Beauty and Mystery in the Cornfields

Skönhet och Mystik i Sädesfälten

 

Sammanställt av

Karl Gustav Levander

Nog har vi alla hört talas om cirkelavtryck i sädesfälten och sett ett och annat på bild. Några av oss har till och med sett några i verkliga livet men inte många känner till den fantastiska utveckling som fenomenet haft under de senaste två årtiondena. När man i dag besöker de mer utvecklade formationerna, eller för den skull ser bilder på dem, grips man av en stark känsla att vilja veta mer och frågorna hopar sig.

Varje sommar besöker tusentals entusiaster från världens alla hörn Wiltshire i södra England för att ta del av årets formationer och kanske komma ett steg närmare lösningen på detta fascinerande fenomen. Vad eller vem gör formationerna som ibland uppstår på bara några få minuter, varför och hur? Visst finns det avtryck och formationer runt om i världen men i södra England har utvecklingen varit fenomenal.

När och var?

Vi kan hitta beskrivningar på cirklar i sädesfält ända från början av 1800-talet, men efter andra världskriget börjar rapporterna dugga tätt, inte bara i England utan även i Sverige, Norge, Danmark, ja i hela världen.

Men de senaste tjugo årens enorma ”konstverk” hittar vi till övervägande del i södra England.

Ljusfenomen och UFO-aktivitet

I samband med formationerna berättas ofta om ljusfenomen och om lysande objekt som vid flera tillfällen kopplats samman med UFO-aktivitet.

Oftast ser personer ljusfenomenet över fältet någon gång under den mörka delen av dygnet för att dagen därpå finna formationer just på det område där ljuset ”dansade”. Ljuset beskrivs ofta som bollar eller ljuskulor som verkar styras av någon osynlig intelligens. Ljuset rör sig fort över fältet för att sedan snabbt försvinna.

UFO-aktivitet, oftast i form av diskformade skepp, har vid flera tillfällen observerats och knutits till ljusfenomenet och formationen i fälten. 

Vem och varför?

Vem och varför, ja det är inte lätt att svara på. De flesta som mer ingående studerat formationerna i fälten ser det som sannolikt att de har utomjordiskt ursprung, att det är utomjordiska väsen som på detta sätt vill göra ett direkt fysiskt avtryck i vår verklighet. Flera ger ett tredimensionellt intryck.

Men varför? Kan det vara för att tala om att ”vi finns och vi följer er och vi vill gärna hjälpa er ur den rävsax som ert samhälle på jorden har hamnat i”? En övertolkning? Kanske, men många kommer fram till just denna slutsats och den får stöd i de alltmer komplexa mönster och budskap som formationerna uppvisar år efter år. 

Budskap och symbolik

Fram till 90-talet var det mest cirklar man fann i fälten men de senaste tjugo åren finner man alltmer symbolik i de vackra avtrycken. Här finner vi kända symboler från äldre och nutida kulturer men också mönster hämtade från naturen; blommor, fåglar, fiskar och andra djur, men också stjärn- och planetkonstellationer.

En del kan vi klassa som rena fantasifigurer, åtminstone med den insikt vi har i dag, men i många döljer sig matematiska samband som oftast kräver stor kunskap för att tyda.

Forskare har inte bara funnit avancerad matematik i mönstren utan också ”helig” geometri och musik. Former och proportioner i avtrycken uttrycker i flera fall denna ”heliga” geometri och har i några fall kunnat tolkas som musik.

Men mycket återstår att dechiffrera och många anser att här döljer sig djup kunskap och insikt. För den som vill studera formationernas symbolik och betydelse rekommenderas www.cropcircleconnector.com, världens största databas på området och för den som vill ha ett eget bokverk rekommenderas världens vackraste bok på området: ”Kornsirkler, underverk i åkeren” av Eva-Marie Brekkestö.

Svensk översättning: Inga och Cagga