Adama från Telos via Genoveva Coyle,13 augusti 2018

Adama från Telos via Genoveva Coyle

13 augusti 2018

NI ÄR REDO FÖR DENNA VACKRA TRANSFORMATION

Hälsningar, kära ni! JAG ÄR Adama från Telos, jag är er broder, er vän, jag är er allierade och familj, alltid.

Jag är här idag för att ge er min kärlek och min fridfulla essens, samtala med er, ställa in mig på er och för att påminna er om tiden i det gamla Lemurien. Ja, dessa strålande tider då ni var klart medvetna om ert ursprung och källan för ert varande. Och jag måste påminna er om att ni på den tiden var fullt medvetna om era oändliga krafter, er visdom och ert vetande.

Jag vill aktivera dessa fickor av ljus i er, dessa Lemuriska frön som ni haft vilande i ert DNA, i väntan på att åter bli tända för dessa tider av intensivt behov när ni skulle ha kunskapen i dem tillgänglig för att användas för det högsta och bästa för alla, för upplyftande och till gagn för hela mänskligheten.

Ni är redo för denna process. Och ja, jag talar till alla er som läser detta meddelande, för om ni har eller inte har förberett er medvetet att vara medvetna om denna vackra transformation så spelar det ingen roll, för ni har troget och flitigt gjort er redo under år och årtionden.

Och vad menar jag med detta? Jo, när ni säger att ni jobbat på kärnfrågor, eller på att integrera och ge kärlek tillbaka till era mörkaste delar, så säger vi att ni arbetat på att få er förmåga till medkänsla och vänlighet att växa och stärkas. Vi säger att ni har förfinat och verkligen förankrat i era fysiska fordon, i era mänskliga själv, er förmåga att älska ovillkorligt och att acceptera alla precis där de är på deras resa, och det inkluderar förstås hela ert själv.

Varför skulle ni annars tro att ni har någon skugga eller något mörker att gå genom? Varför skulle en perfekt och hel varelse, född ur Moderns sköte och skönhet, vara bristfällig och usel?

Ja, dessa delar av er är lektioner att läras. Ja, detta är utmaningar ni måste övervinna, förhoppningsvis med glädje och skratt. Oftast, dock, gåvan av någon mörk del av själv som ni välkomnar och älskar tillbaka till er själva, vid slutet av självets resa genom mörkret, för med sig stor visdom, djup ödmjukhet och djup medkänsla för er själva och för dem som möter liknande fasetter av samma frågor som ni har måst övervinna i denna eller tidigare livstider.

Ni kan nu i sanning ansluta er hjärta till hjärta och relatera till smärtan och lidandet hos andra, eliminerande varje uns av dömande eller överlägsenhet. Ni, som lärarna, eller healarna, eller rådgivarna till dem som kommer till er, har tillräcklig visdom och tro för att peka ut vägen av ljus, för ni har gjort resan själva.

Det finns inte längre någon rädsla för det osedda eller det okända, för ni har gjort den resan och bemästrat den framgångsrikt. Och ni kan stå upp som bevis och som en hoppets och visshetens företrädare för att andra, hela kollektivet, också kan göra det.

Ingen vill ha en bibliotekarie eller lärare som fått alla sina råd och all sin kunskap att ge andra från böcker eller heliga texter lästa i hemmets bekvämlighet, som inte har egna livserfarenheter och, oftast, inte har någon förmåga att relatera till och verkligen känna empati för dem som är deprimerade och sårade.

Men ni har det! Och ni gör det! Närma er dem med mildhet och tålamod, kära hjärtan, precis som vi i de högre sfärerna gör med er. Ni behöver inte spendera en massa tid och erbjuda en massa ord, ni behöver inte ge dem en läxa eller behandla dem nedlåtande. Det finns inget behov av en massa prat, eller att ni använder stark energi för att poängtera saker eller övertyga dem att förändra eller rikta om sin kurs. Låt andra göra sina misstag och vet att deras väktare och högre själv följer deras framsteg och vägar.

Ni kan ingripa någon gång när ni vägleds och ombeds göra det. Tala från ert hjärta och ha avsikten att förmedla era ord med kärlek och sötma, verklig kärleksfull vänlighet. Ni behöver inte erbjuda dem allt ni vet, utan bara det som ni vet att mottagaren i stunden är redo att ta emot.

Kommentera och ge förslag till korrigering bara till den punkt där det kan skifta mottagaren till ett nytt sätt att tänka, därvid stimulerande dennes egen växande process. Det är så ni låter alla finna sin egen väg, och uppmuntra dem sedan att följa sitt eget unika inre ljus.

Under tiden, fokusera på er egen fortsatta inre tillväxt och sträva att vara mer av det Moder/Fader/Guds Kärlek och Ljus som planterats inom er. Ni måste förstås göra detta på ert eget unika, individuella och vackra sätt, förande er egen själs signatur till denna värld, utstrålande kärlek, acceptans, vänlighet, glädje och välsignelser överallt där ni är, som de strålande solar ni är.

Må den Lemuriska kärleken, ljuset och friden omsluta er och skänka er stillhet och glädje! Stå kvar i min kärlek, stå kvar i min djupa frid! Farväl.

 

©2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...