Kategori: Vital Frosi

0

ÅTERSTÄLLNINGEN AV JORDEN, 20 september, 2023

ÅTERSTÄLLNINGEN AV JORDEN 2023-09-20 Älskade ni! Människans medvetande har ännu inte expanderat tillräckligt för att faktiskt förstå vad en planetarisk övergång är. Det är förståeligt, eftersom Jordens själar aldrig har bevittnat en händelse av...

0

DU ÄR DET DU SKA VARA, 2023-08-23

DU ÄR DET DU SKA VARA 2023-08-23 Älskade ni! Det är vanligt att höra klagomål här och där från människor som är missnöjda med sitt nuvarande liv. Fast det är naturligt för alla förväntar...

0

FAMILJEN PÅ DEN NYA JORDEN, 16 augusti,

FAMILJEN PÅ DEN NYA JORDEN 2023-08-16 Vi citerar här tidigare texter, att familjen är ett laboratorium för själar. Ja, det är sant, för i en värld av prövning och gottgörelse, är lagen om orsak...