Saint Germain works closely integrated with Sananda

En av Saint Germain inkarnationer var som Josef, fader till Jesus, följt av flera andra jordliga inkarnationer. Jesus har dock inte inkarnerat sedan den tiden på Jorden. Dessa två Mästare har sedan en mycket lång tid tillbaka haft och har ett fortsatt nära integrerat samarbete i himlen och på Jorden. Själen som var Jesus har nu tagit namnet Sananda.

Per Staffan är vägledd av Sananda och Saint Germain. Vägledningen sker via Angelica. Hon är utnämnd som Sanandas språkrör. Angelica är också vägledd av Sananda och Saint Germain. Sananda verkar med sin energi genom Angelica och ger helande, samt personlig vägledning

Mer information om detta finns på Angelicas sajt – www.sananda.se.

Angelica och Per Staffan planerar att tala och medverka i anordnade möten runt om i Sverige under 2012. Mer information kommer om detta.