Who is Saint Germain?

DENNA SAJT ÄR TILLÄGNAD SAINT-GERMAIN:

 

Få individer, himmelska och jordliga, har gjort mer för mänskligheten än (Greve) Saint Germain. Det finns mycket skrivet om honom och tillgängligt på nätet – för de som vill utforska på egenhand. För våra läsare vill vi dock ge en sammanfattning om vad vi har lärt oss om Saint Germain och hans olika inkarnationer genom tiderna.

I dag finns Saint Germain i 5D på vissa Moderskepp i den Galaktiska Federationen ofta i sällskap med Sananda (tidigare benämnd Jesus Kristus). Saint Germain har idag förmågan att uppenbara sig där han så önskar, genom att passera rakt igenom väggar och gör så då det passar honom. Här är i dag känd som Mästaren av den Violetta Strålen av transmutationer. Han är synnerligen aktiv för att leda arbetet från den utomjordiska sidan att införa förändringar på Jorden. Enligt Mike Quinsey var det Saint Germain som bad honom att bli ett medium för meddelanden från den Galatiska Federationen. Han kommer att personligen visa sig och tala till Jordens människor när transformationerna har kommit igång.

Hans senaste jordliga inkarnation var som Greve Saint Germain i Central Europa, mestadels i Frankrike. Han var dock känd över hela kontinenten som en mycket enigmatisk person, som inte åldrades och ingen visste hans ursprung. Han talade ett stort antal Europeiska språk, inklusive svenska och var god vän med Kung Gustav III. Han hade en enorm kunskap inom många områden, inklusive alkemi. Det finns mycket skrivet om detta och tillgängligt på nätet. Vi rekommenderar en Google sökning på hans namn för dem som är nyfikna.

Vad som är mindre känt är hans skapande av Saint Germains Världs Fond. Den är nu över 200 hundra år gammal. Den sägs ha satts upp på ett mycket intelligent sätt och har förräntat sig enormt under denna tid. Hur detta skedde är vi inte bekanta med. Storleken är enorm och utgör basen för de resurser som behövs för det samhälle av välstånd som skall införas. Andra finansiella källor kommer också att bidra, som till exempel de enorma fonder som Illuminati eliten har stulit från folket, vilka kommer att återföras.

Själen som är Saint Germain hade en tidigare inkarnation som Sir Francis Bacon. Denna person levde i England och bidrog återigen enormt. En del av detta är känt annat är mindre accepterat. Bacon krediteras med att vara drivande för att införa den vetenskapliga eran och upplysningstiden. Bacon lade också grunden för tänkandet om den då framtida Amerikanska Konstitutionen.

Det är också så att Sir Francis Bacon var mannen bakom Shakespeares verk. Det finns gott om spekulation och debatt om detta faktum, utan att dessa personer inser att Bacon var en inkarnation av då framtida Saint Germain. Bacon var också mycket aktiv och stödde diverse hemliga samfund.

Vi vill nämna två till inkarnationer av Saint Germain. En är som ”trollkarlen” Merlin vid Kung Arthurs hov. Den andra är som Joseph, fader till Jesus. I själva verket har Saint Germain och Sananda (Jesus) ett mycket nära samarbete, och det fortsätter än i dag och i högsta grad så. Sananda (Jesus) tillsammans med Saint Germain kommer att framträda inför folket igen, efter att uttalandena och förändringarna väl startar.

Som en uppstigen Mästare är Saint Germain i kontroll av den så kallade violetta lågan. Detta är hans färg och den kan användas för läkande ändamål genom att färgen visualiseras internt hos var individ och projiceras på problemet, kroppsligt såväl som emotionellt.

Det är känt från många källor att en mystisk person framträdde från ingenstans vid det ögonblicket då den Amerikanska Frihetsdeklarationen skulle skrivas under. Många tvekade vid det tillfället, men efter talet från denna främling beslöt sig samtliga för att skriva under. Detta var Saint Germain som uppenbarade sig och sedan försvann lika mystiskt. USA och dess konstitution är i mångt och mycket Saint Germains skapelse. Han och andra uppstigna Mästare, till exempel Hilarion, ser USA som ett ledarland för att återinföra ljuset. Först måste dock de nuvarande makthavarna avlägsnas.

Idag är Saint Germain högst aktiv. Han fortsätter sin vana att gå rakt igenom dörrar och väggar, vilket hände vid signerandet av den Amerikanska Konstitutionen. Han framträder då sen en högst fysisk person, men kläd som för 200 hundra år sedan i Frankrike. Han deltar i möten så som han önskar och väcker naturligtvis stor uppmärksamhet. Hans målsättning är att alltid föra besluten i Ljusets riktning.

Med denna förståelse om det inflytande som Saint Germain har haft och kommer att ha har vi valt att tillägna denna sajt åt honom.