Jaime Maussan Interviews Louis Farrakhan

Jaime Maussan Intervjuar Louis Farrakhan


JAIME MAUSSAN:

0,02 – Det är utan tvivel intressant att få ett samtal med Louis Farrakhan,

0,08 – en man som ledde en marsch med en miljon människor i Washington,

0,12 – en man som var efterträdare till de viktigaste svarta ledarna i USA.

0,22 – Det som är förvånansvärt är att denne man öppet talar om UFO-fenomenet.

0,28 – Det han berättade för oss är inte bara en verklighet, utan det är även oundvikligt,

0,31 – … och att världen snart kommer att känna till denna exceptionella verklighet.

LOUIS FARRAKHAN:

0,38 – Det har varit en hemlighet ovanför de topphemliga i USA och inom regeringar runtom i världen.

0,47 – men på senare tid har regeringarna beslutat avslöja den för sin befolkning

0,59 – om den verkliga förekomsten av så kallade oidentifierade flygande objekt.

JAIME MAUSSAN:

1,04 – Tror du det är dags för alla att känna till det här?

1,08 – Är vi redo för detta?

LOUIS FARRAKHAN:

1,15 – Om makthavarna tycker att det är dags eller inte

1,20 – saknar betydelse eller relevans, eftersom dessa ”hjul” nu setts

1,27 – över de större städerna

1,28 – och när intelligenta människor kan titta uppåt och se detta fenomen, eller dessa fenomen,

1,37 – hur kan man då hålla dem gömda mitt bland tusentals och åter tusentals människor som nu ser dem,

1,50 – och i denna tekniskt moderna tid med inspelningsmöjlighet i varje telefon, nu är i händerna på miljoner och miljarder människor.

2,07- Så när de dyker upp filmar människorna det, så det ni nu ser förutsågs igår

2,09 – man brukade igår avfärda som dumt struntprat, sa att det var en ballong, man kunde säga att allt var uh … bortförklaringar av

2,24 – mästerliga lögnare och renodlade bedragare och så var den saken ur vägen.

2,30 – Men i dag … är det dags

2,32 – och nu håller det på att manifesteras, så någon måste besvara frågan.

2,36 – Vilka är de?

2,38 – Varför finns de där?

2,41 – Varför har de funnits över alla

2,45 – atomvapenanläggningar

2,47 – inte bara i Amerika

2,53 – utan över hela världen?

2,54 – Vad är det för kraft

2,55 – från dessa så kallade oidentifierade flygande objekt, som haft förmågan att sätta

2,59 – raketer ur spel i de fall

3,06 – det skulle kunna bli ett kärnvapenkrig?

3,10 – Vidden av den kraft som dessa maskiner utövar har Amerika ännu inte sett

3,20 – Jag tror

3,22 – att det är mer än dags

3.25 – att befolkningen på vår planet bör veta

3,30 – var dessa ”hjul” kommer från

3,32 – Vad deras verkliga syften är?

3.34 – Vem ligger bakom det hela?

3,37 – då kan folket antingen acceptera det eller förkasta det.

JAIME MAUSSAN:

3,40 – Tänker du, i din position, be den amerikanska regeringen att öppna filerna såsom andra kongressledamöter har gjort om dessa 

utomjordiska eller så kallade ”hjul”- fenomen?

3,45 – Vilken är den officiella ståndpunkten hos Islam i USA?

LOUIS FARRAKHAN:

3,59 – Det gör

3,40 – inte någon skillnad för mig

4,02 – huruvida de öppnar dem eller inte öppnar dem

4,04 – Eftersom det blir så tydligt

4,09 – Dessa ”hjul” kommer att ses av det amerikanska folket

4,13 – av miljoner inom några få dagar

4,19 – Så om de öppnar filerna eller inte

4,29 – Hur kan man fortsätta ljuga

4,21 – för människor

4,22 – som ser med sina egna ögon

4,23 – det man försökt att dölja?

4-29 – Jag hörde häromdagen,

4,30 – jag vet inte hur sant detta är,

4,33 – att Hillary Clinton

4,35 – eh … ville att filerna skulle förstöras.

4,39 – Jag vet inte sanningshalten i det

4,40 – men om de förstör alla sina filer

4,43 – kan de ändå inte förstöra hjulen …

4,46 – Så … det gör ingen skillnad för mig.

4,50 – Jag bryr mig inte om, vad man sa eller inte sa

4,54 – jag vet sanningen i det.

5,00 – och om Mexiko är villigt att visa det man vet

5,02 – och Frankrike är villigt att visa det

5,05 – om Ryssland är villigt

5.07 – Kina är villigt

5,08 – så gått som hela världen,

5,09 – och Amerika tänker förhålla sig passivt

5,12 – och fortfarande agerar som om det inte existerar

5.15 – Varför skulle man inta en så, låt oss säga,

5,18 – dum icke vetenskaplig, dåraktig position?

5,23 – Därför att ni

5,25 – är ”THE BOSS”

5,26 – i världen

5,27 – och ni vill inte

5,28 – att någon ska tänka

5,30 – att ni inte har den intelligens

5,31 – teknologi

5,33 – eldkraft

5,37 – för att klara av det som finns ovanför ert huvud

5,40 – Och jag säger detta

5,43 – Käre Bror, som avslutning.

5,46 – Men först vill jag tacka dig

5,49 – från djupet av mitt hjärta

5,52 – för det du har gjort

5,54 – under alla dessa år.

5,57 – Och jag är säker på att du har haft

6,00 – din del av lidande

6,01 – och avvisande

6,03 – och hån

6,04 – och förakt …

6,07 – Men vem kan håna dig nu?

6,09 – Vem kan avvisa dig nu?

6,10 – Vem kan säga, att doktor Maussan

6,15 – visste inte vad han talade om?

6,16 – Hela världen talar nu om detta.

6,21 – Så, på uppdrag av muslimerna,

6,24 – och på uppdrag av dem som kommer att se

6,27 – ditt ”rakt på sak” avsnitt

6,29 – via webcast

6,31 – som vi kommer att sända ut över hela världen

6,34 – i tusentals

6,36 – kommer man att se det

6,38 – men förhoppningsvis kommer miljoner se din presentation i morgon, om Gud vill,

6,45 – och så, ju fler som hör, ju fler som ser, desto fler kommer att veta

6,51 – att du alltid har sagt Sanningen

6,54 – på det sätt som du känner till den.

6,56 – Må Gud välsigna Dig!

6,57 – och fortsätta att välsigna dig och skydda dig och alla dem som är villiga att stå upp

7,04 – för Sanningen!

7,05 – Detta är vårt syn

7,10 – på detta fenomen.

Svensk översättning: Inga och Cagga