Dikt via Per Beronius, Gud ser allt, vet allt, hör allt, 26 maj, 2018

Ämne: Gud ser allt, vet allt, hör allt
Meddelande:
Sanningen kan inte för evigt gömmas undan
ibland händer det, som inte kan hända, likt
ett blixtnedslag från den molnfri himlen.
Det oväntade, som ställer allt som varit, över ända
vad gör vi då, varför inte.
Med sinnesron den välsignade
hålla Hjärtat varmt, sinnet kallt.
Om denna princip
sedan urminnes tider hade ägt sin giltighet
varit ett riktmärke på Jorden, hade krig aldrig existerat.
Men i dessa nådens dagar, i Tusenårsrikets första dagar
är allt som varit, på god väg till något helt nytt
oigenkännligt stöpas om.
Där mänskligheten i sin helhet, tar sin kärlekens
skönhetens och sanningens princip åter
Himmelriket på Jorden är nära.
Må i dessa Tusenårsrikets första dagar
prövningarnas tid, en gång och för alla vara över
galenskapens beläten, har haft sin väl utmätta tid
i den tidlösa evigheten.
*  *  *
__________________________________________________
En röst, från det rike, där allseende är, mig sporde, vågar du
utmaningen anta, att möta dig själv, eller väljer du, flyr in
i allsköns göromål att mötet med dig själv du må undvika, väjer
du dig, från att se ner i din inre brunn den djupa, om detta är ditt
val hur länge, skall dig själv, din inre utveckling du försinka, hur
länge skall du välja, att i allsköns göromål fly in att du må undfly
den utmaning det äventyr det innebär
att våga mötet med dig själv.
Denna text hämtad från boken
Daggdroppar i Gryningsljus
utgiven 2005
__________________________________________________

Du gillar kanske också...