“A Golden Age is Coming Part 1”

En Gyllene Tidsålder är på väg, vi har väntat i 13 000 år
Del 1 av 3 av Matz Jungå 2011 

Vad ska man tro på? Detta dokument, uppdelat i tre delar,har som ambition att ge en enkel men ändå beskrivande bild av vår andliga verklighet (utveckling) på jorden idag. Jag vill på detta sätt summera den information jag själv kommit över. Dokumentet har inte som mål att ge svar på alla frågor, eller att påstå att detta är sanningen. Den kan istället ses som en tankeväckare för de som är villiga/redo att ta till sig denna typ av information. Fördjupning finns i massor på hemsidor världen över, länkar till några av dessa finns i slutet av del 3.

Matz, september 2011

Själ nog

Jag har ”aldrig” (i detta liv) valt att lägga mitt sökande inom någon religion. Däremot har jag haft ett andligt sökande som går bortom religionens paketering – där svaren söks utanför dig själv med handfasta svar ofta med makt som redskap. Utan att i stället söka svaren inom mig själv. Detta förhindrar dock inte att man kan ta del av andras erfarenheter, vilket detta dokument bevisar. Sanningen som ska göra oss fria finns inte i den upplevda verklighet utanför oss själva eller hos andra människor, gurus eller inte, utan inom oss och det är bara vi själva som kan ta detta steg. Däremot kan vi få hjälp med vägvisningen eller guidningen för att nå fram.

Början och slutet – slutet och början

Under mitt sista år på Beckmans designskola,när jag arbetade med min slututställning våren 1994, fick jag en s.k. kanalisering,ord och bilder kom helt enkelt till mig. Dessa delar bildade själva examensarbetet och presenterades på reklammanér bl.a. som stora T-baneskyltar och trycksaker. Jag förstod under denna tid inte själv vad budskapen förmedlade. Lite bakvänd kommunikation m.a.o. Även om jag fortfarande inte är helt klar vad som verkligen kommunicerades så har detta lett mig vidare till andra budskap och böcker som pekar på och beskriver tiden vi närmar oss. Tider som beskrivits profetiskt hos flera kulturer på jorden.

A&O

Allting runt om dig suddas ut, utplånas av ett genomträngande ljus, ett aldrig skådat skimmer. Du passerar verkligheten, en gräns i tiden. Allt du tänkt är tänkt, det gjorda gjort, du har famlat till slutet. Du har nått ditt mål, ett sedan länge hägrande kapitel. Allt har sin början just i denna stund, när du passerar ditt livs största hinder. En begränsning att kalla slutet för slut och inte begynnelse. Tiden är mogen att söka den nya tiden. Spräng dina gränser, bekämpa det gamla, det finns ingen återvändO.

Uppvaknande/upplysning/upplyftning – Att komma ihåg vilka vi är

Det finns mängder av skrifter och berättelser som historiskt beskriver en ny gyllene tidsålder för mänskligheten men även berättelser som tar upp apokalypsen, vår världs undergång. Just nu fokuserar nästan alla kanaliseringar som skrivs ner på hemsidor världen över på vårt uppvaknande, vilket ska leda till vår egen upplysningsperiod eller upplyftning till högre dimensioner. Vi håller just nu på att komma ihåg vilka vi verkligen är; multidimensionella varelser med förmåga att skapa allt runt om oss. Det finns också de som väljer att se en betydligt mörkare och dystrare framtid, som även exploateras av media och filmindustrin (2012, The Event m.fl.) för att skapa förvirring och rädsla. Sedan finns det alltid de som inte tror på något och vägrar se/känna förändringarna som sker, som tror att vi redan nått vår högsta nivå i vår utveckling. Allt är som vanligt m.a.o. Eftersom vi kollektivt men även individuellt skapar vår framtid är det nu viktigt att välja hur vi lever och vilka tankar vi tänker.

En fantastisk tid

Vår värld och vårt medvetande befinner sig i en gigantisk omställning. Ett skifte som inte många kan föreställa sig. Detta gäller inte bara för oss människor, utan hela vår värld, inklusive vår jord, vårt solsystem och hela universum. Vi kan välja att se detta med rädsla eller som en möjlighet att lämna en värld styrd av dualitet. Vi har själva valt att vara här vid denna tidpunkt. Vi är de starkaste av de starka. Vi är de som vi har väntat på. Det är vi som skapar den nya tiden. Våra tankar och känslor skapar vår framtid. Vi är på väg att bli multidimensionella galaktiska varelser med fullt medvetande!

En kaotisk tid

Man ska kanske inte vänta sig att detta skifte eller dessa ”sluttider” innebär en helt okomplicerad resa. Mycket negativ energi ska rensas och gamla strukturer och tankesätt ska renas innan den nya tiden tar vid. Det är detta vi just nu ser exempel på, en tid av kaos. Upplopp och en total kollaps av ett ekonomiskt system som inte fungerat, utan istället skapat djupa orättvisor. Vi är mitt inne i stormen innan lugnet. Det är upp till var och en att se till att behålla lugnet och hålla fokus på vad som är bäst för mänskligheten, inte bara se till våra egna intressen. Det är tid att vakna och att ta ansvar för vår och allas framtid. En värld av fred och frihet för alla. Vägra att låta rädsla ta över, se ljust på framtiden. Trots kaoset.

En stor nyhet

Vad jag förstår så kommer, inom en snar framtid, ett eller flera officiella uttalanden eller avslöjanden (Disclosure) från högt uppsatta personer ang. att vi inte är ensamma i universum samt avslöjanden om hur vi blivit manipulerade av en Elit under lång tid. I samband med detta ska sedan ett nytt ekonomiskt system (NESARA) lanseras. Efter detta ska en s.k. avteckning (Decloaking) av den osynliga rymdflotta som omger oss och ännu mer öppna uppvisningar av farkoster förekomma. Ett tag efter detta ska en s.k. första kontakt (First Contact) ske där representanter från den Galaktiska Federationen ska presentera sig och ett stort hjälparbete inledas. Målet är att hjälpa till vid vår ev. uppstigning (Ascension).

Läs mer här: http://stevebeckow.com/world-disclosure-day/et-ufo-disclosure/ufoet-disclosure-–-what-where-when-why-and-how”

Just nu – bakom kulisserna

Enligt vissa källor har det pågått en kamp mellan ljuset och mörkret under en längre tid, en kamp vi inte har haft så mycket insyn i. Maktens Elit som under väldigt lång tid styrt våra liv, med hjälp av bl.a. kontroll och rädsla, håller nu på att totalt förlora sin kontroll. De har fortfarande makt över några av de största länderna (inom G5-gruppen). Ett nytt ekonomiskt system som inte är styrt av en korrumperad bankhierarki håller nu på att godkännas och undertecknas av nära 90 stater (hittills) och är nära att presenteras. På grund av ett tilltagande underskott av kapital (dollar), vilket De Mörka behöver för att betala och underhålla militära enheter runt om i världen, har de under en tid försökt att hota nationer för att få tillgång till mer. Det kan låta otroligt för att inte säga fruktansvärt, men deras huvudsakliga mål har varit att reducera mänskligheten till en befolkning på ca 5 miljoner. De tänkte skapa ett tredje världskrig med totalt världsherravälde och förintelse. De har sedan väldigt lång tid utvecklat underjordiska baser där de själva tillsammans med utvalda människor skulle klara sig själva från förstörelse. Några av dessa baser är nu förstörda. De har varit totalt segervissa och inte insett en mänsklighet som vaknat upp och insett faran, precis innan allt var för sent. Att vi fått en hel del hjälp av fredliga varelser från andra världar har minst sagt förbättrat våra odds. Det var trots allt meningen att ljuset skulle segra till sist.

Läs mer här: http://stevebeckow.com/2011/09/david-wilcocks-exclusive-interviewwith-benjamin-fulford

Vi är inte ensamma

Under vår tid som någorlunda medvetna människor har vi undrat om vi är ensamma i universum. Då vi tidigare hade ett betydligt högre medvetande än vad vi har idag, var detta inte en fråga – vi är inte ensamma. Däremot har vi blivit manipulerade av en Elit som inte vill att vi ska veta sanningen om vår historia, ursprung och om universums alla möjligheter. Jorden har under flera årtusenden befunnit sig i karantän på grund av den mörka energi som skapats runt jorden. Vår krigiska natur och låga medvetandenivå är inte kompatibel med vårt universum där den Galaktiska federationen verkar för ljuset. Vår karantän är dock på väg att släppas när ljuset nu tar över.

Vår familj från stjärnorna

”Vi kommer att vara med er när omständigheterna så tillåter och sedan skall vi ha en underbar period då vi lär känna varandra helt och fullt. I många fall så är vi gamla vänner till er och er sanna familj från stjärnorna.”

Kanalisering av SaLuSa från Sirius via Mike Quinsey 28/3 2011

Vi var inte de första intelligenta varelserna på Jorden

Jorden har under långa tider besökts av intelligenta varelser som rest genom universum och transplanterat ekosystem. Jorden har själv utvecklat ekosystem med hjälp av material från kometer m.m. som hjälpte till att skapa förutsättningar för liv. I vårt solsystem har även Mars och Uranus haft fungerade ekosystem. Flera raser hade med sig egna system med allt man kan tänka sig behöva från sina egna hemvärldar. En hel biosfär, vissa syrebaserade, andra väte-, metan- och ammoniakbaserade. Det mest komplexa ekosystemet i galaxen är syrebaserat, som på jorden. Det finns bara i ett relativt litet antal. De placerade sin egna ”forskningsteam” på planeter som hade rätt förutsättningar och skapade på så sätt dessa egna biosfärer eller trädgårdar som innehöll allt de behövde för att leva. Dessa kallas av alla raser som besökt jorden för EDEN eller E-Den. De första som landade med en sådan biosfär var en reptilart som heter Ciakar för ca 900.000 år sedan. Efter det transformerades flera ”Eden” av olika raser. Vi är en produkt av genetisk manipulation sedan tusentals år tillbaka. Några av dessa förfäder är i själva verket den felande länken som höjde vår utveckling från vad vi kallar den primitiva människan. Detta är vårt fysiska ursprung, däremot är vi ljusvarelser i själen som valt att inkarnera i denna tröga 3-D värld.

Utomjordingar – Här för att hjälpa eller stjälpa?

Alla människor har någon gång frågat sig själva om vi verkligen är ensamma i universum.Det har presenterats bevis och det har mörkats om deras existens. Nu kommer fler och fler bevis och upplevelser för att det självklart finns fler än vi. Är de då här för att hjälpa eller stjälpa? Både och kan man säga. Vi har haft besök på vår jord under evigheter och det kommer visa sig att vi själva ursprungligen inte är härifrån. Det har under en längre tid funnits onda makter (Dracon eller reptilarter, styrda av Annunaki) som manipulerat oss i det dolda här på jorden. Vi har närt dom med vår rädsla, en rädsla som om och om igen har skapats via tvister, krig och stor förödelse. Tyvärr gäller ”den fria viljan” även för dessa varelser varför ingen av ljuset tidigare kunnat bryta deras karma.Det har även kommit hit varelser, de s.k. ”Grå” p.g.a. av vårt användande av atombomber vilket påverkade deras egen värld destruktivt. Dessa Grå (små, grå med stora svarta sneda ögon) var beslutna att förgöra vår värld men gick i stället med på att utbyta erfarenheter och möjlighet att avla fram hybrider med människor, vilket misslyckades genetiskt. Dessa experiment är de som vittnen beskrivit då de blivit ”uppstrålade” av rymdskepp. De Grå har nu försvunnit då de inte kan hantera de tilltagande ljusenergierna. Just nu finns stora skaror av ljusvarelser runt vår jord och vårt solsystem, redo att hjälpa till vid den s.k. ”uppstigningen”. De har under lång tid hjälpt Moder Jord från förödelse, förhindrat attacker med kärnvapen, stoppat ej naturliga naturkatastrofer mm. De flesta ljusvarelser tillhör även den Galaktiska Federationen av Ljus som tillsammans med bl.a. uppstigna mästare och ljusvarelser från hela universum är här för att assistera oss vid skiftet till en ny tidsålder. Ett skifte som inte bara gäller oss utan hela universum.

Ljusvarelser från universum

Det finns en mängd varelser, många i mänsklig form ”humanoida”, som har hjälpt och hjälper mänskligheten på jorden. Några exempel:
Lyrans (Lyra stjärnsystem, från Vega) 1:a koloni på jorden för ca 700 000 år sedan.
Pleiadians (Plejaderna)
Sirians (Sirius A)
Andomedans (Adromeda)
Arcturians (arcturus)
Teolosians (Jorden, underjord) Överlevande mänsklig ras från Lemurien och Atlantis. Agartha världen i Jordens centrum.

En säker upplyftning

”Universum är fullt av liv, och de mesta har avancerat långt bortom er kapacitet,vilket är anledningen till att ni behöver vårt skydd. Sådana civilisationer är naturligt nog nyfikna på andra livsformer och då de är teknologiskt avancerade kan de resa inter-dimensionellt och åka vart än de önskar. De tillåts dock inte att distrahera er från er Upplyftningsprocess. Som vi tidigare har antytt, så har vissa undantag tillåtits vilket hände i fallet med de Grå som bjöds in av er att stanna på Jorden. Denna överenskommelse dateras från ca 70 år sedan, och har nästan uteslutande gynnat det militära på bekostnad av massbefolkningen. Er framtid är redan definierad, och Upplyftningen är den nästa stora händelsen på Jorden och den har avancerat långt och kommer att lyfta upp er ur dualitet. Det har varit den Gudomliga Planen enda sedan ni lämnade de högre vibrationerna för att uppleva dualitet och alla utmaningar som den innefattar. Vad än ni ser som kan orsaka vissa förseningar av Upplyftningen så kan de bortses ifrån då inget kan stoppa processen från att fortsätta och försäkra er om en säker gång genom sluttiderna.”

Kanalisering av SaLuSa från Sirius via Mike Quinsey 13/6 2011

Varelser med egen agenda

Det finns även varelser som besökt vår planet med andra tankar än utveckling och hjälpsamhet. Några exempel på varelser utan medlidande: Ciakar Den ras som existerat längst i universum, Stor reptilform som är förfader till övriga reptilformer.
Draconian Reptilians (Alpha Draconis)
Greys (Orion)
Sirians B (Sirius B)
Annunaki (Nibiru) Beskrivs som Gudar bl.a. i Bibeln.
Indigenous Reptilians (Jorden, underjordiska baser) styr världens maktelit.

Universum – fullt av intelligent liv

”De Grå har varit på Jorden under en lång tid och har arbetat med många jordliga representanter från deras familjer för att hjälpa att rädda deras civilisation. De är i minoritet, men då de uttryckte önskemålom att ha baser på Jorden så var de ansvariga för det tidiga utbytet av avancerad teknologi. Tyvärr så hade Illuminati aldrig avsikten att det skulle användas till allas fördel, även om en del av det kom fram på kommersiella marknader. Det har funnits andra rymdbesökare, men inga har på senare tid etablerat sig på Jorden, men de har utfört upptäcktsuppdrag. Universum är fullt av intelligent liv och saker och ting är så att när en civilisation når en punkt då de kan resa i rymden så reser de runt i Universum sökande efter kunskap.”

Kanalisering av SaLuSa från Sirius via Mike Quinsey 28/3 2011

Första kontakt – alla ser inte ut som vi

”Den Galaktiska Federationen av Ljus har nyligen arbetat extra hårt och flitigt med att iscensätta en Första Kontakt på vår planet. Den Andliga Hierarkin har nyss gett dem tillstånd att sätta igång planerna för det här uppdraget såsom de finner lämpligt. De flesta kommer att fråga: ”Nå, vad väntar ni på? Säg åt dem att komma ner hit!” Men det är mycket viktigt för mänskligheten att veta att den Första Kontakten inte är ett räddningsuppdrag och att den Galaktiska Federationen av Ljus inte är gudar. Uppdraget har endast fått tillåtelse att hända för att hjälpa till med att assistera oss i vår överföring till att bli fullt medvetna galaktiska människor, att lära oss sanningen om vilka vi egentligen är och vår plats i galaxen och i universum samt att återförenas med våra rymdbröder och systrar.”

Kanalisering av Commander Adama 23/5 2011

Negativ energi – en fälla

”Denna kollektiva omedvetenhet orsakar en hel del rädsla och den rädslan är den enda oroande delen för oss i hela den här situationen. Lika attrahera lika, och den negativa sammansättningen av De Mörka attraherar den negativa energin i era rädslor. De använder det för att förstärka sin styrka och beslutsamhet att fortsätta kampen mot ljuskrafterna som ni ljusarbetare är en del av. Fall inte in i den rädslofällan själva och skingra rädslan hos andra när ni så kan!”

Den Galaktiska Fedarationen

”Vi vill säga mer angående rädsla som vi har pratat om i nyliga meddelanden och som en del människor känner inför utomjordningar. Varhelst ni träffar på oss i den Galaktiska Federationen så kom ihåg att ingen civilisation bjuds in att förena sig med oss, om de inte har lyfts upp. I och med att de har lyfts upp så är det en klar indikation på att alla medlemmar är av en sådan hög vibration att de representerar Kärlek och Ljus. Deras uppdrag är för vad som är i det bästa intresset för alla själar, och de guidas av de högre auktoriteterna som administrerar alla federationer, råd och liknande grupper. Alla lyder under Den Gudomliga Planen och tjänar Guds vilja, och svarar inte till någon annan.”

Kanalisering av SaLuSa från Sirius via Mike Quinsey 13/6 2011

Vi har inget att frukta

”Vi frågar er vad det är ni fruktar, för om vi hade för avsikt att erövra ert folk så kunde vi ha uppnått detta vid vilken tidpunkt som vi önskade. I stället för att vara ett hot mot er så har vi följt er resa och hjälpt er när vi har fått tillåtelse att göra så. NI måste veta vid det här laget att vi har gjort stora ansträngningar att förklara att vi bara kan göra så under förutsättning att det inte berör er karma. Det har funnits tidpunkter då ni har kallat på oss och då vi har varit oförmögna att komma till undsättning då situationen är ett resultat från en karmisk situation som ni har skapat. Detta är tillfällen när ni måste lära er de lektioner som livet erbjuder er – hur skulle ni annars utvecklas? I själva verket så har vår Federation haft några extremt viktiga uppdrag, och ett som fortsätter än i dag är att hålla ovälkomna besökare borta från Jorden.”

Kanalisering av SaLuSa från Sirius via Mike Quinsey 13/6 2011

Historieomskrivning

Historien som vi ”känner till” kommer snart till stora delar raseras och en ny riktig sanning om vårt ursprung ska komma fram. Det mesta som vi har fått lära oss är falskt och det mesta har hållits från oss för att vi ska kunna bli manipulerade och hållas i schack. Sanningen kommer göra oss fria eftersom vi kommer veta vår sanna potential. Först när vi får reda på sanningen kommer vi att se den fulla omfattningen av vad ”de mörka” hållit dolt för oss. Sanningen kommer vara chockerande och obegripligt för de flesta.Det är viktigt att vi trots alla chockerande sanningar kan förlåta och komma vidare. Vi behöver inte mer våld.

Lemurien och Atlantis

Lemurien, tidigare en kontinent i Stilla Havet och Atlantis, en kontinent i Atlanten var de två tidigaste högutvecklade kulturerna på Jorden. För ca 70 000 år sedan bildas kolonier av ”Eden” av varelser från Lyrans, Sirius A,Plejaderna. De samverkar och bildar kulturer i Lemurien. För ca 58 000 år sedan bildas en koloni vid namn Atlantis av nya galaktiska varelser tillsammans med Varelser från Plejaderna och varelser från Nibiru (Annunaki). På grund av krig mellan Atlantis och Lemureien förstörs Lemurien för ca 25 000 år sedan (?) och överlevande människor av ljuset skapar en koloni i den inre Jorden (Agartha) där de än idag lever. Denna underjordiska värld började skapas långt tidigare då de visste att kontinenten skulle sjunka i framtiden. De visste att krig och katastrofiska händelser skulle förstöra deras värld och civilisation. Staden Telos byggs under Mt. Shasta i USA. Atlantis förstörs för ca 25 000 år sedan (200 år efter Lemurien). Överlevande mänskliga raser (Hybrider) från den stora katastrofen i Atlantis ( Atlantis sjunker och beräknas i dag ligga i havet runt Bahamas) befolkar landkontinenterna och bildar till slut kolonier i Amerika, Irland och Norra Afrika. De som överlevt får utstå naturkatastrofer på ytan och de få överlevande civilisationerna har då förlorat sin medvetandenivå och sjunkit ner i den 3:e dimensionen (3D).

Annunaki – Gudarna som tog makten

Den Sumeriska-Babilonska kulturen i Mesopotamien anses numera som vår världs kulturella vagga eller världens första civilisation. I Sumeriska, men även bibliska, berättelser beskrivs storväxta människoliknande varelser som kom ner från himlen och började dyrkas som gudomar. Planeten Niburu som är Annunakis hemplanet och går i en lång omloppsbana i och utanför vårt solsystem kom på nytt in i vårt solsystem och till Jorden ca 3 600 f.kr. De ska ha börjat besöka Jorden redan för ca 450 000 år sedan. Vissa hävdar t.o.m. att vi skapades av dessa gudar, vilket kanske kommer visa sig vara halvsant då de manipulerade våra gener. Det är alltså Annunaki som grundar den sumeriska civilisationen även om området redan var bebott och räknades som Edens lustgård för dess underbara miljö. I detta område i nuvarande Irak (tvåflodslandet) började denna högkultur blomstra. Tempel och städer började byggas, konstbevattning,handel, hierarkier med kungar mm introduceras. Viktiga ”uppfinningar” skapades bl.a. hjulet, plogen, seglet, skeppsteknik liksom banbrytande verktyg. Härifrån får världen militär teknik, medicinsk teknik, skriftspråk och matematik, astromoni, konst, kultur, litteratur, men framför allt religion. Städer som Ur (Uran) och senare Babylon bildas.

Annunaki – Gudarna som tog makten, forts.

Annunaki, som varit på jorden tidvis under långa tider men återvänt, använder mänskligheten som sina slavar för att utvinna guld, uran och annat för dem viktiga material ur jorden via gruvdrift. Vi tog över deras krigiska och maktlystna natur och de skapade en blodslinje (blått blod) som härstammar från sumererna och lever än idag via världens kungligheter och världens maktelit. Städerna Sodom och Gomorra totalförstördes i en kärnkraftsexplosion 2024 f.kr. Ca 2000 f.kr. utvandrar patriarken Abraham från Ur. Annunaki räknas som mycket krigiska, maktlystna och oberäkneliga missbrukare med stor maskulin kraft. Annunaki hade redan 7200 f.kr. kommit ner till jorden och börjat avla barn med jordkvinnor, något som bibeln beskrev och som resulterade i s.k. Nefilim ”de fallna” och beskrivs även som halvgudar och som urtidens hjältar. Då Annunaki kom tillbaka runt nollpunkten var de fast beslutna att ta över jorden. Romarna som var denna tidens härskare och förvaltare av Nibirukulturen väntade på att dessa gudar skulle dyka upp och bli prisade för sin underlydnad. Dock kom en man från det Galaktiska Centret just vid denna tid, med namnet Kristus, och förhindrade detta maktövertagande. Historienoch framför allt religionen har efter detta blivit manipulerad för att ”skydda” (hindra) människan från sanningen. Sedan en tid tillbaka (1990-tal) gick Annunaki över till den ljusa sidan och ingår idag i den Galaktiska Federationen.

Illuminati – Den mörka sidan

Det blir mer och mer tydligt, trots anklagelser om konspirationsteorier, att det existerar en Maktens Elit bakom kulisserna som har varit fast beslutna till totalt världsherravälde och en total kontroll och manipulation av mänskligheten. Vi har kontrollerats via media, vad vi äter, hur och vad vi ska lära oss i skolan, blivit utnyttjade ekonomiskt via ett omoraliskt banksystem, våra kroppar via medicinering och vaccinering m.m. m.m. Allt av en pyramidliknande makthierarki bestående av 13 blodslinjer i toppen. Samma blodslinjer som fördes vidare från den sumeriska kulturens kungalinjer. Denna mörka maktelit kontrollerades i sin tur av och tjänade Annunaki och reptil-släktet, som verkat i det dolda på (under) jorden. Vi talar om personer/varelser med total brist på empati. De har för egen del tillgång till teknik som skulle kunna rädda världen vad gäller energibehov, en vapenarsenal som skulle kunna utrota jorden och system för manipulering av våra sinnen men även förmåga att skapa naturkatastrofer (Japan) och manipulera vädret.

Illuminati – Den mörka sidan, forts.

Vi har blivit förslavade och förhindrade att förstå vår sanna potential, vår sanna natur. Vi har slumrat och blivit hindrade på alla sätt utan att verkligen förstå vad som är på gång. Krig har skapats för att skapa skräck och rädsla. Blodsutgjutelse och en ständig brist och saknad har bidragit till att skapa ett beroende. Förslavning har skett genom att påskina att vi har olika värde. De är inte många men har lyckats roffa åt sig all makt och rikedomar och styr de flesta stora företagen men även regeringar. De har gjort allt för att behålla och utöka denna makt. Dessa grupper har kallats för Illuminati,Den Mörka Kabalen, De Mörka m.m.Deras tid håller dock på att rinna ut då de inte klarar av att hålla kvar makten när mänskligheten vaknar och de högre energierna tilltar. De kan helt enkelt inte verka i ljuset. P.g.a. den universella lagen om ”fri vilja” där man som individ alltid har ett val och att ingen bör ingripa för att ändra på detta karmatiskt, har ljusvarelser som verkat runt jorden inte kunnat hindra dessa val förutom när risken var allt för stor t.ex. vid användande av kärnvapen. Maktens Elit som under så lång tid har styrt våra liv har en tro om sig själva som totalt överlägsna mänskligheten och ser sig själva som gudar med en rätt att skapa vår verklighet till deras förmån. De har alltid verkat i det dolda utan insyn med en total makt att gripa in om någon kommer sanningen för nära. 

De har haft årtusende på sig att bygga upp en pyramidliknande maktstruktur med förgreningar inom alla delar i vår verklighet med mål att totalt styra våra liv (och själar) för att tjäna dessa ”gudar”. De 13 blodslinjerna, som fick makten redan under den sumeriska tiden, har alltid haft totalt världsherravälde som mål. De vill nå dit bl.a. genom att drastiskt minska antalet människor på jorden och kan på så sätt lättare kunna kontrollera ett fåtal,styra världsekonomin fullt ut, skapa matbrist och införa polisstater, där det går, för att till slut skapa en världsregering. 

Under sig har de en arsenal av hantlangare, många inom politik och media, som inte har en aning vem de egentligen tjänar. Pengar är oftast den största moroten men även makt, om än skenbar. Det är för de flesta svårt att tro på att detta överhuvudtaget är möjligt i vårt ”öppna samhälle”. De har varit väl medvetna om planen för uppstigningen under lång tid och förväntas nå framgång med sina planer på världsherravälde. De har använt allt i sin makt för att förhindra att vi förverkligar vår inneboende kraft. De har försökt att förhindra oss att tro att vi är något annat än vår fysiska kropp. 

Ett fåtal har styrt den stora massan

“Ni undrar vad som kommer att hända med de 2% som har styrt och kontrollerat er värld. Det är deras beslut. De har fått ett val: deklarera sanningen, avgå, och ge tillbaka till Mänskligheten allt det som har stulits; eller kämpa till slutet, och försök att ta er från planeten när er plan misslyckas. Rikedomar kommer inte att skydda dem. De invaderar länder i ett försök att hålla er under kontroll via en rädsla av att bli attackerade. Men detta fungerar inte längre. NI har sett det alltför ofta nu för att falla för det igen. Sanningen börjar bli uppenbar, även för de som fortfarande är i ett hypnotiskt tillstånd.Kom ihåg att utan ert stöd så är de ingenting. I det ögonblicket som ni bortför ert stöd så kommer de att falla ihop som ett korthus. Ert samarbete har tillåtit dem att kontrollera alla. Till de som är i det militära – det är ert stöd och assistens som har gett dem rikedomar och makt över Mänskligheten. De behöver att blod spills för att överleva. Ni ger dem det. Tänk på det ett ögonblick. För dem är ni bara leksaker som kan kastas bort, och alla lyder orders utan att ställa frågor. Var finns ert samvete i allt detta?”

Kanalisering av Montague Keen via Veronica Keen 12/6 2011.

Sanningen ska göra oss fria

”Vi kommer snart se en händelsekedja av avslöjanden och erkännande från de som nu ska presentera vår sanna historia och från de som kommer erkänner sina handlingar mot mänskligheten. Handlingar som utförts under tusentals år. Det är dock trots alla dessa fruktansvärda gärningar viktigt att ändå kunna förlåta. ”När vi kan tala till er alla som representanter av den Galaktiska Federationen, så kommer vi att ge er många fakta om er själva. Sanningen kommer att bli oförneklig då allt som vi avslöjar kan backas upp utav otvivelaktiga bevis. Vi kan ”visa” er händelser från de förgångna såsom de ägde rum, och hur er historia har blivit manipulerad och förfalskad så att de mörka Tjänarna kunde behålla kontrollen över er. Det är av denna anledning som ingen själ som har begått brott mot mänskligheten kan förneka det och varför det är bäst att lämna rättvisan för de högre krafterna att hantera. NI för er ut ur de mycket mänskliga känslorna att önska er hämnd, och om det är möjligt bör ni inse behovet för medlidande då själar har fallit till illusionen av mörkret.”

Kanalisering av SaLuSa från Sirius via Mike Quinsey 10/6 2011

Den ljusnande framtid är vår

”Kan ni nu se att oberoende av vad ni har på Jorden, så kommer det att blekna till obetydlighet jämfört med vad som väntar er inom en nära framtid. Det finns ringa eller ingen liknelse mellan vad ni nu har och vad ni kan förvänta er. Vi hoppas därför att ni kan se att lägga allt bakom er är helt enkelt hur ni bereder en väg för en helt nu erfarenhet. Se på oss när vi till slut anländer öppet på Jorden lyssna på våra ord, känn våra vibrationer och ni kommer att veta utan tvekan att vi är er framtid. Vi är inte främlingar för er, och till och med i utseende så kommer många av civilisationerna som ni kommer att träffa på att vara helt oskiljbara från er egen sort. Det skulle stämma eftersom ni också är en produkt av genetisk manipulation sedan tusentals år tillbaka. Vi är i själva verket den felande länken som höjde er utveckling från vad ni kallar den primitiva människan.”

Kanalisering av SaLuSa från Sirius via Mike Quinsey 10/6 2011