Ärkeängeln Mikael via Sharon, 7 augusti, 2022

Ärkeängeln Mikael
Vecka 68 Meddelande
7 augusti 2022
Jag är ärkeängeln Michael med ett budskap till Änglakrigarnas Grupp.
Jag har ett budskap till Änglakrigarnas Grupp idag, och det budskapet handlar om fred. Återigen, den här veckan måste vi fokusera på fred på jorden eftersom de som söker krig, slår på sina krigstrummor igen. Som ni kanske vet är detta en upprepning av andra världskriget där samma parter ägde och finansierade båda sidor av kriget.
De försöker helt enkelt förklara krig mot er, folket, och det är här ni måste stoppa dem. Delta inte, och skicka dina lugnande energier till Kina och till USA:s nuvarande regering. Snälla skicka också dina kärleksfulla energier till Nancy Pelosi, inte för att hon är älskvärd för det är hon inte, utan för att din kärlek försvagar henne och försvagar hennes beslutsamhet att försöka fortsätta denna charad som de kallar demokrati.
Människorna lider och denna väg har valts av de som ännu inte är kloka nog att se den sanna verkligheten. Med denna majoritet fortfarande i överensstämmelse runt om i världen, är det änglakrigarna och alla andra på frontlinjen som försöker ta sig framåt medan de bakre benen inte går.
Världens befolkning sträcks ut i två läger, diametralt motsatta. Detta är vad de mörka vill ha för jorden, för att fortsätta konflikten krävs det två sidor. Det är därför ni alla måste förena er i ett högre medvetande, som vi i änglavärlden har strävat efter att göra så länge.
Vi ser att en vändpunkt kommer, en punkt där det inte längre kommer att råda tvivel, och frambenen och bakbenen kommer att börja gå tillsammans unisont. De mörkas fulla hand kommer att avslöjas, inklusive ess som de har hållit uppe i ärmarna, och genom att göra detta kommer hela världen att bli medveten, om de kloka knep de har utsatts för.
Det kommer att bli ett spänt ögonblick för alla, eftersom det hela, det du kallar livet, kommer att stå i balans.
Det kommer att bli ett ögonblick där ni alla kommer att tvingas välja, gott eller ont.
Det ögonblicket kommer.
Jag ber dig att förbereda dig för det.
Vet var du står, och stå fast i din övertygelse.
Jag är ärkeängeln Michael. Jag är din lärare, jag är din guide, vi är en legion.
Adonai
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...