Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 augusti, 2018

Vad ni kan ta emot!

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi lyssnar till era önskemål och era böner och vi vill försäkra er alla om att vi gör allt som står i vår makt, för att hjälpa er. En sak som vi inte kan göra, är att rena er från era gamla övertygelser, men vi önskar att vi kunde.

Vi ser många av er som fungerar under antaganden, såsom: föreställningen om att ni är avsedda att leva på ett speciellt sätt. Vi ser också att ni håller fast vid idén om att ni är ämnade att uppfylla ett kontrakt. Sedan finns det tidpunkter när vi ser att ni begränsar er själva genom att tro att något blockerar er, något som ni inte kan sätta fingret på.

Vi bjuder in er till att erkänna hur kraftfulla ni är. Även om ni har försökt nyligen att skapa något och manifestera in det till er verklighet, så uppmanar vi er att inte ge upp, utan låt er istället ta emot mer. Erkänn att skapandedelen är gjord och att ni nu är i den roliga delen av manifestationen; ni är på gång med att ta emot.

Så, hur gör ni för att ta emot det som ni redan har skapat? Nåväl, för det första, så måste ni lägga alla de där övertygelserna åt sidan. Ni måste avprogrammera er själva. Släpp taget om alla tankar som är av en begränsande natur. Tillåt inte något som har varit i era liv, diktera vad ni tillåter att komma in i era liv nu. De två är inte besläktade.

Det som ni har varit kapabla att göra tidigare, har inget att göra med detta ögonblick, eftersom ni nu jobbar med högfrekventa energier. Nu kliver ni in till en roll som de skapande varelser, som ni var födda till att bli.

Så, vår rekommendation är att släppa taget om de gamla övertygelserna, idéerna och förväntningarna och att släppa in alla era vackra skapelser. Vi kan hjälpa till med leveransen, men ni måste fortfarande öppna dörren. Ni måste “kliva upp” i samma vibration som ni var i när ni skapade dessa vackra upplevelser och aspekter av livet som ni vill ha.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

You may also like...