Cry for help from our galactic space family

SaLuSa, 14 mars, 2011:
”…Karma är en faktor vi inte kan blanda oss i, men vi kan svara på era rop på hjälp som vi tar emot i Kärlek och Ljus…”
”…Fortsätt skicka era tankar och böner om för öppen kontakt med er, och på så sätt kommer ni att hjälpa att påskynda dessa händelser…”
PAO gruppen tar detta tillfälle med den nuvarande naturkatastrofen och kärnkraftsolyckan i akt för att be våra besökare till vår PAO sajt att förena sig med oss i regelbundna meditationer inom de närmaste dagarna för en kraftfull manifestation för en helande lösning för området runt Japan och för hela Jorden. Handlingens tid är här!
Vi rekommenderar att utföra denna affirmation fler gånger dagligen. För att förstärka effekten av denna affirmation, så väljer vi inom PAO gruppen att göra så härnäst mellan 22.00 och 22.30 Hawaii tid varje kväll.
Låt oss alla erbjuda vårt aktiva bidrag för att ge ett positiv tryck för öppen kontakt!
Flöjande affirmation kan tjäna som er rekommendation; de kan användas varje gång och överallt i det dagliga livet:
– Jag väljer stödet av den Galaktiska Federationen för ett helande av den naturliga katastrofen i Japan – Nu!
– Jag väljer förhindrandet av en kärnkraftskataklysm i Japan – Nu!
– Jag skickar vågor av fred, hop och mod. Må de få stöd och helande genom Guds aktiva inträde – Nu!
– Jag väljer en öppen kontakt med den Galaktiska Federationen av Ljus – Nu!
Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var En – Var i Glädje!)
Martin Gadow – PAO Deutschland 
Svensk översättning: Per Staffan – 
www.st-germain.se