Kategori: Jamye Price

Frigöra Sinnet av Jamye Price, 4 mars

Frigöra Sinnet, 4 mars 2016 av Jamye Price Välsignade Varelse, ert sinne är ett kraftfullt verktyg för att skapa. Det kategoriserar, analyserar, definierar och förädlar, baserat på information som är känd. Sinnet i sig...

Vara i Enighet via Jamye Price, 12 februari

Jamye Price ~ Vara i enighet   Att följa sitt hjärta är ett stort steg för många människor, eftersom informationen är okänd. Hjärtat förhandlar med potentialer, möjligheter, samband med andra och liv. Detta är...

Behåll er kraft via Jamye Price 15 januari

Behåll er kraft via Jamye Price, 15 januari Jamye Price – veckovis ljusexplosion (Lightblast) Behåll kraften   Välsignade varelser, ni är unika gestalter, unika i tankar, unika i känslor, och därför; unika i era uppfattningar....