Scandza – Skandinaviska Folks Uttåg

Scandza – Skandinaviska Folks Uttåg
 

Jag återger här Förord och Inledning för båda böckerna. De täcker olika tidsepoker, men har liknande målsättning.

 

FÖRORD

Folk i Skandinavien idag vet mycket lite om vår tidiga historia, och kanske särskilt så i Sverige. Kunskapen går eventuell tillbaka till Gustav Wasa och Karl XII. Det är en ganska väldokumenterad tid i historien. Kunskapen innan denna tid är blygsam och inte väldokumenterad. Det är dock en mer fascinerande tid om man lägger ihop pusselbitarna och ser sambanden från ett multi-vetenskapligt perspektiv, vilket specialiserade forskare och historiker inte ofta gör. De sistnämnda vågar inte lägga fram hypoteser om inte allt kan backas upp med arkeologiska utgrävningar. I denna bok kommer vi också att använda oss av vetenskap och utgrävningar som har gjorts, med betoning på hur pusselbitarna passar ihop och bildar ett mönster. Det blir då mönstret som är teorin eller tesen och som ger nya förklaringar till annars oförklarade fenomen. Pusselbitarna består av en mängd olika typer av information. Det inkluderar gravar och utgrävningar.  Det kan vara uråldriga texter som utgör ett kulturarv, som ibland kallas mytologiska då moderna vetenskapliga fysiska undersökningar ej är möjliga. Det kan vara trosuppfattningar som existerade hos folket vid vissa tidpunkter, och mycket annat.  Mönstret som pusselbitarna bildar blir del av bevisföringen. Värdet och trovärdigheten av vissa pusselbitar ökar om de passar in i mönstret av det större pusslet, abstrakt uttryckt. När man lägger ett pussel har man ofta inte alla bitar till förfogande, men mönstret kan trots det klart skönjas.

Det finns också en stark tendens i Skandinavien att förringa vårt kulturarv och historia, blandat annat genom att inte lära ut den. Uppfattningen är att vi består av små länder i den kalla periferiska Norden. Vi nedvärderar våra bidrag och förringar oss själva. I Skandinavien är det inte en del av kulturen att lägga ut texten om vad vi själva har åstadkommit eller gjort.

Ibland kallas detta för Jantelagen. Jag vet inte när Jantelagen blev en del av det svenska och skandinaviska kulturarvet. Jag har dock en stark känsla av den inte fanns på plats i Skandinavien under Bronsåldern, och Järnåldern och Vikingatiden. Möjligt kom det samtidigt som Ansgar kom till Norden och skulle lära oss vilka stackars syndare vi var. Jag kommer att visa att Jantelagen inte är förenlig med de äventyr och bedrifter våra förfäder har stått för.

Vi nedvärderar både våra nuvarande länder och vår historia och kulturarv. Det är få som är stolta över vår historia och vad vi har gjort under århundradena. Det lärs inte längre ut i skolorna såsom de borde göras.

Jag vill i denna bok berätta om hur modiga och djärva våra förfäder var. Och i själva verket lämnade Skandinaverna Norden i omgångar under flera tusen år för att försöka hitta bättre marker att bosätta sig på allteftersom klimatet försämrades.

Jag hoppas att denna bok kan bidra till att återupprätta en stolthet för vårt land och våra förfäder.

 

INLEDNING

Detta är en bok om hur skandinaviska folkstammar har gjort Uttåg söderut under årtusenden främst på grund av klimatförändringar och andra försämringar i omgivningen. Dessa folkstammar har haft enorm påverkan på den historiska utvecklingen i Europa från England, Tyskland, Frankrike, till Ryssland och Medelhavsländerna.

I Skandinavien idag är detta av stora delar av befolkning inte känt och uppskattat. Skandinaver ser sig själva ofta som marginella och betydelselösa i historiens tidevarv. Det finns inte just någon stolthet bland Skandinaver över att vara Skandinav. En bättre kunskap om vår sanna historia behövs.

I Skandinavien är vi också påverkade av stämpeln som sattes på vikingar och andra tidiga ”germanska” stammar – de var barbarer. Denna stämpel sattes till stor del på nordborna av det Romerska Riket och Kristendomen, som kallade vårt kulturella arv ”hedniskt”. Under tidigare århundraden och årtusenden fanns det gott om krig och krig är brutala. Att göra slavar av den besegrade stammens invånare var inte en godhjärtad åtgärd. Ofta slaktades hela stammen och man gjorde ett dryckeskärl av kraniet av fiendens huvudskål. Man drack ur denna skål och utropade ”Skål”. Romarna var väldigt pigga på att göra slavar av alla besegrade barbarer. Brutala handlingar var dock inte begränsat till dessa nordiska stammar utan var vanligt lite varstans i romarriket och andra antika kulturer. Skillnaden är att vi har fått läsa om våra förfäder genom ögonen av våra fiender, romarna på den tiden. Det var de som skrev ned historian, och inte nordborna.

Ett exempel på detta är själva begreppet ”germanska” stammar. Det ger intrycket att dessa stammar ursprungligen kom ifrån Germania eller Tyskland. Detta är helt fel. Den ursprungliga befolkningen i Tyskland and kontinenten var Kelter – därav begreppet den Keltiska Järnåldern.  De nordiska stammarna som flydde ett kallare klimat kom söder ut och i stort sett drev ut Kelterna. Det var Julius Caesar som först började använda uttrycket ”Germaner”. Han använde det som ett samlingsnamn på alla nordiska stammar som vid hans tid befann sig öster om floden Rhen, om han nu inte rätt och slätt kallade de nordiska stammarna för barbarer. De var dock inte mer barbariska än Romarna, men det var Romarna som skrev ned historien – jag ger detaljer om detta i boken om Bronsåldern och än mer i boken om Järnåldern.

Slutsatsen blir bland annat att alla de språk som kallas Germanska språk är till sin rot nordiska språk. Det gäller tyska och engelska och alla andra så kallade germanska språk – rötterna finns i Norden. Om vi skall tuta lite i luren för vårt eget åtminstone språkliga inflytande så innefattar det hela den nuvarande så kallade anglo-saxiska världen. Nordiska språken har i mångt och mycket dominerat världen, Skandinaver tänker kanske på England som avlägset från vår värld. Men man kan ju ställa frågan varför är det just svenskar, holländare och tyskar som pratar engelska bäst i världen som andra språk – kanske inte bara internetet.

Som jag kommer att visa i denna bok fanns det nästan alltid en anledning till att nordbor gick i krig, och plundringar var en del av deras krigshandlingar. Det förtryck som till exempel Romarriket utsatte omvärlden för har inte fått stämpeln barbariskt – även om Hannibal från Nordafrika och andra ledare vid den tiden i högsta grad hatade Romarriket. Nu kommer det att visa sig, vilket många inte vet om, att det var skandinaviska folkstammar som till slut satte stopp for det Västromerska Riket, men mer om det senare.

Den stämpel som har satts på Skandinaverna innan Kristendomen av omvärlden har gett oss ringa stolthet över vår identitet och historia. Dessutom vet vi Skandinaver så väldigt lite om våra förfäder innan Vikingatiden. Vår kulturella debatt är snarare en av att vi har blivit summan av alla som under årtusenden velat ta sig till det kalla Norden. Detta kommer här att visas vara det omvända. I själva verket är Skandinavien ett område som under årtusenden sett stora utvandringar och uttåg efter att blomstrande och varma perioder har tagit slut.

Det finns många felaktiga uppfattningar om skandinavisk forntid. En uppfattning är att det alltid har funnits ett litet antal människor i Skandinaven och att det gradvis kom folk till dessa nordliga marker och det var alltid ett land med en ringa befolkning i relation till andra delar av Europa. I själva verket har befolkningen varit betydligt större, relativt andra delar av Europa i Skandinavien än i dag. Det är just Uttågen ur Skandinavien som har minskat befolkningen, samt ett bistrare klimat

Vi kommer vidare att ge förklaringar på många kända förhållanden, som idag saknar förklaringar och kallas mysterium och sätta dem i sitt sammanhang. Även under forntiden var världen sammanbunden och bestod inte av enskilda lokala fenomen, vilket ofta är förmodat då en förståelse av samband och orsak saknas. Vetenskapen är alltför fokuserad på att studera detaljerna eller enskilda fenomen och att säga ”man kan inte se skogen då det finns för många träd i vägen” – kan vara ett passande uttryck.

Min förhoppning är att med denna bok ge Skandinaver en bättre uppskattning av sin kultur och dess betydelse i historian genom tiderna.

Om vi inte känner till och uppskattar vår historia tappar vi vår identitet som nation och skandinavisk folkgrupp. Vi får ofta höra att det inte finns någon svensk kultur. Vi behöver förstå och vara stolta över vårt kulturarv även om vi har blivit kallade barbarer av våra fiender som var duktiga på att skriva, vilket vi inte var.

Detta senare har fått oss själva att tro att våra förfäder var barbarer. Med deras måttstock mätt var alla barbarer vid en och samma tidpunkt – krig är ett barbari. Det handlar mest om vem som skriver ned historien – vinnarna eller förlorarna.

 

Jag vill nämna att Del 1 består av 90 sidor och Del 2 av 120 sidor. 

Scandza böckerna finns att köpa hos olika nätbokhandlare och kan också beställas hos lokala bokhandlare i närheten av där du bor. Här är länkar till Adlibris och Bokus

https://www.adlibris.com/se/sok?q=B%C3%A4verstam+Scandza

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=B%E4verstam+Scandza

Priserna via bokhandlare är högre än de priser vi på st-germain.se kan erbjuda er. Hos oss kostar var bok 350 kronor, vilket inkluderar porto inom Sverige. Ni skickar ett mejl till per8208@yahoo.com och meddelar om ni vill betala via banköverföring eller paypal, samt ger oss er postadress. 

Den lägsta kostnaden för böckerna (300 kr styck) är om ni kommer till ett av våra möten och köper där personligen. Då föredrar vi kontantbetalning.