Historic meeting between Orthodox Jews and the President of Iran (eng youtube clip)

Se detta historisk möte mellan Ortodoxa Judar och Irans President (YouTube klipp på engelska)