Perspective

PERSPEKTIV PÅ DEN NYA VERKLIGHETEN:

För att kunna följa denna hemsida med dess kanaliserade meddelanden och relevanta information från andra källor är det bra att läsa följande korta sammanfattning av detta komplexa ämne.

Kanaliserade meddelanden kommer via många kanaler och källor, till exempel Mike Quinsey (en kanal för SaLuSa från Sirius), Sheldan Nidle, och andra utomjordingar från Arkturien och Plejadiska stjärnsystem. Det är nödvändigt att ha en viss kunskap gällande den verklighet de talar från, och som kommer att vara vår, för de som så önskar. Dessa utomjordingar representerar och är en del av den Galaktiska Federationen av Ljus. Dessutom kommer kanaliserade meddelanden från våra Uppstigna Mästare, såsom Sananda (Jesus) och Saint Germain, samt många Ärkeänglar. Dessa Uppstigna Mästare finns främst på farkoster som tillhör den Galaktiska Federationen av Ljus.

Vi vill börja med att säga att avslöjandet av förekomsten av kärleksfulla och stödjande utomjordingar ligger mycket nära i tiden. Exakt datum är inte givet och är beroende av utvecklingen.

Låt oss först sätta ihop sammanhanget ur ett bredare perspektiv. Vårt egna solsystem cirkulerar runt Centralsolen – Alcyone. Alcyone är den centrala solen i det Plejadiska stjärnsystemet och vårt solsystem kan också betraktas som en del av Plejadiska systemet. Omloppsbanan är ca 25860 år, vilket är en cykel. Alcyone och alla Solar som cirkulerar runt Alcyone cirkulerar också runt Vintergatan, med en bana på cirka 220 miljoner år.

Under passagen runt Alcyone går vårt solsystem genom fotonbältet under vissa perioder av den hela 25860-års cykeln. Vi har nyligen börjat vårt inträde i fotonbältet, vilket är en orsak till de ökade energierna av Kärlek och Ljus som Jorden upplever.

Officiellt slutade vår senaste cykel den 21 december 2012, och vi är nu i den nya cykeln. Den nya cykeln ofta kallad den Gyllene Åldern. Datumet bekräftas av Mayakalendern, som slutade vid denna tidpunkt. Kalendern har alltid sagt att det var slutet på en cykel och början på en ny, vilket vissa har misstolkat skulle innebära slutet på världen. Enligt många läror sätter den hinduiska kalendern också stopp för den mörka Kali Yuga cykeln vid denna tid och ger inträde i Satya Yuga. Även många ursprungliga andliga trossystem har år 2012 som slutet på en era och den officiella starten av en ny.

Den mänskliga arten planterades på jorden senaste gången för ungefär 800.000 år sedan, på kontinenten Lemurien, tidigare belägen i Stilla havet. Innan dess hade dessa mänskliga grundraser också införts på Jorden, men togs bort från jorden av andra Galaktiska raser. Den mänskliga rasen utvecklades ursprungligen i Vega Stjärnsystem från vattenlevande rötter för ca 7 miljoner år sedan.

Den mänskliga kolonin på Lemurien blomstrade under en lång tid, men gick under för ca 26000 år sedan, på grund av bland annat obalanserade energier – med ett överskott av feminina energier. Många av invånarna lyckades fly den sjunkande kontinenten för att nå den Inre Jorden – Agarta – där de fortsatte att utvecklas och har nått en högre nivå av medvetande (5: e dimensionellt medvetande).

En orsak till Lemuriens fall var också konflikten med Atlantiskontinenten, som led av ett obalanserat överskott av manliga energier. Under de senare åren av denna kontinent, som gick under för 13000 år sedan, följde Atlantierna de mörkas agendor, vilket inkluderade att minska våra förfäders status till ett begränsat medvetande, som vi har lidit under sedan dess. Denna mörka agenda ledde också till det mycket fysiska fallet av kontinenten, som var beläget i stort sett kring det vi idag kallar Bermuda triangeln. Atlantis samhälle använde mycket avancerad kristallteknik. Då kontinenten sjönk under vågorna hamnade väldigt stora kristaller på havsbotten. Dessa kristaller är idag ansvariga för många oförklarliga försvinnanden av fartyg och flygplan, på grund av öppnandet av portaler som beror på samverkan mellan solljus och kristallerna.

Den Inre Jorden eller Agarta kan vara en mycket överraskande aspekt för vissa. Enligt den beskrivning av verkligheten från meddelanden som publiceras på denna webbplats är Jorden ihålig. Skalet är proportionellt lika tjockt som skalet av en apelsin eller omkring 1.287 km. Andra planeter i detta solsystem, såsom Mars och Venus, och andra planeter runt andra stjärnor är också ihåliga. Detta är normen i Universum.

Det finns stora ingångar till Inre Jorden både på Sydpolen och Nordpolen. Amerikanen Amiral Byrd beskriver sitt plans flygning via Nordpolen in i den Inre Jorden och tillbaka år 1947. Dessutom finns det tunnelsystem vid andra breddgrader till Inre Jorden, särskilt i Tibet. De fabler från Tibet i Shangri-La beskriver livet i Inre Jorden och staden Shambala, som ligger direkt under Himalayas bergskomplex. Dessutom ligger staden Telos i den Inre Jorden nedanför Mount Shasta i USA och den är ansluten via system av hemliga tunnlar till jordytan.

Gravitation fungerar på ett sådant sätt att den är omvänd (180 grader) i den Inre Jorden jämfört med världens yta. Omkring 643 km ner i Jordens jordskorpan finns det en neutral zon med tyngdlöshet, innan den ändrar riktning då man rör sig ännu djupare och når den Inre Jorden. Den Inre Jorden har också en inre Sol, vilket vid den Inre Jordens strand verkar till synes ha samma storlek som vår sol Sol. Den senare ligger på ett mycket större avstånd. Den Inre Solen har ett mer diffust ljus och kallas också ibland för Kärnan eller Jordens Frö.

Innan Atlantis fall (och även Lemurien) hade människan en högre nivå av medvetande. De mörka Atlantierna skapade en minskning av medvetandet i den mänskliga rasen, vilket vi nu kallar den tredje dimensionen eller dualitet eller helt enkelt begränsat medvetande. Termen att leva i illusionen hänvisar också till denna nivå. Denna traumatiska upplevelse att flytta ner till denna lägre nivå av medvetande dröjer sig fortfarande i våra undermedvetna sinnen, uttryckt som rädslan för världens slut. Dock kommer slutet av denna cykel inte att sammanfalla med en ny katastrofal utveckling, liksom tidigare cyklers slut, – utan snarare det motsatta .

Vissa människor från Atlantis lyckades fly i fysisk form från det sjunkande Atlantis. De flydde till exempelvis Guatemala och dessa människor kom att bli kända som mayaindianerna. I själva verket, var Maya namnet på prästerskapet på Atlantis. Hopi indianerna är också direkta ättlingar från Mayaindianerna och Atlantis. Andra människor flydde till Irland och vidare till Egypten. Detta startade den egyptiska civilisationen.

Pyramiderna är en central form från Atlantis, med en unik andlig innebörd. Pyramider finns också i Guatemala, Egypten, Bosnien och andra delar av världen. De tre stora pyramiderna i Egypten, till exempel Cheops pyramid och Sfinxen var dock byggda av utomjordingar för omkring 40.000 år sedan. De ligger i linje med Sirius stjärnsystem (Polstjärnan) på en mycket viktig nod eller chakra på Jordens energifält.

Begreppen reinkarnation och att själen är odödlig är centrala bland dessa meddelanden och ett faktum, trots att många inte tror det. Många av oss som nu är inkarnerade på Jorden var också inkarnerade under tider av Atlantis och Lemurien. Några andra själar som nu är här och inkarnerade kom från andra planeter i andra solsystem och de kallas Stjärnfrön. Oavsett själars senaste ursprung är nu det gemensamma fokuset att lyfta det mänskliga medvetandets nivå – Uppstigning. Den här gången blir det inte ett misslyckande, som vid den sista tiden av Atlantis och Lemurien. De manliga och kvinnliga energierna kommer att balanseras. Ett upplyftande av medvetande kommer att ske som snabbt höjer medvetandenivån genom den fjärde nivån till den femte dimensionella nivån, som också kallas fullt medvetande. Våra andliga och fysiska förmågor kommer snabbt och dramatiskt att förändras. Vi kommer medvetet att börja minnas tidigare liv och kommunicera mer och mer telepatiskt. Åldrande, som vi nu erfar, kommer först bromsas och sedan vändas och föryngringsprocessen påbörjas.

Uppstigning är valfritt och kommer inte att tvingas på någon. De som valde vägen mot Uppstigning kommer att följa Moder Jord till en högre vibrationsnivå i den femte dimensionen. De själar som föredrar att fortsätta sina upplevelser i den tredje dimensionen (3D) kommer att sluta livet här och börja nya liv på andra 3D planeter som liknar Jorden mycket. En sådan planet heter Herkulobus och förbereds speciellt för själarna från Jorden. Dessa själar fortsätter sin utveckling på dessa planeter och kommer så småningom att vara redo att gå upp till den femte dimensionen. Men nästa tillfälle till Uppstigning med ett stort antal, kan ta lång tid.

Uppstigningen av många själar på en gång och i deras kroppar, vilket äger rum på Jorden är unik och många utomjordingar i högre dimensioner är här för att bevittna processen och hjälpa till. Normalt uppnår själar en högre nivå av existens som en del av deras nästa liv och tar inte med sig kroppen de är i. Den här, vår Uppstigningsprocess, som en massa och i våra kroppar, har inte skett tidigare i detta Universum. Uppstigningen som sker här på Jorden hamnar i centrum på mer än ett sätt, och den är nyckeln till Uppstigningen som också sker i andra solsystem i denna galax.

De utomjordingar som är här kan i allmänhet inte ses. De använder kamouflageteknik för sina farkoster, som gör dem osynliga såvida de inte stänger av den och visar upp sig. Detta händer allt oftare och är orsaken till en del av UFO observationerna.

De utomjordingar som är här, är för det mesta vänliga och fulla av kärlek. De tillhör den Galaktiska Federationen av Ljus och vistas i den femte dimensionen eller högre. De skyddar oss också från ovänliga besök från mörka civilisationer. I den Galaktiska Federationen av Ljus finns en majoritet av mänskliga utomjordingar från Plejadiska stjärnsystemet, från Sirius A, Arkturier, Herkulianer, Andromedianer, Alfa Centurians, Ummites, Procyons, Tau Centians, Lyrier och många fler. Lyrierna är särskilt intressanta, eftersom det har sagts att de representerar den ursprungliga mänskliga rasen som utvecklades i Vega-systemet. De andra representerar senare utvecklade mänskliga kolonier, precis som vi. Medlemmar av den Galaktiska Federationen av Ljus är mestadels av mänskligt ursprung, men inte helt.

Det finns också en utomjordisk mörk sida, som tilläts av Skaparen. Den mörka sidan tilläts infiltrera och orsaka förstörelse av civilisationer på både Lemurien och Atlantis. Många galaktiska krig utkämpades med den mörka galaktiska federationen som kallas Ankara Alliansen. De hade sina centrala lokaliseringar i stjärnsystemet i Orions bälte.

Medlemmar av Ankara Alliansen har oftast reptil genetik. Till exempel demonerna och gargoyles som pryder många kyrkor i Europa från medeltiden – till exempel Notre Dame i Paris – representerar utomjordingar med en reptil genetisk form. En av de viktigaste raserna är Drakos. Det är en kraftfull reptil ras, både fysiskt och mentalt. Även om de flesta Drakos tillhör den mörka sidan så finns det undantag.

De utomjordingar som oftast avbildas i våra medier, som små, grå och med stora svarta kalla ögon, är inte de viktigaste aktörerna. De kallas för de Grå eller Zeta Retikulier. De tillhör den mörka sidan och är underställda Drakos imperium. De har tillåtits besöka Jorden under de senaste 70 åren och har bildat avtal med regeringar under denna tid. Deras mål har varit att bilda en ny hybrid ras med en blandning av deras genetik och mänskliga gener. Deras ras har hotats av utrotning och detta är deras sätt att rädda sina arter. Det är de som var ansvariga för kidnappningar av foster, som sedan användes för att skapa den nya hybridrasen. De har också tillåtits ha jordiska baser på Jorden. I utbyte har de delat aspekter av deras avancerade teknik, som i första hand den amerikanska militären har haft tillgång till. I verkligheten är många UFO-observationer resultatet av farkoster från den amerikanska militären med hjälp av teknik som erhållits från de Grå. Men denna teknik kommer inte i närheten av den som Galaktiska Federationen av Ljus besitter.

Den verkliga makten i den mörka alliansen har en mer ren reptil bakgrund. Detta inkluderar Drakos och dess kungliga ras – Ciakar. De senare är formidabla reptila individer med vingar. De kan möjligen motsvara våra ”myter” om drakar.

Galaktiska krig har skett med Ankara Alliansen som huvudaktören under miljontals år. Detta har bland annat lett till förstörelsen av ytorna på Mars och Venus. Vårt solsystem hade ursprungligen fyra vackra vattenplaneter, liknande Jorden. Den fjärde planeten Maldek var den största, och blev helt förstörd i dessa krig och allt som återstår är vad vi kallar asteroidbältet. Med andra ord asteroider är bitar av den tidigare planeten. Samtliga fyra planeter kommer att återställas till sina ursprungliga förhållanden, via en process som kallas terra -bildande, och bli en del av vårt nya solsystem. Namnet Maldek kommer då att ändras till Pax.

Till de som är intresserade av astronomi kan det nämnas att vår nuvarande måne tidigare var en satellit eller måne runt Maldek och den är inte naturlig. Den har en inre konstruktion gjord av titan. När vår nuvarande artificiella måne för länge sedan sattes i omloppsbana runt jorden togs de två naturliga månar som då fanns bort. Dessa två månar kommer att återskapas via terra -bildande och den nuvarande artificiella månen kommer att tas bort.

Ännu en planet kommer att återskapas. Det är den innersta planeten, innanför Merkurius omloppsbana, och kallas Vulcan. Den är liten, men observerades från jorden runt 1840-1850, men kan för närvarande inte ses.

Vidare uppger vissa källor att jorden har en riktigt unik ställning i den här galaxen. En viss unik källa existerar inom Jorden, från vilken hela Vintergatan växte. Detta gör jorden till en mycket speciell och eftertraktad planet, över vilka många krig har utkämpats. Det kan möjligen också förklara varför Jorden inte förstördes i den utsträckning som de andra vattenplaneterna i detta solsystem. Det har vidare sagts att vårt solsystem kommer att närma sig det för Sirius-systemet och bli en del av det, och dess befintliga solar; Sirius A, B och C.

Då vi diskuterar astronomiska eller geo-fysiska förändringar är det också intressant att notera att vid tiden före Atlantis fall hade Jorden två himlavalv som omgav den. Det var två sfäriska lager av iskristaller i atmosfären som omgav jorden, som hölls på plats via tidigare nämnda avancerade kristalltekniker som fanns på Atlantis. Dessa himlavalv hade funktionen att tillhandahålla ett skyddat och tempererat klimat runt hela Jorden. När Atlantis gick under och kristallerna försvann till botten av havet kunde himlavalven inte längre hållas på plats och iskristallerna föll ner på jorden. Detta skapade grunden för vad som återberättas i Bibeln som syndafloden på grund av Människans Fall och Gudarnas ilska. Kom ihåg att när Atlantis gick under föll Mänskligheten från fullt medvetande till begränsat medvetande.

Atlantis och Lemurien kommer återigen att höjas till ytan när omvandlingen av ytan på Moder Jord startar på allvar. Himlavalven kommer då också att återställas tillsammans med de två ursprungliga månarna. Detta kommer att vara en del av att skapa ett balanserat och tempererat klimat på Jorden.

Låt oss återvända till Atlantis fall för 13000 år sedan, men från en annan vinkel. Den resterande och nu, i kapacitet reducerade, mänskliga rasen lyckades etablera en primitiv tillvaro på andra kontinenter. Strax efter Atlantis fall äntrade den utomjordiska rasen Anunnaki in på scenen och närmade sig Jorden. Deras hemmabas är på planeten Nibiru, eller ibland kallad Planet X, eller Korsets Planet (Planet of the Crossing). Det är en planet som går i en elliptisk bana mellan Sirius och vår Sol. Anunnaki kallas ibland Nefilim och var mycket stora till växten – jättar. Det var en hybrid ras med mänsklig genetik från Sirius B och reptilgener från Orion-systemet. Anunnaki folket arbetade tillsammans med sina härskare Drakos.

Då den mänskliga rasen hade avvikit från utvecklingen och flyttat bakåt till begränsat medvetande med dess lägre vibrationer blev det lätt för Anunnaki folket att landa på jorden och göra sig själva till gudar i mänskligheten ögon. Anunnaki folket var inte bara stora i storlek utan de hade även speciella tekniker och förmågor. Anunnaki införde viss teknik och kunskap, vilket ledde till blomstrande kulturer såsom Sumererna. De byggde stegpyramider, Ziggurats, i Mesopotamien och på andra håll. De fungerade som heliga platser där Anunnaki visade sig. Det var också en plats för de manliga Anunnaki att skaffa avkomma med kvinnliga människor. Avkomman kallades halvgudar. De sa halvgudar hade speciella förmågor, såsom långa liv, som kom från faderns härstamning. Dessa halvgudar och deras avkomma i sin tur blev grundarna av traditionen av kungavälde, under ledning av Anunnaki. Under senare århundraden och årtusenden valdes Kungar ut från avkomman av de ursprungliga halvgudarna. De bär en viss speciell blodslinje, som ibland kallas för blåblodigt i adeln och kungafamiljer. Detta har lett till försök att få kungafamiljerna att gifta sig inom sina familjer för att bevara denna blodslinje. Samma blodslinje är också viktig för Frimurarna. För att nå toppen, 33e nivån inom Frimurarna utförs idag blodprov och denna blodslinje krävs.

Ljuset lämnade inte hela Mänskligheten i händerna på Anunnaki efter nedgången av Atlantis. Jesus Kristus, Buddha, och Muhammed kom för att sprida Ljuset. Dock blev de religioner som bildades efter sådana Mästare infiltrerade av mörkret, ledda av Anunnaki. Den kristna religionen genomgick en stor inriktningsförändring som började med mötet i Nicea år 325 efter Kristus, under den romerska kejsaren Konstantin. Före detta datum innehöll den kristna tron ​​ begreppet reinkarnation, men inte begreppet synd och Jesus sågs som någon som ett föredöme och som kunde följas och inte som Guds Son, som ingen annan kunde uppnå. Runt denna tid infördes begreppet synd och ett system att gå till kyrkan för att tigga, be för och köpa syndernas förlåtelse. Detta gjorde den Katolska Kyrkan mycket rik under århundradena.

Tiden efter Jesu Kristi blev kontrollen över mänskligheten mindre öppen och uppnåddes av Anunnaki och deras hantlangare genom mer subtila sätt. Många hemliga organisationer bildades och några inte så hemliga, såsom Frimurarna. Mycket av fokuset låg i att skapa rädsla och lidande bland befolkningarna, vilket avancerade fram agendan för Anunnaki och deras herrar.

Låt oss gå snabbt framåt till tiden för den Franska revolutionen. Runt denna tid stöddes olika mörka grupper av hemliga organisationer och Anunnaki började använda namnet Illuminati – de belysta. De är dock inte av ljuset, utan helt mörka. Idag består Illuminati av cirka 13 ledande familjer, och här ingår Rothschilds, Rockefellers och en rad europeiska mörka adelsfamiljer.

Vid tiden för den franska revolutionen och den amerikanska revolutionen var greve Saint Germain aktiv och inkarnerad i Frankrike. Denna själ var också inkarnerade som Josef, far till Jesus, vid den tiden. Han var också Christopher Columbus och Merlin vid kung Arthurs hov. Han och Sananda (Jesus) arbetar mycket nära i dag och kommer att komma tillbaka tillsammans. Så, vid den här tiden etablerade St Germain det som kallas Saint Germains Världs Fond. Det är en fond som har ökat i värde sedan den här tiden, tack vare hans finansiella genialitet. Även vid denna tid var Saint Germain en viktig nyckel till att hjälpa Unionens Fäder med att skriva den Amerikanska konstitutionen. Då Unionens Fäder tvekade att underteckna dokumentet som de hade skapat – de fruktade för sina liv – dök han upp framför dem, en främling, och höll ett tal som gav dem mod att underteckna dokumentet.

Sedan denna period i historien har mörkret, främst Illuminati, dominerat vår värld och sedan 1913 har de använt den amerikanska centralbanken som ett viktigt instrument för detta. De 13 Illuminati familjerna äger Federal Reserve Bank. De mörka har haft en mycket elak agenda med avfolkning på Jorden via en rad katastrofer, medan de samtidigt byggde underjordiska baser där de skulle gå i pension och överleva dessa katastrofer i.

Som en del av avfolkningsprogrammet utformade mörkret en plan för tre världskrig. Tredje världskriget var avsett att vara en konflikt mellan den muslimska världen och västkristna civilisationer. Illuminatis skapelse Israel var en del av denna plan i slutet av andra världskriget. Staten Israel skapades 1948 baserad på Balfour deklarationen från 1917, ett brev från den dåvarande brittiske premiärministern Lord Rothschild – en bankir. Försök görs fortfarande för att skapa ett tredje världskrig, men det kommer inte att lyckas.

Även i slutet av andra världskriget då de första atombomberna sprängdes, väckte de stor uppmärksamhet bland utomjordingar. De insåg att vi inte var ett tillräckligt moget samhälle för att hantera sådana kraftfulla vapen. Resultatet blev att många farkoster från ett antal planetsystem kom till våra kuster för att observera och skydda. I själva verket har många källor uppgivit vid flera tillfällen att de skulle ingripa om ett kärnvapenkrig skulle utvecklas, och göra våra kärnladdningar obrukbara.

Fastän Anunnakis mörka hantlangare, Illuminati och andra, har försökt att både avfolka jorden och att upprätta slavliknande kontroll av den återstående befolkningen har de inte varit framgångsrika. Deras lycka har vänt. Runt 1995 beslutade Anunnaki att överge sina gamla mörka vanor samtidigt som Anchara Alliansen ingick ett fredsavtal med den Galaktiska Federationen av Ljus. Resultatet blev att de mörka hantlangarna på Jorden inte längre hade stöd av Anunnaki. Däremot har de inte valt att följa exemplet från Anunnaki, att ansluta sig till Ljuset, trots uppmuntran om att göra det.

Dock har Skaparen och Himlen (icke-fysiska andliga varelser i den sjunde dimensionen eller högre) förklarat att mänskligheten på jorden kommer att sluta sin sejour i mörkret – ett faktum som de mörka försöker ignorera. I själva verket avsåg Skaparen att den mörka perioden för Mänskligheten efter nedgången av Atlantis skulle vara en period av själsutveckling och Mänsklighetens tillväxt och från vilken Mänskligheten skulle komma tillbaka. Det var aldrig avsett att vara permanent. Själar anmälde sig frivilligt att vara en del av denna erfarenhet för egen vinning.

Då vi går mot övergången till en ny Verklighet av Kärlek och Fullt Medvetande sker en kamp om själarna och mänsklighetens sinnen. Det är en kamp som Ljuset kommer att vinna. Det är möjligt och drivs av de inre utvecklingarna bland Ljusarbetare, vilket gör yttre förändringar och utveckling möjlig.

Den Galaktiska Federationen av Ljus kommer snart att formellt introduceras till folket på Jorden av vissa Ljusorienterade större regeringar. Det är här vi för närvarande står under våren 2015. Då den Galaktiska Federationen introduceras kommer också våra Uppstigna Mästare tillbaka. Detta kommer att omfatta Sananda, Saint Germain, Buddha, Muhammed, Hilarion, Mitreya och många fler. Vi kommer då även att introduceras till våra kusiner i den Inre Jorden (Agarta).

Ljusarbetarna väntar på de första stegen, vilket kommer att inledas av de ovan nämnda återkomsterna och introduktionerna. Dessa första steg kommer att innehålla ett nytt och rättvist finansiellt system, vilket kommer att göra det möjligt att distribuera finansiella välsignelser till Ljusarbetare, som i sin tur kommer att dela sådana välsignelser med den större befolkningen. En del av medlen för detta kommer från konfiskerade medel som Illuminati har stulit från folket. En del av medlen kommer från den tidigare nämnda Saint Germains Världs Fond och andra källor. Därefter kommer nya styren att införas. I Amerika kallas detta NESARA. Den Nationella Ekonomiska Säkerhets och reform lagen. Detta kommer att resultera i skuldavskrivning för individer och regeringar samt inrättandet av ett rättvist och mänskligt samhälle för alla. Överflöd för alla kommer att skapas. De mörka ledarna kommer att avsättas och ställas inför en juridisk process, men kommer att få chans att reformeras då Ljuset alltid är förlåtande.

Dessutom kommer många nya dolda tekniker presenteras som förebud till masslandningen av våra utomjordiska och andliga familjer, samt att de kommer att medföra ny teknologi. Många av dessa tekniker kommer att inriktas på att sanera Jorden och bistå med transporter och erbjuda gratis energikällor.

Efter att masslandningar har skett kommer Mänskligheten att gå igenom en frivillig kraftig inlärningsfas för att förberedas för fullt medvetande. Var och en av oss kommer att ha vår egen individuella mentor. De återvändande Uppstigna Mästarna kommer att utbilda oss, tillsammans med våra mentorer.

Denna första etapp mot ett Galaktiskt samhälle inkluderar andligt lärande, förståelse av mänsklighetens historia, överflöd, ny teknik, nya finansiella system och styrning. Detta är dock en övergående fas. Vi måste först nå fjärde dimensionellt medvetande innan vi går vidare till den femte dimensionen. Perioden i den fjärde dimensionen kommer att vara relativt kort.

Omvandlingen till den femte dimensionen är både fysisk och andlig. Ett antal nya chakracentra är redan nu i färd med att etableras i våra kroppar, vilket orsakar en del besvär . Människan har i allmänhet två DNA-strängar. Men många utvecklar nu en tredje sträng, vilket förvirrar många forskare. En fullt medveten person i den femte dimensionen har 12 strängar. Dessa strängar görs möjliga genom att skifta DNA-sekvenser, som nu kallas ”skräp-DNA”. (Våra ”blygsamma” forskare kallar dem så, eftersom de inte förstår deras funktion eller syfte.) Dessa DNA-sekvenser borde kanske hellre kallas vilande eller inaktiva och kommer att aktiveras och användas i hela den 12-strängade paletten av DNA. Detta är den fysiska grunden för framväxten av en ny människa, med nya förmågor och fullt medvetande.

Denna övergångsfas kommer så småningom ta slut och vi kommer att flytta in i ett rent Galaktiskt Samhälle med fullt medvetande. I ett sådant samhälle tillgodoses alla individers behov. Pengar är inte längre nödvändiga och i stället används en form av byteshandelsystem för utbyte av tjänster med fokus på att betjäna det gudomliga. Teknologi används för att tillgodose grundläggande behov.

Moder Jord måste också flyttas in i femte dimensionen och återställa sin yta till ursprungliga förhållanden. Detta innefattar exempelvis återfödelse av kontinenterna Lemurien och Atlantis från botten av oceanerna. Himlavalven kommer att återskapas och de två ursprungliga månarna kommer återuppstå. Detta är förknippat med stora fysiska förändringar av Jordens yta. Enligt många källor kommer det inte att vara möjligt för mänskligheten att fortsätta att vistas på ytan under denna tid. Istället kommer människor att flytta antingen till Inre Jorden, där nya städer har byggts för att hysa och sköta om människor, eller så kommer de att flytta till stora rymdskepp – Moderskepp.

Även i den Inre Jorden eller ombord på stora farkoster kommer mänskligheten att avsluta sin övergång till den femte dimensionen. En väsentlig del av detta kommer att innebära att träda in i specialtillverkade Ljuskammare. Dessa Ljuskammare är levande kännande väsen som under tre dagar kommer att hjälpa personen i kammaren att avsluta övergången till fullt medvetande.

Väl ute ur dessa Ljuskammare kommer personen att ha uppnått femte-dimensionellt medvetande. Men innan de är redo att fungera väl i ett sådant samhälle måste de lära sig vissa regler i ”etikett”. Nödvändigheten av detta kan förstås av det faktum att vi i den femte dimensionen kommer att kunna läsa varandras tankar. Lögner och förvanskningar är inte möjliga.

Vår uppfattning är även att efter den slutliga övergången till den femte dimensionella existensen kommer mänskligheten främst bebo den Inre Jorden. Världens yta kommer att skyddas och bevaras, med många ekosystem, i ursprungliga förhållanden. Det är underförstått att andra civilisationer på andra planeter lever primärt på insidan av planeten och inte på ytan.

Mänskligheten kommer vid denna tid att börja uppfylla sitt öde, vilket är bra faktiskt. Det nya femte dimensionella samhället på Jorden kommer också att omfatta de nyligen terra-formade planeterna Venus, Mars och Pax. Dessa fyra vatten planeter kommer att utgöra kärnan i den nya Sol Stjärn-nation, som kommer att omfatta alla planeter i vårt solsystem. Resor kommer att vara täta mellan de fyra vattenplaneterna och samhällen kommer att byggas på alla dessa planeter. Jorden och detta nya stjärn-nation kommer också att vara hem för många Galaktiska konferenser inom den Galaktiska Federationen av Ljus, och hysa många utomjordiska människor och icke-människor i den femte dimensionen.

Från denna hemstjärn-nation – Sol – kommer mänskligheten att fortsätta att tjäna Ljuset och det Gudomliga i denna galax och även bortom den, i andra galaxer. Arbetet kommer att fokuseras på att omvandla hela denna Vintergatans galax till Ljuset. Många planetsystem som tidigare var en del av Ankara alliansen väntar på att få hjälp att förändra sina egna samhällen från mörkret till ljuset. Vi kommer att ge stöd till dem och ta på oss roller som liknar vad de Uppstigna Mästarna och den Galaktiska Federationen gör och har gjort för oss.

Detta är en del av Skaparens större plan för Mänskligheten och denna Galax. Våra själar är mycket gamla och för länge sedan, då vi var medvetna om planen anmälde vi oss frivilligt att få vara en del av det. Planen inkluderade faktiskt att vi skulle uppleva Atlantis fall och lida av begränsat medvetande. Vi såg detta som en gåva som skulle ge oss en unik kunskap och tillväxt. Denna erfarenhet har förberett oss för vår framtida uppgift att bistå de många stjärnnationer som väntar på att utvecklas och gå med Ljuset.

 

I Kärlek och Ljus,

Redaktionen