Ärkeängeln Metatron via Jeanette Svärdby, 30 maj, 2018

Ärkeängeln Metatron via Jeanette Svärdby

Kanaliserat live inför ljusarbetargrupp i Jönköping

30 maj, 2018

 

Jag är med er i den här stunden mina kära vänner. Jag är ärkeängeln Metatron som finns med er just nu för att bland annat förmedla den informationen som nödvändig för er är att ta del av, i den här stunden i nuet som är, då det är stora skeenden som pågår runt om planeten som flera av er är medvetna om.

Det pågår kraftfulla energiströmmar som man kan säga väller ner över planeten och även inifrån den innersta jorden så är det den energin som påverkar er. Den innersta jordens energier den expanderar utåt mot jordskorpan, så att säga, för att transformera de lägre vibrerande energierna i planeten.

På samma sätt som energierna påverkar er i ert system då de lägre vibrerande energier ska avlägsnas ifrån ert system för att mera ljusa, högre, kärleksfulla energier ska få ta plats. Ert medvetande höjs alltmera stund för stund.

Jag vill säga att vi i dom högra sfärerna vet om att ni som människa i den här tiden, ni har ett oerhörd mod då ni stund för stund tar er igenom det ni behöver. Många gånger när rädslan står mitt framför er och känner ni som att ni blir stoppad, men numera så vet de flesta av er att rädslan är en illusion som inte längre ska påverka er utan ni gör valet att ta er igenom det och växa som människa själv och ert ljus blir allt starkare och därmed ert medvetande expanderar.

Som jag sa så är stora skeenden på gång och dessa stora skeenden sker så väl inom er som utom er runt om planeten. Det kan upplevas som många gånger det inte händer något utanför er eller att det upplevs som turbulent kan man säga, och vi kan säga att så mycket pågår utan er vetskap som mänsklighet och ni får ta del av mer och mer avslöjanden som blir upplysta för ert medvetande. Även är det så många – vi kan säga icke sanningar – som avslöjas för er på ett sätt som görs för att ni skall kvarhållas i er rädsla, för som ni vet så i rädsla så är ni hanterbara. Ni kan låta er styras av er rädsla och det som är av icke-kärlek det göds av rädsla av de lägre vibrerande energier och kvarhåller sig så att säga vid dom energierna med att försöka hålla ER kvar likaså i dom lägre vibrerande energier.

Här vill jag säga att vikten av att ni alla samman söker er sanning, vikten av att var och en söker sin sanning och känner den och kan avskilja vad som icke är sant för var och en är av hög vikt i dessa dagar då vikten av att ni står kvar i er stråle av ljus i er trakt och inte låter er påverkas av det som icke av kärlek försöker att hålla er kvar i rädslan. Genom att bibehålla er balans är vikten av att ni ger er själva stillheten, att värna om ert välmående och er balans genom att tillgodose er och vad ni själva känner att ni mår väl av. Lyssna till era egna behov och lär känna vad just ni behöver för att återfå balans och kraft.

Genom att mera återgå till er innersta kärna i ert hjärta så återfår ni balansen kära vänner. Och ni gör det så många gånger ni själva känner att ni behöver om ni vacklar i er balans under dagen som ni är i. Beroende på vad ni möter så kan ni känna ni behöver återgå till ert centrum för att återfå balansen igen. Genom att ni även återkopplar er till den innersta jordens energi så återfår ni även balansen i den riktningen. Ju mer ni vaknar upp i vad som ni själva mår bra av och ni följer ert hjärta så att säga så värnar ni om eran nästa, ni expanderar den kärleksenergi som ni är och bär inom er.

Allt eftersom ni ökar ert medvetande så höjer ni er eter frekvens av energi och inom varje frekvens av energi så finns nivåer av kunskap och visdom och kraft för er att använda er av. När ni har tagit ett steg i ert expanderande av ert medvetande så kan det under en stund vara så att säga vingligt för er i er energi och i ert varande då ni upplever vinglandet som hit och dit kan man säga. Vi kan säga att med detta ha tålamod och en ny nivå av frekvens behöver få landa in i ert system till att bli ett med er. Inget går att pressa fram, och ha det tålamod som ni behöver för att låta allt åter bli i balans.

Många nivåer av medvetande har ni att tillgå i ert växande och i er expansion. I detta så kommer även olika aktiveringar av era ursprungliga koder som inte varit aktiverade under lång, lång tid att återigen bli uppväckta. Allteftersom så kommer även detta att landa in i ert system till att användas. Mycket som inte varit synligt för er kommer att bli märkbart, för det kan komma som en tanke, det kan komma i en handling utan att ni förstår var det kommer ifrån och det är. Det är ursprungliga förmågor som vaknar till liv allt eftersom ni redo är.

De som sitter vid makten idag i styrande, ledande positioner kommer att allt mera tappa sitt grepp om sin kraft för ljuset blir allt starkare, och ju starkare ljuset blir, försvagas de icke av kärlek vibrerande energier vilka de som sitter vid makten är. De tappar allt mer av sin kraft. Ju starkare ljuset blir desto närmare kommer vi det skifte som väntar. Ju fler som vaknar upp i sina hjärtan i sitt ljus stärker ljuset, och ju starkare ljuset blir närmar vi oss den punkt då det större skiftet som väntar kommer att äga rum och vad som då sker (störning).

De som inte är vakna än kommer att vakna, öppnas. Det är kärlekens inträde mina kära vänner, det är kärlekens inträde som då råder. Vad som då sker är att de som icke vaknat inte kan förstå riktigt vad som sker med dom, bara känner vad dom upplevt. Och här finns de som går före, de som är medvetna och de som tidigare har gått igenom det, som går först och öppnar sina hjärtan i kärlekens vibration. De känner den dragning till den av er som de söker och vi vill här medvetandegöra för var och en av er att ni skall vara i tillit till att ni bär den kunskap och förmågor som ni behöver till det som kommer till er.

Vikten att vara i tilliten är hög, tilliten till er egna förmåga utifrån ert hjärtas ledning, utan påverkan av ego. Det är hjärtat som leder er här, ni vet vad ni skall göra i den stunden.

Det skifte som väntar kommer att medföra att de strukturer som finns runtom, ledande strukturer och annat, kommer att falla samman för att det nya skal ta vid. Successivt det här sker, jag vill även säga att det kan gå väldigt fort, det är svårt att säga. Allt sker efter hur starka ni står i ert ljus och i er sanning, och i er tillit till att vara de ljusbärare som ni är, och stå i ert ljus utan att påverkas av den möjligtvis känslomässiga turbulens som kan pågå runt om er.

De som redan av er medvetna är, känner kontakten till ditt hjärta väl, kommer att i det här skiftet ta stora kliv framåt kan man säga i era medvetanden och expandera i högre hastighet, i än tidigare, i den här stunden detta sker.

Här vill jag även säga till er att om stunder då energin i ert hjärta blir väldigt hög och ni kan känna att kraften inom er tränger inifrån och vill expandera, ni kan uppleva det som ett enormt tryck i ert hjärtområde, och ta er till stillheten i dessa stunder och återfå andningen i den stunden för att genom andningens hjälp låta energin få integrera i ert system. Stå i er stråle av ljus vid dessa tillfällen och låt andningen, andetaget vara er hjälp med fokus i ert hjärtområde, i ert centrum.

Jag ber er här nu att ni återgår till ert hjärtas centrum. Slut era ögon kära vänner. Låt andningen få koppla er samman med er högre medvetenhet, era högre jag. Ni alla står i era strålar av ljus som ni är, förankrade i den nya jordens innersta energi, i dess centrum ni är förankrade. Ni är förankrade med Moder / Fader Gud, allt som är.

Ni fortsätter låta andetagen få skölja genom ert system och låta det högre jaget, dess kontakt i den här stunden vakna upp inom er allt mera. Ni känner just nu i era hjärtan en vibration som ni känner er trygg med, även högt vibrerande energi av kärlek och det är ert ursprung, den kraft som ni är. Ber om att ni låter den här energin få expandera ut i hela ert system och i allt det som ni är med andetaget som hjälp.

Jag ber er här att med fokus på er egen inre sol tar kontakt med den. Ni känner kontakten till er egna inre sol som finns inom er. Om ni låter den energin få expandera ut i ert system, som ni vet kära vänner så solens strålar är värmande. Även här har det den brännande effekten av att det avlägsnar det som begränsar er i nuet från att kliva framåt i er expansion, i ert kliv framåt i er utveckling. De begränsande tankar och energier som funnits lagrade i era system under lång lång tid ännu. Med ert medgivande är det dags att avlägsnas ifrån er en gång för alla.

I den här stunden så mottar ni mitt meddelande med de energier ni i den här stunden behöver för det som nu för er väntar kära vänner. Ett nästa steg i er utveckling skall ta de eventuella bördorna ni burit under en lång tid. Den tyngd i ert system som nu i den här stunden är redo för var och en av er att avlägsnas.

Ni är sammankopplade med solens strålar, ni är sammankopplade med stora Centralsolens strålar. I detta nu så aktiveras det koder inom er som leder nivåer av medvetenhet, när det är dags för er öppnas det upp. Dessa koder har varit nedstängda i ert system under eoner av tid kära vänner och aktiveringen sker i denna stund och, tillgängligheten till energin sker allt eftersom ni är redo för det, steg för steg kära vänner så ha tillit till det.

De av er som har kopplingar till Lemurien, kommer att eventuella minnen vakna upp för er energimässiga bindningar från den tiden. Just nu i den här stunden aktiveras för er som har dom kopplingarna. Tiden är nu den nyckeln som ni känner sker och vikten av att ni är lydhörda till era egna behov är oerhört viktigt att ge er det ni själv känner att ni behöver. Lyssna till erat kroppsliga fordon, kan man säga, som ni är i under den här inkarnationen. Vårda den med kärlek och omsorg och tacksamhet. Känn tacksamhet och kärlek till den kropp som ni är i, som ger er den möjligheten att få uppleva allt ni upplever under den här inkarnationen och få göra den enorma expansion i ert växande. Älska era kroppar, älska och omfamna dom ni är.

Jag är Ärkeängeln Metatron, och jag tackar för den här stunden till att få vara i er närhet och jag önskar er er egna kärlek och tacksamhet för dom ni är och i er fullhet och i er prakt och i er kraft. Ni är kraftfulla varelser och ni har enorma kapaciteter som allteftersom kommer att vakna upp till ert medvetande till att användas av allt mera. Vårda er och ta hand om er på bästa sätt och ge er den kärlek ni är värda.

Kärlek är allt mina vänner och allt är kärlek, ni är kärlek. Tack

 

 

Du gillar kanske också...