“A Golden Age is Coming Part 3”

En Gyllene Tidsålder är på väg, vi har väntat i 13 000 år
Del 3 av 3 av Matz Jungå 2011 

En Gyllene Tidsålder är på väg– vi har väntat i 13 000 år- Del 3

Matz Jungå 2011

Den kosmiska planen

Enligt Calleman leder evolutionsprocessen till en punkt, den 28/11 2011, när klättringen uppför den kosmiska pyramiden kommer att fullbordas och ett medvetande av ljus kommer att uppnås. Detta datum markerar inte bara en punkt i den linjära tiden utan är också en reflektion av kvanttillståndet 13.13.13.13.13.13.13.13.13, vilket är universums högsta möjliga kvanttillstånd. Vid den här tidpunkten, när alla de nio undervärldarnas kosmiska krafter manifesteras fullt ut, kommer vi att vara redo för något helt nytt. Vi är då menade att spegla ett kvanttillstånd som tillåter oss att uppfatta enhet med alltet och att uppnå den högsta nivån av resonans med den Gudomliga Källan.

Livets träd – en växande kraft

Vad är det då som driver på detta evolutionssystem som Maya beskriver och som enligt Calleman driver all utveckling framåt? I Mayas beskrivningar genererar ett kosmiskt Världsträd fyra heliga riktningar (väderstreck). Enligt mytologin skapades Världsträdet först i universum och allt härstammar härifrån i sin utveckling. Världsträdet finns omnämnt i nästan alla kulturer, t.ex. vårt Yggdrasil. Alla heliga träd har vissa saker gemensamt – rötter som går ner i underjorden, en stor stam i mellanvärlden och grenar och löv som når den övre världen, kosmos. Precis som ett träds utveckling – från frö till grenar, blad och blomma – accelererar den evolutionära kraften i enkla celler och nu uttrycker vi människor denna kraft. Livet vibrerar fram mer och mer avancerat liv. Evolutionen är redan förbestämd. Livets träd beskrivs också av Maya som den ”Ende Guden” eller ”Givaren av rörelse och rymd”. Livets träd beskrivs som holistiskt/holografiskt och fungerar enligt uttrycket ”som ovan så och nedan” där egenskaperna och påverkan är desamma både i ett makro- och i ett mikroperspektiv, ex. universum – atom. Universum verkar ha haft en struktur redan från start, via en kreativ källa, och verkar målinriktat. Utan denna evolutionskraft hade vi inte varit här. Detta beskriver en helt annan evolution än Darwins och en helt annan förklaring än vad religioner försökt påskina genom tiderna.

Moder jord – ett levande väsen

Vi lever på ett jordklot bland flera planeter i ett solsystem mitt ute i en galax i universum. Men det är inte bara ett jordklot av sten, metall, het kärna, atmosfär mm. Det är en egen levande organism. Tidigare levde vi i direkt kontakt med naturen och själva planeten, vår uppgift har varit rollen som planetens väktare. Vi får både kvinnliga energier från vår jord och manliga ovanifrån. Mänskligheten fick för länge sedan i uppgift att balansera Moder Jords (Gaia) energisystem. Hon är beroende av oss, precis som vi är beroende av henne. Våra energisystem och jordens energisystem är tätt sammankopplade med varandra. Vi är ETT med Moder Jord. 

Denna uråldriga och tidslösa visdom har nästan glömts bort idag, men har bevarats av ursprungsbefolkningar över hela världen, t.ex. Nordamerikas indianer. Det vi gör mot vår jord gör vi också mot oss själva, vi är helt beroende av varandra. Jorden har en energikropp precis som människan har, hon har en aura, och hon bär på ett karmiskt förflutet som hon behöver hela. Det här delar hon med oss människor, och hon har fått bära på mycket av vår karma och hur vi har behandlat henne genom århundradena och årtusendena. Jorden är precis som vi på väg att stiga upp till den 5:e dimensionen. För att Moder Jord ska klara av övergången så behöver hon vår hjälp att mildra på trycket, så att övergången inte ska bli så våldsam och smärtfylld för Jorden och hennes innevånare med bl.a. kraftiga jordbävningar som följd.

Den kosmiska dansen 

”Allt levande liv på Jorden består av energier. All existens är energi. Kosmos är som en enda stor levande organism, och ni är alla delar av den organismen. Ett pumpande energiflöde, ett gudomligt flöde som forsar fram och tillbaka över de kosmiska vidderna. Vi deltar alla i den kosmiska dansen på olika plan, och i de olika dimensionerna. Det har blivit dags för mänskligheten att bli aktiva deltagare i dansen. Lyftandet av den kosmiska karantänen är en del i den processen, att ni som mänsklighet blir välkomnade in i den kosmiska gemenskapen och får ta del av den fantastiska mångfald, överflöd och kärlek som finns där för er ute i kosmos.” 

Kanalisering av Maria Bertram 1/3 2010.

Fotonbältet – En möjlighet till upplysning 

Under den 26 000 år långa processionscykeln (den tid det tar för jordaxeln att skapa en hel cirkel) befinner sig solsystemet i en s.k. ”galaktisk natt” med två perioder om 11 000 år då vi befinner oss i ”mörkret”. Däremellan går vi in i ett s.k. fotonbälte eller upplysningsljus som varar under 2000 år (2st). Vi befinner oss just nu i inledningen av en av dessa upplysningstider. Jorden hade första kontakt med detta fotonbälte vid vårdagjämningen 1987 och jordens omloppsbana kommer att vara helt inneslutet i denna våg av ljus vid vintersolståndet 21/12 2012.

9 Dimensioner eller medvetandenivåer

Vi är från början multidimensionella varelser med förmåga att ta del av flera dimensioner. Vi förlorade denna förmåga för tusentals år sedan. Vi lever just nu i den 3:e dimensionen med fysiska kroppar med möjlighet att uppleva livet med ett splittrat perspektiv i dualitet. Kärlek och hat, mörkt och ljust, manligt och kvinnligt o.s.v. Barbara Hand Clow, författare bakom många andliga böcker med rötter i den amerikanska ursprungsbefolkningen (Cherokee), mottog under 1994 kanaliseringar från Plejadinvånare som även lever i den 5:e dimensionen. De har varit inblandade i jordens historia under en lång tidsperiod och har stor kunskap vad gäller dimensioner eller densitet som vissa säger. Man skulle också kunna kalla det frekvens och jämföra detta med t.ex. TV-apparater där kanaler ligger på olika frekvensnivåer. Jorden beskrivs som ett rike innehållande 9 dimensioner av medvetande. De nio dimensionerna är lokaliserade på en vertikal axel, som förankrar sig i jordens centrum och går upp till galaxens centrum. De lägre dimensionerna (1D, 2D och 3D) är olika nivåer av Jorden – från kärnan till ytan och håller en fast form. Den fjärde (4D) är den nivå av kollektiv tanke som är bryggan mellan de fysiska och osynliga världarna. Den 5:e (5D) upp till 9:e (9D) är himmelska. Den lägsta dimensionen (1D, Jordens kärna) är den tätaste och den högsta (9D, det Galaktiska centrumet) det minst täta. Täthet styrs av gravitation.

• 1D: Järnkristallen i jordens centrum. Den enda verkligt fasta dimensionen. Gaia eller Moder Jord. 1D är gravitation.

• 2D: Den Telluriska världen. Riket mellan Kristallen och den bågformade jordskorpan. Elementalerna – kemiska, radioaktiva, mineraliska, kristallinska och biologiska essenser. Jordens rikedom.

• 3D: Linjärt rum och tid. Den zon där de fysiska och icke fysiska dimensionerna möts. Där vi människor lever tillsammans med andra biologiska varelser och växter.

• 4D: Myterna och arketypernas värld. Riket för det mänskliga kollektiva sinnet, beståndsdelarna av tankar och känslor som smälter samman och vävs till arketypiska mönster. Astralvärlden. Fördelar/splittrar energin från de högre energierna.

• 5D: Hjärtats rike. Den femte dimensionen är ljus. D.v.s. den är fältet för hela det elektromagnetiska stålningsspektrumet. Den femte dimensionen är centrum för den vertikala axeln, liksom hjärtat är centrum för våra kroppar.

• 6D: Helig geometri. Den sjätte dimensionen är det rike av geometriska former som reproducerar sig som materiella ting i 3D (ex människor, djur, växter). Den geometriska formeln (idén) existerar i 6D och manifesteras i 3D genom vibration.

• 7D: Ljudvibration. Den sjunde dimensionen är ett rike bestående av kosmiskt ljud som åstadkommer de 6D-geometriska formerna genom vibrationsmässig resonans. 7D-ljud är galaxens kommunikationssystem. Frekvensvågor i oktaver skapar olika typer av geometri.

• 8D: Det gudomliga sinnet – ljus. Den åttonde dimensionen organiserar ljuset. Ljusenergin trappas ner i oktaver (längre vågrörelser än ljus) till 7D-ljud som bildar geometriska ljusformer i 6D. Det mänskliga sinnet kan idag bara se och höra ett visst spektrum av dessa vågrörelser.

• 9D: Det galaktiska centrumet – Det svarta hålet i vintergatans centrum. Det svarta hålet är källan för tiden i den niodimensionella vertikala axeln. Denna roterande gravitationskärna vibrerar fram evolutionen. Tiden skapar verkligheter.

• 10D: Den vertikala axeln. Förutom de nio dimensionerna existerar även en 10:e dimension som är själva vertikala axeln som går från 1D till 9D. Den tionde dimensionen genererar alla nio dimensioner. Det heliga trädet – Livets Träd.

Uppstigning till de högre dimensionerna

”Så, återigen tjänar vi tillsammans i detta det största uppdraget på Jorden. Vi måste bara berätta för er om den glädje vi känner när ni, vår markpersonal i mänskliga uniformer, vrider upp era Ljus till ett fullständigt erkännande av vår gemenskap, av vår gemensamma avsikt och förberedelserna inför detta storslagna skifte – Uppstigningen av Planeten Jorden och alla dess deltagande medlemmar från Moder Gaias riken! Ni Kära, vi står enade och fastän det fortfarande finns mycket att göra, kan vi försäkra er om, att allt är ”på rätt spår” och går framåt i överljusfart! Förberedelserna är mer intensiva än någonsin – vi står faktiskt på randen till nya avslöjanden och tillkännagivanden inom alla områden, eftersom vårt arbete nu kulminerar i resultat som skall offentliggöras! Hela Världen och Universum därbortom har väntat på denna förändringens tid, och på att ni, min Älskade Familj, ska inta Ledarens roll i Uppstigningen mot Ljuset i de Högre Dimensionerna.” 

Kanalisering av Ashtar via Susan Leland 1/5 2011

Från fritt fall till uppstigning

Vi har varit på en resa och befunnit oss längst ner men är nu på väg upp och tillbaka till vår ursprungliga plats. Vi har som sagt varit modiga och axlat uppdraget att leva ut en mängd liv i denna täta dimension med alla dess svårigheter. Vi föll från början ner i denna s.k. verklighet men har vi denna cykels slut möjlighet att åter stiga upp. Alla kommer inte vilja eller ha möjlighet att ta detta steg och har istället en möjlighet att förlänga tiden i denna värld och fortsätta lära sig genom inkarnation tills ett nytt tillfälle ges. Det är ett val man enbart kan göra själv, utifrån vad det högre jaget vet är det rätta. Alla kommer befinna sig på rätt plats vid rätt tid. Vissa kommer snart att lämna denna verklighet och ta klivet upp mot en högre dimension.

Från 3D till 5D

Vad jag förstår så har mänskligheten en möjlighet att åter nå den 5:e dimensionen vilket kräver en del förberedelser. Vi måste dock gå via 4:e dimensionens kollektiva medvetande innan vi fortsätter vår resa. Detta är vad ljusarbetare och varelser från andra världar och dimensioner är här för att hjälpa till med. De ska bistå vid och inför denna resa med sin kunskap som multidimensionella varelser, många mycket lika oss. Detta kommer dock att genomföras först efter avslöjandet om vår sanna historia och presentation av dessa varelser av ljuset. Även vår Moder Jord förbereder sig just nu för att lyftas upp till den 5:e dimensionen tillsammans med oss.

Budskap från en uppstigen civilisation

”All utveckling sker i spiralform, och man måste gå hela varvet runt för att kunna ta sig till nästa nivå. Men när själva höjningen väl sker går det väldigt snabbt. Ni står nu inför ett sådant avgörande språng i er medvetandeutveckling där ni måste lära er att lämna era krigiska och dualistiska tankesätt bakom er för att övergå till enhetstänkandet. Detta kritiska språng måste ske snabbt. Den kosmiska klockan tickar och ni befinner er nu i ett övergångsskede till den nya tiden, där nya kraftfulla energier successivt väller in över er planet och förändrar förutsättningarna för livet på jorden.” 

Kanalisering via Maria Bertram december 2009.

Från kol – till kristallin natur

Vi har under årtusenden varit kolbaserade varelser för att kunna leva i denna värld och i denna ”fysiska” täta dimension. Vi är beroende av jorden vi lever på och varit sammanlänkade med hennes kärna av järn som vibrerar med järnkristallerna i vårt blod. Vi men även Moder Jord håller på att utvecklas till att bli kristallina. Vårt DNA utvecklas från att ha haft två DNA-par till att utveckla vårt ”skräp-DNA” till 12 par vilket kommer att öka vår medvetandenivå otroligt. Vi hade tidigare alla paren men blev manipulerade till att endast bestå av två par för tusentals år sedan.

Våra fyra kroppar

Inom psykologin har man länge försökt förstå människans natur och sinne, det som gör oss till de människor vi är i dag. Enligt ”upplysta” människor består vi av den fysiska, emotionella, mentala och andliga kroppen. Dessa kroppar samverkas energimässigt med hjälp av olika chakran eller energicentra. Ordet chakra är sanskrit och betyder ”hjul”. Från sidan liknar ett chakra närmast en energivirvel. Varje chakra är en energipuls som har sin egen vibration, roterar i sin egen rytm.

Reinkarnation – att fortsätta lära

Enligt en växande skara har vi levt ett stort antal liv för att uttrycka och lära oss, för att till slut nå en högre medvetandenivå och bli fria från karma och vad vi kallar död/pånyttfödelse. Vi har levt liv som män och kvinnor, som offer och tyrann, som goda och onda, som rika och fattiga över hela världen men även i andra världar i den tredje dimensionen. Vi har innan födsel valt våra liv allt beroende på behov för vår utveckling. Vissa liv är valda för att man vet att man klarar av stora utmaningar/uppdrag, andra för att lära sig något enklare. Vi närmar oss nu slutet på alla dessa reinkarnationer när vi övergår till ett stadium av ”odödlighet”. Vi har i själva verket aldrig dött. Detta är dock upp till var och en att välja om man vill fortsätta att leva om på liknande sätt eller ta steget vidare och uppleva ett liv som flerdimensionell varelse med ett helt annat, högre, medvetande. Antingen kommer man känna sig mogen eller väljer man att fortsätta ”lära sig” mer på denna nivå. Vi är i själva verket högre andliga varelser även om vi har svårt att minnas detta.

Vi lever i en illusion

Vi har själva valt att lämna de högre dimensionerna för att uppleva och lära oss vad som är möjligt med en fri vilja. Vi har på detta sätt deltagit i ett experiment av möjligheter. Vi lever ut en illusion som inte är riktig. Vi är medskapare till allt vi väljer att tänka, se, uppleva, och göra. Vi drar till oss situationer och människor som speglar vår verklighet för att lära oss något och komma vidare. Negligerar vi dessa händelser kommer de att återkomma tills vi ”fattat” poängen. Vi har upplevt en mängd möjligheter genom att inkarnera under årtusenden. Nu har vi snart en möjlighet att lämna dessa karmiska cykler och bege oss hem, hem till källan. Vi är inte våra kroppar, vårt jobb, vår person. Vi är ett högre medvetande som utrycker sig holografiskt i denna fiktiva verklighet. Ett slags förutbestämt spel som levs ut. Detta är dock inte helt lätt att greppa/acceptera. Vårt sanna jag är m.a.o. inte här.

Det finns bara en – enhet

Som jag förstår det så är vi på en upplevelseresa och att vi samtidigt är på väg tillbaka till vårt sanna hem, till källan av allt som är. Vi är alla en, en enhet av energi. Vi är den förlorade sonen som fick ett ögonblickligt infall av separation. Vi lever just nu ut ett antal möjligheter som gestaltar sig som liv, men vi är nu på väg att komma ihåg vilka vi verkligen är och vårt sanna hem hos Källan/Gud eller vad man väljer att kalla det.

In Lakesh – jag är en annan du

Inom Mayakulturen och även inom andra kulturer existerar begreppet ”vi är alla en” eller ”jag är en annan du”. Vi upplever/lever ut som individuella varelser men på ett högre plan är vi alla bara uttryck för en enhetlig /”oneness”-energi. Vi är som fingrar som är omedvetna att vi tillhör samma hand, samma kropp.

Vilken medveten varelse vill skada sig själv?

De universella lagarna

Mänskligheten är dränkt i lagar och krav där vissa är en förutsättning för att våra samhällen ska fungera och andra är mer skapade för kontroll och begränsningar. Det finns dock universella lagar som omfattar allt och som kan vara till hjälp i vår medvetandeutveckling bl.a. Lagen om orsak och verkan, Lagen om attraktion och Lagen om valfrihet. Här följer en kortfattad beskrivning av några av dessa universella lagar:

• Lagen om orsak och verkan. (Karmalagen). Som man sår får man skörda. Som man bäddar får man ligga.

• Lagen om Attraktion. Lika drar till sig lika. Det du är rädd för, drar du till dig oavsett om du är medveten om denna rädsla eller ej. Om du är negativ upplever du negativiteter. Om du är kärleksfull drar du till och upplever kärlek. Om du vill ha harmoni omkring dig, se till att du själv är i harmoni så kommer det till dig.

• Motståndslagen. Vad du än hatar eller försöker motstå drar du till dig. Du blir det du motstår.

• Reflektionslagen (spegling). Din omvärld är en spegel av vad du själv är. Det du hatar eller tycker om hos andra är något du hatar eller tycker om hos dig själv.

• Lagen om gudomlig ordning. Allting sker i rätt tid och på rätt plats. Gräm dig inte över det som inte blev gjort eller blev fel. Det var inte meningen att det skulle ske nu eller på det viset som du hade tänkt.

• Lagen om valfrihet. Människan har en fri vilja även om hon inte tror det. Hon har alltid valmöjligheter. Därmed har hon ett ansvar för allt som sker henne i livet, vilka alla är resultat av hennes tidigare val. Därmed kan hon aldrig skylla på andra.

• Lagen om enhet med allt som är. Vi är inte separerade från varandra. Vi är ett med våra vänner och ovänner. Vi är ett med hela universum, både det vi älskar och hatar. 

• Lagen om tankens skapande kraft. Allting börjar med en tanke. Denna tanke ger oss en känsla och denna känsla ligger till en grund för de attityder vi har och de handlingar vi utför. Genom att ändra våra tankar, vara mer selektiva, välja in eller välja bort de tankar som vi vill ha eller inte ha, kan vi mera medvetet skapa en betydligt bättre tillvaro. 

Karma – inget straff

När en varelse agerar med tankar, känslor, handlingar och andra livsyttringar utövar den ett tryck på såväl omgivningen som sin egen organism. Trycket får båda att reagera i enlighet med naturlagarna. Trycket är en orsak som får sin bestämda verkan. Naturlagarna sörjer alltid och överallt för att varje orsak får sin bestämda verkan och kallas sammantagna för karma. Karma är ett sanskritord som egentligen betyder ”handling”, men som i detta perspektiv har betydelsen lagen för orsak och verkan. Som man sår får man skörda. Varje handling motsvaras av en motsatt reaktion av samma intensitet. Karma kan beskrivas som obearbetade handlingar, känslor, tankar och begär, som låser energi och ger upphov till kontinuerlig upprepning tills de är avklarade.

Vår ”fria vilja”

Då vi är här för att utvecklas och lära har vi också en möjlighet att verka med en fri vilja i vår 3D-verklighet där vi alltid har ett val mellan att tänka och handla på olika sätt. Det är därför viktigt att vi tänker och handlar utifrån påståendet ”Det du vill att andra ska göra mot dig, ska du också göra mot andra”. Samtidigt är det viktigt att inte följa alla andra utan att leva kreativt och utveckla sig själv och mänskligheten. Det är trots detta viktigt att inte låta egot styra utan att även tänka ”det du gör mot andra gör du också mot dig själv”

Hjärta – Hjärna – Hjärta

Enligt bl.a. Drunvalo Melchizedek levde och tänkte vi tidigare med vårt hjärta och kunde se allt runt om oss samtidigt och var inte begränsade till att tänka med vår hjärna och vårt ego, som vill styra oss att tänka på annat än vad som är NU. Vi var betydligt mer medvetna och handlade utifrån vårt hjärta, vi levde i harmoni med allt och alla. För ca 13 000 år sedan ”föll” mänskligheten ner med ett begränsat medvetande där hjärnan började tänka och egot styra. Efter denna katastrof levde den överlevande mänskligheten under stor rädsla och blev därefter manipulerade av s.k. ”gudar”, även kallade Annunaki, som utnyttjade situationen. Vi gick från enhetsmedvetande till dualitetsmedvetande genom att tänka med våra hjärnor i stället för med hjärtat. Även om det inte är helt lätt att ”tänka” med våra begränsade hjärnor har vi nu en möjlighet att åter börja tänka med hjärtat. Bl.a. tack vare det ljus och de energier som nu strömmar över jorden. Vi har då möjlighet att gå från en sänkt medvetandenivå till en med fullt medvetande och avsluta en tidsperiod på ca 13 000 år av begränsningar.

Kärlek – allt vi behöver

Det låter enkelt men kärlek är den enda energi och kraft vi behöver. Den är kraftfullare än allt annat. Kärlek är den absolut renaste energiformen. Motsatsen till kärlek är inte hat utan rädsla. Rädsla har en trög och långsam energiform. Egot vill aldrig att vi ska bli nöjda och vill aldrig att vi stannar i nuet. Egot är skapat av sinnet medan hjärtat är platsen där kärleken kan ”tänkas” och vibrera. En plats där ingen rädsla existerar, därför är det nu viktigt att försöka lämna hjärnans tankesätt och återvända till att tänka, känna och se med hjärtat. 

Lev i nuet och tänk en gång till. Det finns inget att vara rädd för, absolut inget. Även om det låter enkelt.

Vi är dom som vi har väntat på

I många skrifter och beskrivningar har det funnits en vilja att det ska komma en mänsklig civilisation som ska införa fred och kärlek på jorden. Denna civilisation är vi, det är vi som lever här nu som är de vi väntat på. Vi har valt att vara här vid denna tid för att göra detta jobb tillsammans. Vi är de som valdes ut för att utföra detta när vi inkarnerade. Många ville hjälpa till i denna verklighet men ett ”fåtal” fick möjligheten att uppleva dessa sluttider och att vara del av detta även rent fysiskt (upplevt).

Meditera mera – höj vibrationen

Höj vibrationen genom att meditera och nå ert högre jag, beskriv inför er själva den nya tiden på den nya jorden (den nya Moder Jord som håller på att skapas). Vistas mycket i naturen för att hämta kraft. Genom Lagen om attraktion har vi möjlighet att skapa det vi vill ska hända. Genom att fokusera på positiva förändringar kan vi alla hjälpas åt att skapa en fredlig värld för mänsklighetens bästa, en betydligt ljusare framtid som inte längre styrs av mörka krafter. Det enda man behöver göra är att visualisera positiva saker som om de redan hade hänt, så kan det manifesteras framöver.

http://www.VisualizeDaily.com/action1-sw.html

Vi skapar vår egen verklighet

”Det tycks nästan som om världens tillstånd knuffar oss framåt mot ökad medvetenhet och tvingar oss att återupptäcka vilka vi är för att vi ska kunna överleva det vi själva skapat. Anledningen till att du själv är en viktig nyckel i den här revolutionen är att den bygger helt och fullt på det som du och jag gör just nu, i den här stunden. Ensamma och tillsammans, individuellt och kollektivt, medvetet eller omedvetet, väljer vi alla vårt eget sätt att tänka och vad vi vill tro på. Och resultatet av våra övertygelser omger oss i form av vår dagliga tillvaro. Vår revolutionerade vetenskapliga förståelse antyder att den verklighet vi upplever, från vår personliga hälsa och våra relationer till globala frågor och krig och fred, inte är något annat än våra egna ”föreställningsvågor” som påverkar den kvantmateria som allt består av. Och allt har att göra med vad vi tror på när det gäller vår värld, våra förmågor, våra begränsningar och oss själva”

• Falskt antagande nr 1: Utrymmet mellan ”saker” är tomt.

• Falskt antagande nr 2: Vad vi upplever inom oss i form av känslor och övertygelser påverkar inte världen utanför vår egen kropp.

”I vår formbara värld, där allt från atomer till celler förändras i enlighet med våra övertygelser, begränsas vi enbart av hur vi ser på oss själva.”

”Vi är mäktiga skapare i vårt universum”

Ur Övertygelsens kraft av Gregg Braden

Snart vet vi allt

• Vi har inkarnerat många liv med syfte att lära oss allt inom dualitet. Levt liv både som män och kvinnor, upplevt och provat på både ondska och god het på många olika platser och kulturer.

• Vår Jord, Moder Jord är ett levande väsen precis som universum genom Livets Träd.

• Flera av solsystemets planeter har varit bebodda, några blivit totalt för störda. 

• Det finns varelser från andra solsystem och världar, men även varelser från Inre Jorden, som är här för att hjälpa oss inför uppstigningen och för klara vår verkliga historia.

• De mörka krafterna håller på att förlora makten om våra sinnen. De har styrt vår verklighet i tusentals år genom makt, religion och manipulation. 

• Det finns flera verkligheter, flera dimensioner och parallella världar.

• Vi närmar oss slutet av en lång evolutionscykel och början på en Gyllene tidsålder.

Den största upplevelsen i människans historia

”Dessa tider är helt enastående för er. Spännande, frustrerande, glädjefulla, medryckande, skrämmande och upplyftande på samma gång. Med ovillkorlig Kärlek så kan ni klara av dessa tider som går mot vad ni vet är den största upplevelsen i er mänskliga historia. Håll er tro på processen och vet att vi är här och arbetar outtröttligt mot detta mål. Tänk er hur er hela varelse, kropp, själ, och sinne är fylld med Ovillkorlig Kärlek så kan ni betrygga er själva och tysta ned det negativa.” 

Den Galaktiska Federationen vi Himmelsvandraren 27/9 2011

Välkommen till en ny värld!

Det är nu dags att vakna upp som en helt ny människa! Det är morgon i vår nya värld och fantastiska dagar väntar. Allt har sin början, det finns ingen återvändo. Den kosmiska festen av glädje och ljus kan börja.

Namaste! 

/Matz

Länkar:

http://www.galacticchannelings.com
Samlingssida för världens mest kända kanaliseringar som verkat under lång tid. Engelska, svenska och på mängder av andra språk.

http://www.fredpajorden.se
Berit Mårtenssons sida verkar för att föra in fred, ljus och kärlek på jorden. Många mycket intressanta sidor med kanaliseringar och själsresor.

https://www.st-germain.se
Svensk samlingssida/översättningssida för flera kanaliseringar.

http://lightworkers.org
Engelsk samlingssida med många olika typer av kanaliseringar.

http://stevebeckow.com
Bloggsida som sammanfattar allt som händer i och ovan vår värld.

http://www.livsstrommen.se
Karin Forsbergs sida med beskrivningar av Mayakalenderns undervärldar och mycket mer. Webbokhandel med många bra böcker inom detta ämne.

http://www.dinlivscoach.com
Sammanfattande och praktisk sida som bevakar den andliga samtiden.

Böcker/Källor:

Mayakalendern Mänsklighetens väg till ett upplyst medvetande. Carl-Johan Calleman

Mayakoden Barbara Hand Clow

Visioner från Plejaderna Barbara Hand Clow

De nio dimensionernas alkemi Barbara Hand Clow

Vårt intelligenta universum Carl-Johan Calleman

Den gudomliga matrisen Gregg Braden

Övertygelsens kraft Gregg Braden

Bortom Universum Gary R Renard

Oändlig kärlek är den enda sanningen, allt annat är illusion David Icke

Mayakalendern – vår vägvisare i tiden Karin Forsberg

En ny Jord och Lev livet fullt ut Eckhart Tolle