Ärkeängeln Michael via Ailia Mira, 26:e oktober

 

ÄrkängelM


Ailia Mira ~ Meddelande från Ärkeängeln Michael och Rådet av Strålande Ljus

Vi skiftar på grund av det ni ska bli!

(SLUTA be om ursäkt för det ni vill)

http://www.expectwonderful.com/2016/10/stop-apologizing-for-what-you-want.html

 
Hej, Vackra Människor!

Vi är här nu på grund av vad som händer med er och för att spegla det tillbaka till er, så att ni kanske kan lära känna er själva bättre och ge oss en möjlighet att berätta vad som förändras för oss, som ett resultat av det.

Vi ser er som gudomliga frekvenser vilka framkommer i verkligheten av tid och rum, med en kopia av er energistruktur. Som om ni skulle se en fraktal bild, som visar ett oändligt antal perfekta kopior av sig själv, så ser vi er i tid och rum, med en unik blandning genom fokusen på variationer av er energi, som uppkommer från ert uttryck och flöde.

Det är med denna vision av er för vår syn, som vi påminner er – ni är perfekta kopior av er helhet i denna människokropp. Ni kan känna er obekväma med vissa omständigheter i era liv, men det ändrar inte det väsentliga inom er. Ni är perfekta kopior av era frekvenser här. Om ni vänder er inåt och tonar in tillräckligt mycket, inser ni detta mer fullständigt, och det ger er en djup känsla av glädje. Ni behöver inte alltid veta hur man upprätthåller denna vetskap, men ni börjar förstå mer och mer, och särskilt beträffande vetskapen om er själva.

Att få vetskap om sig själv är magnifikt, eller hur? Vi tror det.

Så, då denna uppfattning om vilka ni är kommer fram, är det lättare att lyftas upp. Det är lättare att känna sig expanderad. Det är lättare att känna sig fri. Det beror på, att när ni tänker på er själva som ni är, och vad ni kommer att bli, då blir det tillgängligt för ert medvetande. Ert inre blir tillgängligt. Ni är kapabla, fria, mästerliga och mycket levande, och när ni ser er på ett mer korrekt sätt, flödar dessa egenskaper framåt.

Så i ert liv, bör ni ställa er själva denna fråga ”Hur vill jag känna mig, just nu?”

Vill ni känna er kreativa? Vill ni känna er rika? Vill ni känna er tillfredsställda? Vill ni känna er expansiva? Vill ni känna er optimistiska och glada? Hur vill ni känna er själva, just här, just nu?

Vi är medvetna om att ni kanske tycker att detta är mental träning, men det är det inte. Inte alls. Det är ett sätt att ändra ert tillstånd av att vara, nu.

Om ni tänker att ni vill känna er kreativa eller rika, fokusera då på det ni vill ha, så kommer er energi att respondera till det.

Fokusera inte på vad ”den” kommer att fixa, fokusera bara på det ni vill. Vad ser ni fram emot? Vad finns det inom detta som tilltalar er?

Om ni fokuserar på det ni vill ha och tycker att det känns bra, då kommer ni i resonans med det. När det känns bra, försök då bli mer specifika om vad ni vill åstadkomma genom den erfarenheten, ”brodera” ut det och lägg till. Att göra det, kommer att lyfta upp er i en stigande ström, som gör er upprymda. En ström som alltid finns inom er, men som ni tonar in till genom ett inre val, för att lära känna er, på nya sätt – sätten som verkligen tilltalar er!

Ha kul och upptäck er själva, genom att skapa och berätta vad världen är på väg till. Världen utvecklas till en värld av fokus, för att ni ska känna er mer kompletta som kraftfulla skapare, och kunna njuta av er ständigt växande kapacitet. Världen är på randen till en renässans med makalös spridning och expansion.

Ni är de som kommer att göra detta. Ni är de som kommer att förstå hur ni kan förändra era liv här och nu, i ett flöde av dynamisk livlighet. När ni väl glömmer bort att tänka på hur ni ska ta er härifrån och dit, och bara tar er dit. Hoppa in i vad ni vill. Bygg inga broar, flytta bara er uppmärksamhet till en och flytta in i det nya. Det önskade. Den verkliga. Framtiden som ni har längtat efter? Gå dit nu.

Tänk på det. Tänk bara på då. Tänk bara på hur den versionen av er/ert liv kommer att bli, varför ni vill ha den och njut av det. Tänk på den ni kan vara i det, hur ni skulle må och tänka. Känns det rätt – som i äkta? Är det så ni vill känna er? Om ja – expandera efter det. Expandera inom det. Expandera inom det ni vill veta. Respondera till det, vilket naturligtvis betyder, tillåt det.

Sluta leta efter att någon annan, även ert högre jag, ska berätta vad ni vill för er.

Vad ni vill är helt klart för er.

Sluta be om ursäkt för det ni vill. Vill det ni vill!

Vill det ni vill och tror på er själva som Gudomliga Varelser. Ett Gudomligt Uttryck av Skapelsen. En Gudomlig perfektion av fokuserad energi, här och nu, och tillåt er att använda er upplevelse av här/nu för att informera er. Det finns redan, så låt det vara och låt det ni vill ha ut av det, vara det rätta. Det är rätt för er; ni känner det – det är genom känslan av ”Jag vill det” så använd det.
Ni vet vad ni vill ha i ert liv här. Ni vet vad ni tycker om och vad ni vill ha. Varför motsätter ni er de ni vill vara? Varför tvivlar ni på ert sätt att känna er själva? Sluta lyssna på någon annans påståenden om vilka ni är, och lyssna på er själva. Hedra er. Älskar er.

Lyssna på att kunskapen inom er som vill det den vill.

Acceptera det ni vill. Tänk på vad ni vill. Tala om vad ni vill och se er själva I DET. Se er själva i det ni vill, och tillåt det ni vill, att finnas här nu som ni. Anslut er till det. Låt det forma er väg så att ni kan förhålla er till livet. Räkna med det. Se det komma. Se det fylla upp, se vad som kommer ut av det, njuta av det och låt sedan resten komma.

Detta är sätt för att vara mästerliga skapare. Ni tycker kanske, Å – Ärkeängel Michael – detta låter väldigt likt lagen om attraktion. Nå, gissa vad? Det är det. Det är lagen om attraktion.

Ni minns redan att ni är gudomliga, så lev på det sättet. Nu skapar ni från den källa som är ni. Skapa, skapa, skapa, ha roligt, ha roligt, ha roligt, av er själva. Åstadkom briljans med den suveräna inriktningen och genom flödet av uttrycken ni är, vilket inbringar det ni vet är sant för er. Ni gör ER till upphovsmän och auktoriteter här och nu.

Denna suveräna inriktning blir hur ni kommer in här, mer och mer. Genom att ni låter de totala ni uppstå här och nu – genom att vara så som ni vill vara.

Vi är medvetna om ert motstånd mot detta. Vi vet att ni har spenderat stora delar av ert liv med att förneka era önskemål. Vi vet att ni länge hållit tillbaka de saker ni vill ska vara långt ifrån er. Har ni inte förstått att när ni anammat vilka ni verkligen är, kommer gapet att stängas? Vi vet att ni vill ha det, men nu när vi säger, ”ni är fria – ta det,” då agerar ni inte utan är fortfarande blockerade.

Ni kommer att överbrygga klyftan genom att göra era önskningar verkliga och viktiga för er, och lära er vibrera till dem. Ni kan öva tills det blir naturligt för er – att bli en matchande energi för er expandering, den versionen av er som ni vårdar, älskar och vill lära känna.

Vi vet att det förekommer en hel del andra meddelanden där ute för er, speciellt i uppstignings- eller andliga kretsar. Vi erbjuder er ett sätt att stänga detta gap, nu, och gå vidare i era liv, med gudomliga uttryck.

Det kommer att fortsätta finnas människor som säger, ”bana väg först.” Det kommer att finnas de som säger, ”gör denna övning först, fokusera och lyssna på denna meditation varje dag, och ta in detta ljus i kroppen,” etc. Använd det till det här. Gör det här och få det. Gör detta först, och sedan kommer ni att bli fria. Ni kan göra detta, om ni vill. Om det får er att må bra och ni är tillfreds med det, så gör det.

Men det åstadkommer inte er befrielse – NI GÖR det, genom och av de val ni gör medvetet. Det är ni som gör det, genom era beslut att ni duger och är fantastiska, och det är början med att gå bortom allt som kan distrahera er från det ni vill, och genom att ge er själva tillräckligt mycket kärlek, så att ni tillåter er att vara de ni vill vara.

Så vi meddelar er här och nu, att vårt fokus har vänt till Gudomligt Uttryck, och ni är
5-dimensionella, eller ännu mer expanderade, här och nu.

Vi vänder vår uppmärksamhet till er som de SKAPARE ni är, och denna aspekt av er tillåts att komma fram. För att visas upp här.

Vi vänder allt vårt fokus mot befrielsen av ljus i flödet av ert uttryck, som den gudomliga signaturen av skapelsen, vilka är ni.

Ni – i visdomen av ert fokus, dras ni till det som kommer att ge er glädje, och det som kommer längre fram vilket kommer att öppna upp er kapacitet, och vi ser det som något a) ni är redo för och b) mer glädje.

Vi följer er. Vi skiftar med er. Framkanten hos mänskligheten skiftar efter Skaparens krav. Ni måste inte ansluta er, men vi tror ni skulle få mycket roligt om ni gör det.

Gå in i er. Gå in i de ni som ni längtar efter att vara, de ni önskar att ni var nu. Gör det bara. Sluta motarbeta er själva och sluta trycka er lycka långt bort i framtiden, till dess ni är klara med sådant ni tror ni behöver göra först.

Hur? Sluta begränsa er.

Vi kan berätta att begränsningarna är illusioner, konstruktioner eller idéer från separationen, men om ni fortfarande uppmärksammar dem, som om de spelar roll och är verkliga och viktiga? Vi kan inte stoppa er från att göra det. Endast ni kan.

Skär av banden ni är bundna med, till versionen av livet ni vill ska vara över. Återkalla er energi från det, och ge energin till det ni vill uppleva. Gör det ni vill ha verkligt och viktigt. Tänk på det och känn att det svallar inom er av energi och flöde. Ta bort det förflutna genom aktivering av det nuvarande, och låta den nya visionen flöda och veckla ut sig.

Vi känner igen detta som tiden för att de Gudomliga Mästarna ska dyka upp. Vi ser de Gudomliga Mästarna skapa tryggt och lekfullt. Vi ser det hända, och vi hänger med er, i tankarna bortom er gudomlighet, i det ni gör genom att minnas: ATT LEVA.
JAG ÄR Ärkeängeln Michael med Rådet av Strålande Ljus

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...