Lord Metatron via Christine Meleriessee Hayden,  31 juli

Ärkeängel Zadkiel

Gå på Terra Christa – LORD METATRON – LEJON PORTALEN 2016 –

UPPVAKNANDET TILL EN NY VERKLIGHET

Hälsningar Mina Medljusvarelser

Det är en glädje att få ta kontakt med var och en av er i denna kraftfulla tid av acceleration. JAG ÄR Lord Metatron till er tjänst.

Jag vill tala mer er om energiutbytet som sker i nuläget på planeten. Lejon Portalen har fått mycket uppmärksamhet från många individer då det alltid är en mycket kraftfull tid på året.

Detta år är särskilt intressant då öppningen av energierna i portalen verkligen är en fortsättning av ljuset som skedde 2015. Ni förstår, att energierna förra året var så väldigt kraftfulla att rörelsrena av frekvenserna har fortsatt in i 2016. Vi har kommit fram till tidpunkten då portalens öppnande dörr låter mer jordande energier ske inom planeten.

Det för med sig förmågan att låta mer ske genom att låta er själs essens erkänna närvaron av ljusformationer. 

Utbytet av ljus som sker genom Sirius är mycket speciellt då deras planets rörelser är mycket liknande vad ni upplever, men ändå kommer det i ett annat sätt av förståelse. Sirius B är planeten som sänder ut dessa frekvenser; fatum är, Lord och Lady av Sirius med Sirius Råd är mycket delaktiga i urbytet som sker. Vi är alla mycket närvarande i dessa utflöden av ljus för att föra fram fler möjligheter inom Gaias fysiska rike.

Det är så många fler element som behöver uppnås innan assistansen från Sirius B kan erkännas i det fysiska tillståndet av betingning. Men processen av att tillåta potentialen för energier i den Sjunde Dimensionen att kunna upplevas, inte av det fysiska självet, utan av det högre medvetandet på Jorden för att bli expanderat inom mänsklighetens medvetandetillstånd.

Med andra ord, Jorden håller inte alls på att bli sjudimensionell, men tillgången till Virveln (Vortex) är i sjunde dimensionen.

Detta betyder att överföringen av energierna inte är jordande i sin natur, utan passerar genom jorden och sedan bortom jorden med potentialen av att en acceleration ska ske. 

Om ni kan förstå ert eget medvetande och vad det kan betyda för er i varje given stund, så kan ni greppa potentialen av att man inser mer, inom er värld. Det är som att stå vid kanten av ett stup och inte veta hur utgången kommer att bli, men vet att det finns mer att inse. Det är exakt vad som sker i nuläget genom denna Lejon Portal.

Energin hos denna ljusvirvel representerar en spirituell jordningskraft som behöver appliceras inom de fyra kroppssystemen. Det är en ingång för att tillåta de inkluderade energierna att tas emot för att hjälpa de tre delarna av sinnet: medvetande, undermedvetande och supermedvetande. Det är potentialen av att alla element kommer på plats för att låta ingången bli mer erkänd.

Det är också processen av att gå tillbaka genom den Eteriska Kroppen för att låta healing ske. Detta betyder att de många stunder som sitter fast i fickor av förtvivlan på Eterisk Nivå  behöver släppas.

Lejon Portalen är en mycket kraftfull ökande ljusenergi som skapar att alla själar vaknar till en annan del av sin verklighet – verkligheten som de inte vet något om. 

Inte bara alla själar på jorden går genom sitt Eteriska Själv, Gaia går genom det samma. Detta betyder att tidslinjerna helas och spricker fram i detta nu. Händelser som sker kan vara element från det förgångna som ska sättas ihop i sin helhet, så att det inte finns några panteonexistenser på jorden. Panteonenergier finns överallt runt jorden.

Detta kommer att ta lite tid för denna rensningsprocess då det inte kommer vara en enkel övergång. 

Detta, i sin tur, tillåter att blandningen av alla energier kommer i balans. Det är den högsta upplevelse av vetskap som kan ske för en själ som bebor en kropp på en planet som går genom samma process. Men det viktigaste elementet är att låta processen ske.

Detta energiutbyte kan orsaka att många energier skiftar. 

Det är en tid av stor transformation i vilken element kommer att stiga upp, helande kommer att ske, och har potentialen av att låta det fysiska självet går vidare in i sitt förutbestämda medvetande av att  Ande och Materia blir Ett.

Ni måste komma ihåg att det kan orsaka att stor förstörelse och förändring sker. Var beredda på att en serie händelser kommer att förändras inom Jorden.

Så klart, denna våg av ljus har redan börjat den 26 juli, 2016. Den byggs upp till den 8:e augusti och kommer att klinga av runt den 12:e augusti. Detta är när det är nödvändigt att veta vad som sker inom er.

Detta handlar inte bara om att låta energierna komma inom er, och förändra: det handlar om att vara en del av processen. 

Jag vill att alla ska vara uppmuntrade att detta är en tid av stor tillväxt. Varje individuell själ kommer att bli påverkad av dessa energier; det är nödvändigt att inse att var och en av er som är fullt medvetna har ett ansvar för er själva. När ni fullt ut integrerar förändringarna, så gör ni Gaia en stor tjänst. Varje själ på denna Jord håller sina egna frekvenser och om de nivåerna av ljus är i en låg procentsats, så kan Gaia inte gå framåt. Så klart, varje uppvaknad själ behöver veta att de accelererar, men det är viktigt att fullt ut jorda energierna.

Om ni inte tillåter att förändringen blir en del av er, då kan det inte uppnås.

Kroppen kommer att känna förändringarna så det är viktigt för er att ha verktyg på plats för att hjälpa er att gå genom processen. Det handlar om att vara medveten om vem ni håller på att bli i varje stund.

Låt inte den 3-dimensionella konstruktionen som ni har varit en del av stoppa er i denna process. 

Speglarna måste krossas för att den fulla effekten ska inses i alla era delar: genom de Fysiska, Eteriska, Emotionella och Mentala Kropparna. Denna energiutväxling handlar om Inriktning av Självet. Vad jag föreslår är att efter den 8 augusti ska det ha kommit till en tidpunkt av kulmination. Det är en bra tid för att göra en ceremoni för er själva särskilt utomhus.

Omfamna den ni håller på att bli. 

Sedan kommer nästa fas för er att bli att jorda den genom alla era chakracenter och låta er energi bli mer än vad den var stunden innan.

Ett annat verktyg är att skriva varje dag om vad ni känner, vad ni har gjort och hur ni känner ni har påverkats under dagen. Gör detta genom hela fasen av Lejon Portalen. Detta kommer att hjälpa er att blir mer av som händer; för att öka ert energiutbyte, inom era fysiska celler, organ, muskler, och leder. Gå i energin; bli den helt, då den verkligen kommer att hjälpa er att erkänna förändringen inom er.

Denna process låter förändringen ske inom Gaia. Vad ni upplever på jorden för närvarande är exakt vad Sirius gick igenom och det är därför den delades till en annan planet. Var och en av varelserna på Sirius med mig själv, Ärkeängel Michael, och många andra arbetar med var och en av er för att hjälpa till i denna process med att uppehålla dessa energier på jorden.

Förvänta er att förändringar sker. Jag vet att ni blir utmanade i allt som sker inom och runt jorden, men er roll är att förbli över den ökade dualiteten. Låt er inte luras av den och kom ihåg era verktyg för förändringarna som ni kommer att uppleva.

Detta är året som den verkliga jordningen behöver ske för att tillåta förverkligandet av att det nya ljuset kan komma att existera. Kom ihåg att detta är året av slut och ny början. Detta är verkligen något att vara exalterad över.

Tillåt energierna att bli ni, Gör Arbetet, och Se Resultatet uppenbaras inom Er. 

JAG ÄR Lord Metatron till er tjänst.

Så Ska Det Vara ~ Det Är Gjort

Integrative Channel: Rev. Christine Meleriessee

For those interested in being at PLANETARY HEALER whithin the ASCENSION MASTERY PATH, our August Retreat starts on August 16th. It is a retreat of personal transformation for the Self och Gaia. Please click here to read about this special event. 

2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.

WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden och Rev. J. Michael Hayden (Ara).

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...