Benefits of Membership

Medlemskap hos oss ger tillgång till unika kanaliserade meddelanden. Det är särskilt viktigt för de som på allvar för sig mot de högre dimensionerna – dvs 5D.

Medlemskap ger också tillgång till Per Staffans geopolitiska uppdateringar om hur sanningar och avslöjanden kommer fram i det yttre – sanningar är väsentliga för allas vår uppstigning.

Frågor och Svar från Per Staffan kommer i regel också att finnas under medlemskap.