Sananda Center in Sweden

Vid Ljusarbetarträffen som ägde rum 23 oktober, 2011, uttalades att planer finns på att bygga ett Sananda Center i Sverige. Informationen kom från Sananda själva, via hans språkrör Angelica. Platsen för detta kommer att avgöras av Mästarna.

Separat har Sananda, via Mirra Rose, gett viss vägledning då det gäller ändamål, funktion och byggande av ett Sananda Center, se nedan:

Sananda, oktober 2011:

Sananda Centra kommer att skapas för att lära människor hur de skall leva i den femte dimensionen.

När det finns tillräckligt med finansiella resurser så kommer instruktioner för varje lokaliseringsplats. Allmänt talat så måste dock varje center var tillräckligt stort för att tillåta ett antal funktioner på samma plats.

Ett bibliotek med kunskap och en stor mötesplats, platser för meditation, trädgårdar, platser av skönhet och tystnad…, kommer att vara passande för att skapa det rätta medvetandet för de som önskar att utveckla sig själva och delta i transformationen och helandet av vårt samhälle.

Enorma hus av kunskap kommer att vara tillgängliga och arkiv kommer att bevaras där. Det kommer att finnas möjligheter för möten på en intergalaktisk nivå och inom vissa centra kommer det att finnas platser för att uppleva vacker musik och alla former av konst kan njutas av, likväl att läras ut. Principer för goda regeringskick och beslut om hur samhället bäst kan tjänas görs där och skapade så att ett samhälle under utveckling kan finna större och större perfektion i sin form.

Speciella delar i de större centra kommer att tillägnas intergalaktisk kommunikation och resande och alla dessa platser blir fyrar av ljus som sänder vibrationer av skönhet, sanning och helande, samt mottagande stationer till vilka energier från mer utvecklade samhällen kan sändas till Jorden. I många fall kommer kristallina virvlar att läggas ned för att balansera geofysiska störningar och skapa förbindelser och nätverk i förbindelse med andra centra och för att harmonisera de naturliga krafterna på planeten. Av den anledningen så kommer placerandet av dessa centra att avgöras av de som är telepatiskt och spirituellt vägledda.

Många centra är redan skapade i det eteriska, antingen som en del av kristallina städer eller mycket gamla platser av ljus, på vilka stora tempel var belägna och vilka behövs återskapas som en fokuseringspunkt för gudomliga energier som riktas inom planeten.

Till en börja med så är en eller två centra tillräckligt för er grupps organisationsstruktur och större faciliteter kommer att utvecklas alltefter att planerna går framåt. Dessa tillfälliga strukturer kanske inte är de slutliga byggnaderna, men behövs för aktiviteter som övergångsstationer…men det är tillrådligt att noga välja platserna så att energier kan byggas upp med tiden på dessa platser och förstärka skapandet av de slutliga strukturerna…om möjligt, i samma område.

Trädgårdar av stor skönhet är mycket viktiga för att skapa harmoniska förhållanden mellan devorna på Jorden och mänskligheten. Det elementala kungadömena tjänar till att balansera och hela energierna hos mänskligheten och människor behöver lära sig att skapa medvetna förhållanden med dessa varelser.

Framförallt, en energi av hänföring, kärlek, och spirituell majestät bör vara närvarande allt bör göras för att skapa en atmosfär av renhet och frid. Detta kommer att bli bostäderna för Mästarna och de människor som kommer att bli mästare, och det blir början på ett galaktiskt samhälle.

Ett stort center kommer att ha ca 8 km i diameter. Som redan har nämnts så kan dock er tillfälliga organisationsstruktur vara redan existerande byggnader och för tillfället operera som Sananda Centra tills fonderna, åtagandet och klara intentioner att börja konstruktioner kommer att manifesteras.

Inspirerad ny teknologi som skapas genom ett guidat samarbete från intergalaktiska källor och utfördelandet av denna teknologi är oumbärlig för de operativa komponenterna av många system som behövs i den gyllene åldern. Det behövs inte ens nämnas att förlegade former av energi produktion och dess användning inte skulle vara lämpliga i dessa typer av centra.

Alla möjliga typer av redskap och utrustning för utbildningsändamål kommer till slut att inkorporeras i städerna av ljus som utvecklas runt om dessa större centra… men en del av dessa centra kommer att fungera med ett specifikt ändamål och kräver enbart ett mycket mindre center. Det finns ingen regel som säger hur stort eller litet ett center kan vara. Ljus, energi och ljud avgör deras egen plats och speciella behov kräver speciella förhållanden och situationer. Till exempel, ett center kanske har ett stort auditorium och en mötes hall, medan ett annat kanske fokuserar sig på intergalaktiskt resande till hemmen för våra galaktiska grannar. Det finns inga regler, bara expanderande ändamål och nivåer av perfektion.

De intergalaktiska portalerna kan bara konstrueras med hjälp av den avancerade teknologin från våra galaktiska grannar. NI behöver inte bekymra er över var och hur detta kan bli uppnått. Ni kommer att guidas av dessa varelser då det gäller de korrekta platserna, storlek, och krav för att bygga dessa rymdportaler. Fokusera er därför på att etablera en sammanbunden matris av Centra för den Jordliga Federationen och låt portalerna för rymdresande att konstrueras som ni blir guidade. Olika ändamål kommer att kräva olika typer av portaler, men det kommer att finnas åtminstone 2 stora portaler som skall skapas inom de närmaste 50 åren.

Kanaliserat av Mirra Rose