Inger Noren Kanaliserar Sitt Högre Jag – Vågen från Solen, 13 augusti, 2022

Mitt Högre Jag

Det är så oerhört nära nu med vågen som kommer från solen och som förändrar mycket för människorna. Verkligheten blir mycket klarare med förstärkning från det tredje ögat. Du har känt en förändring i energierna och du kan formligen se dessa energier.

Dessa energier är väldigt starka och uppstigningssymptomen blir därför ganska svåra för vissa, men att veta det, kan smärtorna bli mindre. Det kommer att gå över som de alltid gör efter att kroppen har absorberat och vant sig på cellnivå. Dessa energier är väldigt viktiga för den nya kroppen som är under uppbyggnad successivt för att bli kristallin och det är nödvändigt för att vara i resonans med den femte dimensionens energier.

Det är inte så många människor som blir föremål för att få följa med i den första omgången till den femte dimensionen men det var beräknat, eftersom det inte hade vaknat så många till förståelsen om skiftet för Jorden. Nu däremot har många vaknat, men de är ändå inte mogna andligt för denna första uppstigning som är så viktigt med förståelsen om vad det betyder.

Det är så många som fortfarande håller kvar vid sina ägodelar i hus och annat. Man måste vara beredd på att lämna allt bakom sig för ett helt nytt liv och med helt andra förutsättningar. Ägodelar på Jorden är inte det viktigaste i livet egentligen, utan ett liv i frihet med att göra vad man vill under ansvar och skapande av det man vill ha i livet, blir allt så mycket lättare. Man måste ha en förståelse för ett sådant liv som är totalt annorlunda i jämförelse med det tidigare i livet. I annat fall får man fortsätta att utvecklas tills man är andligt mogen för ett nytt liv.

Den första gruppen som blir aktuell är de som har önskat detta skifte och sett fram emot en ny framtid i hela livet. Dessa är de mest mogna och de bästa representanterna för att äga Jorden och som har freden som främsta prioritet. Med en religion för hela befolkningen blir freden bättre säkrad i framtiden. Många krig har utkämpats i religionens tecken för olikheterna i dessa trossamfund, trots att man vet att det endast finns en GUD, Vår Herre och som gäller i alla religioner.

Var beredd på en omvälvande upplevelse som både kan förskräcka och ge en glädjefull upplevelse. Det beror på vilken nivå i medvetenhet som upplevelsen blir för alla människor på Jorden, svår eller fantastisk. Det är ändå med stor kärlek som detta inträffar för Jordens folk som nu måste få sin planet tillbaka med ett lättare liv i framtiden. Det är dags och denna utveckling går inte att stoppa.

AMEN

Du gillar kanske också...