet att jag måste säga ifrån men tror mej inte vara värdig annat än fattigdom å elände.

Har tagit mej från ett destruktivt förhållande och mött män som lovat mig ett rikare mer glädje fyllt liv. Men jag blir bara fattigare å mer bränd… Jag vill inget hellre än att ha tillit!

Står på ruinens rand och blir tillfrågad - du har ju lovat! Betyder det inget för dej? Jo det betyder att jag inte kan betala räkningarna och kanske måste gå från mitt hem… Vad är viktigast...att betala för mig själv eller hjälpa andra?
Min själ slits av detta

Tacksam för svar

Maria m kärlek

Hej Maria,

Tack för ditt mejl och frågor. Du har det tufft just nu, särskilt med ditt samvete, som du ser det. Kanske jag kan peka ut något nytt för dig.

Ljusbärare och ljusarbetare är inte menade att vara martyrer eller att uppoffra sig själva till den grad att de går under. Vad som skrivs i dessa meddelanden är ofta att hålla en viss distans till andra personers problem. Det är deras lärdom och lek-tion. Som ljusarbetare kan du vara kärleksfull, uppmuntrande och ge stöd. Du har stor medkänsla, men du måste skydda dig själv, och lära dig att hålla ett lagom avstånd eller vara opåverkad (detached). Du kan inte “rädda” folk. Du kan möjligtvis hjälpa dem att rädda sig själva, i bästa fall. Vanligtvis handlar det om deras karma och deras egna lektioner som de måste genomgå.

Om du inte kan infria dina eventuella löften får du förklara att din situation har för-ändrats och du inte kan göra vad du trodde du kunde göra för den personen. Om han/hon inte förstår och försöker få dig att känna dig skuldmedveten och visar ing-en förståelse för dig så är det den personens utmaning. Du kanske då förlorar den personen som vän, temporärt. Om det verkligen är en vän så finns det säkert en väg tillbaka i framtiden.

Det här med uppoffrande och vara martyr för att visa sin godhet kommer mestadels från den förvridna kristna tron där Jesus, enligt bibeln, var den största martyren av alla. Han sattes upp som martyr och exempel för att skapa detta mönster av offer i människors tankesätt.

En stor risk med detta är att personen ser sig själv som ett offer och utvecklar en offermentalitet (victim mentality), vilket är en helt felaktig väg att gå. Det leder till att man skyller sina problem på andra och eventuellt letar efter en räddare som skall lösa problemen man själv har. För sådana personer är det lätt att skylla problemen på andra och se sig själv som mycket god och from, och på grund av detta känna sig berättigad till hjälp från någon annan.

Jag känner inte till tillräckligt om dig för att uttala mig om du har utvecklat en offer mentalitet eller ej. Mitt intryck är att du står på gränsen. De som kommer till dig om hjälp förefaller att luta åt det hållet.

Mitt råd skulle vara att du ger av din kärlek och medkänsla, men inte av dina pengar eller tid, om den senare är knapp. Du skall då inte känna dig skuldmedveten på något sätt. De och du måste förstå att de har sina lektioner att lära sig i livet, och karma att arbeta med.

Samtidigt skall du inte känna dig bedragen av män som har lovat att rädda dig från din situation. Du är värdig mer än fattigdom och elände. Absolut. Men, det är du som har låtit dig bli lurad därför att du har sökt efter en “räddning”, kanske därför att du tyckte du var värd det. Att en person räddar eller håller upp en annan är en dålig bas för en relation.

Än sämre är dock att vara i en destruktiv relation, som du har räddat dig själv från nyligen, där eventuellt du trodde att du kunde rädda den personen, med ditt goda hjärta och medkänsla. Relationer fungerar bäst som jämlikar, där var och en står stadigt.

Din största utmaning är nog att upphöra att känna dig skuldmedveten om du inte hjälper någon med pengar och annat. Du misstar din roll som en ljusarbetare, som har stor kärlek, med att offra dig mer och mer. Du visar inte din kärlek och ljus ge-nom att offra dig själv. Detta kommer från den förvridna kristendomen.


I Ljus och Kärlek,

Per Staffan---------------------------------------------------------

Comments from readers (0)