Scenario For 2012

Scenario För 2012

Steve Beckow

av Steve Beckow

 

Så var är vi nu och vart går vi härifrån?

 

29 januari 2011

Obama

 

Låt oss titta på situationen vi är i just nu  från vår utsiktspunkt, från den av Obamas Administration, och från den av demonstranterna på marken i Egypten, Jemen och på andra platser etc…

Från vår utsiktspunkt så vet vi att energierna som strålats ner till Jorden höjer vår känsla av välbefinnande och vår önskan att rätta till situationerna av orättvisa och utnyttjande som har existerat på Jorden sedan tidernas begynnelse. Av det ökande ljuset och folks reaktioner på det som SaLuSa sa i november 2010:

 

Ni rör er alltid framåt och ert mål är i sikte allteftersom Ljuset lyfter upp er. Denna månad är en som lovar en svallvåg av energi som kommer att återigen stärka kraften i Ljusnäten på Jorden. Så småningom påverkar de varje själ på Jorden och höjer deras nivå av medvetenhet. Även de som knappt har vaknat till sina sanna jag känner ett pirrande inom sig. De vet inte vad det är som händer men de känner en förväntan i luften och känner att förändringar är i antågande…

Människor kommer inte längre att kunna spela med andras liv och egendom och ansvarsfullhet och omtanke kommer att ligga främst. Ljuset är nu så kraftfullt att det för människor tillsammans med en ny beslutsamhet att leva i kärlek och fred. Detta mål kommer att uppfyllas innan Uppstigningen och expandera för att ge balans och harmoni in i varje människas liv. Det är så gott som omöjligt att beskriva känslan som kommer att finnas i den Nya Tidsåldern och att vara en fri själ, totalt befriad från alla bekymmer och oro.” (1)

 

SaLuSa bekräftar att den växande oron i världen är ett resultat av denna ökning av Ljus:

 

I de flesta länder känner man en oro och det beror på det uppvaknande medvetandet hos människor. Ni önskar inte längre att vara i händerna på dessa som dikterar hur era liv skall levas.” (2)

 

Stämningsläget hos folket är på väg mot att uppnå sann demokrati och ni kommer att finna att det finns en viss oro i många länder. Energin som skapas har nu uppnått önskad effekt och förändringar till det bättre kommer till stånd. Bortsett från detta, planen för radikala och långtgående förändringar fortsätter i en takt som kommer att öka med tiden. Tillsammans kommer de att ge er befrielse från klorna hos de mörka makterna.” (3)

 

Jordens befolkning håller på att vakna upp till sin rätt till något annorlunda, något bättre och demonstrationer och upplopp är resultatet av det”, säger SaLuSa.

 

Demonstrationer och upplopp blir allt vanligare eftersom människor motsätter sig en återgång till det förflutna. De vaknar upp till den potential som finns för att göra en ren start och de har ingen önskan om att acceptera någon form av kompromiss. Innan problemen kan lösas kommer vissa händelser snart att inträffa som bidrar till att lugna ner”. (4)

Den största sannolikheten är att avslöjande är åtminstone en av de händelser som SaLuSa hänvisar till.

Vi vet  men få andra gör det  att miljoner av galaktiska krigare, ingenjörer, diplomater, helare, lärare etc är här för att förbereda och vägleda oss till upplevelsen av Uppstigningen som vi väntar skall ske inom mindre än två år.

 

Egyptiska protester

 

Såsom SaLuSa berättade för oss år 2008:

 

Oroa er inte för storleken av problemen då vi har mer än tillräckliga resurser för att hantera dem. Tänk på att vi har miljoner skepp och personal som bara väntar på att gå till aktion. Var och en vet sin funktion och sitt ansvar för att återställa Jorden och ta mänskligheten in i den Nya Tidsåldern med all dess avancerade teknologi och fantastiska fördelar för alla”. (5)

Vi förväntar oss att dessa besökare skall uppenbara sig två månader från nu  det betyder i slutet av det första kvartalet i år, som SaLuSa bekräftade den 29 december 2010. På ett eller annat sätt väntar vi att ett avslöjande blir känt över hela världen under det första kvartalet i år, (6)

Vi vet att de ökande ljusenergierna försvagar de mörka krafter som har kontrollerat den här planeten och att Ljusstyrkorna, enligt SaLuSa, nyligen har getts tillstånd att avlägsna några av ledarna för mörkret och att störa deras operationer.

 

Då våra befogenheter har utökats bortom vårt ursprungliga uppdrag, tar vi nu till mer direkta åtgärder för att stoppa de mörka operationerna som är riktade mot er och andra länder. Vi upprepar era känslor att ”nu räcker det” och det är nu dags för Ljuset att riktas på Jordens människor. Så mycket arbete har redan gått åt att bana vägen för de sista åren av den här cykeln, för att säkra att det blir en smidig och framgångsrik resa. Ni har naturligtvis spelat en stor roll i att uppnå en sådan prestation och ni har hjälpt till med att skapa nätet av Ljus som nu omger Jorden”. (7)

Vi vet från Hatonn att ytterligare nya steg tas av de i Galaxen, men andra känner inte till dem.

 

Vi har fått tillåtelse från Gud att använda starkare metoder var än det är nödvändigt för att demontera Illuminatis återstående maktbaser. Detta betyder INTE att döda någon  Gud ger aldrig tillstånd till att döda någon, inte heller skulle vi någonsin vilja göra det. Under ganska lång tid har vi haft tillstånd att åsidosätta de ”mörkas” fria vilja genom att blockera deras kraftfulla vapenarsenal när de försökt åstadkomma fler händelser liknande 9/11 och vi har gjort det vid flera tillfällen.

Nu kan vi också kullkasta deras ansträngningar att skapa stora sprängningar genom att blockera deras kommunikationssystem och transporter och genom att avleda deras underrättelsekurirer. Vi har även Guds tillstånd att temporärt omplacera några få nyckelpersoner till områden där de inte kan göra något rackartyg överhuvudtaget. Detta är gjort på liknande sätt som när vi sveper in våra skepp i ett osynligt kraftfält, vilket gör försvinnandet förbluffande för dessa individer, och medarbetarna också. Så, även om ni inte ser bevis på våra nya bistånd så vet att nu tar vi även längre kliv för att hjälpa er värld att bli av med de mörkas illdåd’”. (8)

 

Helt nyligen har Hatonn delat med sig mer angående detta ämne:

 

Några av våra kollegor på planeten har tveklöst gjort sin närvaro känd nu, för de uppträder i sina verkliga former. De träffar mäktiga individer, inklusive några som opererar utanför allmänhetens åsyn, för att informera dem om vårt nätverk både på och utanför planeten och råttorna har börjat överge skeppen runt om i världen. Ni kommer inte att få höra om det eller om upprensningsaktionen som är på gång”.

 

Tolka inte detta som att vi tar kontrollen! Våra kollegor bland er arbetar med Obama och andra med inflytande för lösgöra Illuminatis återstående fästen och att etablera grundarbetet för storskaliga reformer”. (9)

Dessutom vet vi Ljusets krafter kommer att segra, vilket få andra människor på planeten vet.

 

Enligt SaLuSa:

 

Var säkra på att Ljuset och dess supporters kommer att segra och de Mörka kommer att besegras, inte av tvång eller militärmakt utan genom kraften i Kärlek och Ljus. Det låter kanske osannolikt när ni ser tillbaka på historien, men ni är nu i en totalt annan tidsperiod med uppbackning av Ljusets Broderskap som regisserar resultatet av verksamheten på Jorden. Moder Jord spelar också en roll och hon är angelägen om att få arbeta med oss när hennes egen rengöring sker.

Så kära ni, oavsett vad som händer som inte är i överensstämmelse med Uppstigningsprocessen, frukta inte, för det kommer inte att påverka slutresultatet ett dugg. Som ni ibland får höra om, många länder går nu igenom en självanalys då de inser att det gamla paradigmet inte längre fungerar. De som önskar behålla status quo håller snabbt på att bli i minoritet och deras inflytande kommer inte att påverka programmet för förändringar som håller på att inledas”. (10)

Samtidigt Har Hatonn berättat för oss att de närmaste få månaderna kommer att bli kaotiska och vi kan se att de redan är det.

 

Det är en fråga om allt det som måste uppnås inom en jämförelsevis kort tid och de mörkas motstånd måste nedmonteras innan det kan ske. Vi har talat om detta för er några gånger förut för att förbereda er för de massiva förändringar som är på väg. De närmaste månaderna kommer att bli ganska omtumlande  stanna i Ljuset och ni kommer att navigera i det hårda vädret med god stadighet”. (11)

För att återvända till vad vi vet, låt oss ta en titt på vad Obamas Administration vet. Enligt Hatonn så vet president Obama om de galaktiska och han är en stark supporter för avslöjande men är omgiven av skärrade kollegor och motståndare.

 

Det är lika bra att inga beslut har fattats utan Obamas inblandning. Han föredrar starkt omfattande och snabba avslöjanden och de flesta av era andra huvudsakliga deltagare är skärrade för båda sakerna. Vi kan föreslå och rekommendera men inte påtvinga vår dom över era representanter, än mindre företa någon åtgärd, för det kan anses vara godtyckligt i bästa fall eller ensidigt i värsta fall. Så vi är tålmodiga. Det är det enda vi kan vara till antingen era representanter når en överenskommelse i alla viktiga frågor som gäller TV-program eller Gud i sin visdom bestämmer vad som skall göras och när”. (12)

Hatonn berättar för oss att presidenten nyligen blev medveten om att de galaktiska garanterar hans egen säkerhet och även för hans familj och att han nu vet om planen för Uppstigning och dess schema. Hatonn säger också till oss att presidenten är i kontakt med ”Orienten”, vilket måste betyda att åtminstone kineserna och möjligen också japanerna, samordnar sina ansträngningar för att ta ner de ”mörka”.

 

Obama vet nu att vi skyddar honom och han kan fortsätta utan rädsla för sin familjs säkerhet och sin egen. Media rapporterar vad de blir tillsagda, naturligtvis, men sanningen är att, nu när han vet Jordens uppstignings tidtabell, han förhandlar med krafter som är antingen personliga eller via säkra kommunikationskanaler för att stänga ner Illuminatis starka fästen i hans land, i Europa och i Orienten”. (13)

Vi har en känsla av att det kinesiska ledarskapet också måste vara i kontakt med de galaktiska, eftersom de har gjort en radikal omvändning i sin politik och verkar vänligt inställda till ett avslöjande, omtänksamma för sitt eget folks välbefinnande och samarbetsvilliga mot väst. (14). De har tappat sin aggressiva hållning mot Taiwan och har inte gjort någonting som ett svar på olika aggressiva drag mot inneslutning och kontroll av västländerna.

Vi tror också att under minst tre, kanske fyra år, har kineserna haft makten att göra det amerikanska krigsmaskineriet värdelöst. Alla moderkort som levererats till de amerikanska militära utrustningarna (och de flesta av moderkorten i de utrustningarna är från Kina) har trojaner i sig som kan användas till att göra att utrustningen inte fungerar.

Dessutom har kineserna visat att de har förmågan att ta över amerikanska plan, såsom det som flög vicepresident Cheney hem från Australien och orsakade att de landade. De har också förmågan att ta over amerikanska, militära datorer, såsom de vid Cheyennes lednings- och kontrollanläggning. Misstankar finns om att de orsakade landningen av den B-52 som hade atomvapen ombord för Mellanöstern. Det kan möjligen också vara så att de galaktiska har hjälpt dem i alla deras ansträngningar, vi vet ingenting om det.

Vi vet att kineserna har ryska sprängmissiler som inte går att stoppa (Iran har det också, vilket kanske är orsaken till att den amerikanska flottan går mot Dubai där man inte kan skadas) och man behöver inte längre vara oroliga för amerikanska hangarfartyg i grupper. Och ändå har kineserna inte handlat efter sin demonstrerade, militära överlägsenhet och helt nyligen har SaLuSa gratulerat och prisat dem:

 

Lägg märke till hur de kinesiska ledarna gör eftergifter till väst, och att de använder sin makt till att förhindra Illuminati från att få ytterligare fotfäste i öst. De är en del av en växande rörelse för att stabilisera världen och utrota de influenser som har försökt att leda er in i ett nytt krigsscenario”. (16)

Det senaste besöket av Hu Jintao i Washington var en fantastisk uppvisning av samarbete mellan president Obama och Hu och gick utöver enbart diplomati. Hu medgav att Kina hade mer arbete att göra när det gäller mänskliga rättigheter och tillät att president Obama inviterade honom till en dialog med Dalai Lama utan att storma ut ur rummet. (17)

I en miljö där ”rädda ansiktet” vanligtvis är en stor sak, så är detta stora steg framåt och kan, enligt mitt sätt att se det, inte förklaras på annat sätt än att de galaktiska arbetar med Kina.

Så man kan förmoda att åtminstone de två supermakterna  Kina och USA  arbetar med rymdflottan. Matthew Ward berättade för oss redan år 2008 att Vladimir Putin har blivit falskt porträtterad i pressen i väst och arbetar i själva verket med att befria Ryssland från Illuminatis grepp:

 

Var medvetna om att de stora medierna i USA falskeligen framställer en del ledare som om de är en fara för demokratin eller att de destabiliserar sina nationer, medan de istället är ljusvarelser som distanserar sina länder från Illuminatis imperiebyggande, vilket till stor del har växt under två århundraden, eller mer genom de amerikanska regeringarnas hemliga intrång i andra länders affärer. Främst bland dessa ledare som baktalas av Bushs administration är Vladimir Putin”. (18)

Vi är också medvetna om att ryssarna har haft många möjligheter att dra nytta av väst och de har inte gjort det. Detta inkluderar deras framgångsrika avvärjning av Amerika från Georgia och möjligheten som deras stöd för Iran har gett, för att avväpna och uppmuntra Iran till att inte göra mer skada än de redan har gjort. Amerikanska spekulanter har även orsakat att rubeln har kollapsat, men genom allt detta så har Ryssland visat återhållsamhet i sina mellanhavanden med väst, vilket leder mig att tro att de också samarbetar med de galaktiska.

Vi måste inse att, sedan kanske 1962, har Ryssland haft medel att totalt besegra militären i väst och har inte använt sig av det. Åtminstone sedan det året, enligt Tom Bearden, har Ryssland haft skalära vapenarsenaler (USA fick inte det förrän mycket senare) som skulle tillåta dem att besegra USA militärt sett. Vid ett tillfälle drev Ryssland på för nedrustning av atomvapen, vilket skulle ha betytt att Amerika skulle ha gett upp atomvapen och lämnat Ryssland som enda land med förödande skalära vapen för att besegra väst. (19)

Det är känt att ryssarna har testat dessa vapen på brittiska flygplan och visat deras förödande effekt och man misstänker att de har använt dem ibland för att kontrollera vädret. Men återigen så har deras användning inte varit i närheten av den förödelse som orsakats av den amerikanska kabalen på många platser i världen genom användning av HAARP och skalära vapen. Jämfört med protokollen från den amerikanska skuggregeringen så har ryssarna visat återhållsamhet.

Men inget av detta är känt för folkmassorna på marken i Egypten, Tunisien och Jemen och lite eller inget är känt för den stora majoriteten av amerikaner, britter eller andra nationer. Folkmassorna i Nordafrika och Mellanöstern som eggar upp sig själva från sin slummer och går emot sina odemokratiska regeringar svarar an på de stigande energierna utan att de själva vet om detta.

Om de svarar anser jag det rimligt att förvänta sig att andra gör det också. Och det blir en gissningslek att förutsäga vilka dessa andra kanske är. SaLuSa säger till oss att vi kan förvänta oss att meningsskiljaktigheterna sprider sig som dominobrickor:

 

Precis som ni så väntar vi och håller andan i vetskap om att det gamla systemet knakar i lederna och inte kan hålla ihop så mycket längre. Vi kan se dominoeffekten så snart den första delen faller. Så snart det börjar kan vi ganska klart se att där inte kommer att bli någon brist på människor som kommer fram för att stödja Ljuset”.

 

Ni är spridda över hela globen och er uthållighet med att driva på för förändring är på väg att löna sig. Helt klart kan inte allt hända på en gång och en del kommer, genom naturen i vad som är involverat här, att ta många månader att slutföra. Det viktiga är att människorna ser början av verkliga åtgärder, och vet att detta inte kan störas. För vår del är vi involverade på grund av att ni så ofta har bett om hjälp och vi har fått de befogenheter som krävs för att göra det”. (20)

Vi hörde en tanzanisk tidning säga att deras lidande inte var så olika det tunisiska och att oliktänkande kan uppstå även där.

 

Lidandet hos en vanlig tanzanier är inte särskilt olikt det hos en person i Tunisien. Kanske de är annorlunda än oss därför att de är vita och vi är svarta, och kanske deras ”kokpunkt” är annorlunda är vår, men verkligheten på marken är den att vi alla kokar i samma gryta”. (21)

Jag tror att vi kan vänta oss att en mängd människor i vår värld tänker på samma sätt. Vi vet från Kryon att fallet av en diktator inte kommer att följas av en annan  inte längre:

 

Historien kommer inte att upprepa sig. Ni har flyttat bort från fåran där dessa saker hände på det sättet. Diktatorer kommer inte att avla nya diktatorer. Hunger och svält kommer inte att avla ny hunger och svält. Det är en förändring framför er och historien kommer att sluta med att upprepa sig själv. Det är en ny energi, om ni har märkt det”. (22)

Så här är vi i en värld som håller på att vakna och reser sig ur sin slummer, men vet inte att det var sömn eller vad som orsakade att den vaknade eller vad det är den vaknar till. VI vet vad dessa faktorer är och ändå finns det ingen vi kan vända oss till som möjligen skulle tro på oss i alla fall, så vi tittar på processen utan att veta vad vi skall göra för att hjälpa till eller att förklara det hela.

 

Fotnoter

 

(1) SaLuSa, 10 november 2010 på nedanstående länk:http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.

(2) SaLuSa, April 15, 2009.

(3) SaLuSa, May 21, 2010.

(4) SaLuSa, Oct. 4, 2010.

(5) SaLuSa, Dec. 19, 2008.

(6) SaLuSa, Dec. 29, 2010.

(7) SaLuSa, Nov. 17, 2010.

(8) “Jean Hudon and Suzy Ward on President Obama,” at http://stevebeckow.com/2010/11/jean-hudon-and-suzy-ward-on-president-obama/

(9) ”Hatonn: Galactics Neutralized the Missiles, Obama Knows About Protection and Ascension, athttp://stevebeckow.com/of-general-and-immediate-interest/hatonn-galactics-neutralized-the-missiles-obama-knows-about-protection-and-ascension/ )

(10) SaLuSa, Nov. 17, 2010.

(11) ”Hatonn: Galactics Neutralized the Missiles, Obama Knows About Protection and Ascension, athttp://stevebeckow.com/of-general-and-immediate-interest/hatonn-galactics-neutralized-the-missiles-obama-knows-about-protection-and-ascension/

(12) Hatonn in Matthews Message, Jan. 11, 2010, at http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm

(13) Hatonn in Suzy Ward to Steve Beckow, Nov. 15, 2010.

(14) See “What in the World is Happening with China?” at http://stevebeckow.com/2011/01/world-happening-china/ and “One Small Step for Man…” at http://stevebeckow.com/2011/01/small-step-man/

(15) For articles on motherboards, the commandeering of American planes, and the other matters referred to here, see the various articles on Chinas military supremacy under “The Myth of Invincibility Exposed.”

(16) SaLuSa, Jan. 21, 2011.

(17) See footnote 10.

(18) Matthews Message, Sept. 24, 2008.

(19) Tom Bearden, “Historical Background of Scalar EM Weapons,” 1990, athttp://www.cheniere.org/books/analysis/history.htm

(20) SaLuSa, Jan. 5, 2011.

(21) “Popular Revolt Spreads Across North Africa,” at http://stevebeckow.com/2011/01/popular-revolt-spreads-north-africa/

(22) Kryon, “The Shift is Here,” Oct. 20, 2008, at http://www.kryon.com/k_channel08_Chile.html

Översättning Gertie Dahlberg