Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 25 Maj 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 25 Maj 2018

Per Staffan 25 maj 2018

Tiden börjar passera ännu snabbare än tidigare och det är ett klart tecken på att förändringarna påskyndas. Mycket väntar på att uppenbaras som kommer att medföra förändringar som är mycket önskvärda och som kommer att välkomnas av alla. Det gamla ersätts långsamt av det nya som ska klargöra att New Age är på gång. Människan börjar förstå hur deras närvaro på jorden påverkar planeten och ser ut att röra sig bort från de saker som fortsätter att stödja de negativa vibrationerna. I detta avseende har många framsteg gjorts genom skapandet av mindre grupper av dedikerade människor som gör sitt bästa för att ge harmoni till alla. Det lockar också fler människor som försöker få mer ljus till jorden. De positiva effekterna kommer att få en snöbollseffekt och bidra till att öka vibrationerna ytterligare, och allt uppnås under mycket svåra och påfrestande omständigheter.

Uppdelningen mellan de av Ljusets vibrationer och de av de negativa vibrationerna ökar hela tiden och den kommer att nå en punkt där det kommer att leda till en stor upplyftning i medvetandet. Under en tid har det varit en rörelse för att skapa mer harmoni på Jorden, och det har lyckats till en punkt där inte bara krigshotet har eliminerats, utan en fredlig samexistens eftersträvas som kommer att föra folken från olika länder samman. Krigets meningslöshet som resulterar i miljontals själars död ses som motbjudande när samarbete kan uppnås med vänliga utbyten, och en beslutsamhet finns att göra krig till någonting från det förgångna. Det visar att många länders vilja att gå ihop i en gemensam strävan efter frihet och lycka nu kan uppnås.

Människorna uppmuntras att tänka New Age och få idéer som skall skynda på deras framsteg som kommer att föra till livs- och tidsbesparande uppfinningar. Kunskapen har redan getts till de som är i stånd att agera på dem, men det kommer att fortsätta att finnas motstånd från dem som gillar att behålla “status quo”. Var säkra på att inget kommer att tillåtas förhindra de framsteg som de nya uppfinningarna ger er. De som står i vägen för deras introduktion kommer att tas bort, och ingen kommer att kunna blockera sådana framsteg.

De yngre generationerna har en annan inställning och andra möjligheter att finna sätt att skapa fred där de äldre generationerna har misslyckats. Det är ingen kritik av deras försök att lösa problemet, men ibland kan man vara så inblandad i det att man inte kan se en väg ut. Tydligen har folk haft nog med krigföring och den åtföljande förlusten av liv och längtar efter en lösning för att stoppa blodbadet och slöseriet med mänskligt liv. Karmiska lektioner har lärts och det finns inget som kan uppnås genom att förlänga meningslös död och förstörelse. Det är dags att lägga alla skillnader åt sidan och lära sig att leva tillsammans som en, med glädje och kärleksfullt samarbete.

Människor är naturligt kärleksfulla och omtänksamma, men har en personlighet som ofta gör att de verkar mycket kalla och inte kan uttrycka sina känslor. Med höjningen av vibrationerna kommer de oundvikligen att förändras när människor blir mer öppna med att visa sin kärlek till varandra. Ni är en Mänsklig Ras oavsett färg eller religiös övertygelse, och det finns ingen anledning till varför ni inte ska komma ihop samtidigt som ni respekterar skillnaderna som uppstår mellan er. Det är dags att lägga undan de saker som är i vägen för fred och uppskatta att det är skillnaderna som upprätthåller er speciella plats i historien.

Som ni har blivit informerade om ett antal gånger, när vibrationerna har nått en viss höjdpunkt, kommer de själar som inte har kunnat nå samma nivå, nödvändigtvis att flytta till en annan väg för att fortsätta sin utveckling och de som kan fortsätta att höja upp sig, kommer då att gå hela vägen till Uppstigning. Det är ett naturligt framsteg som gör att ni kan njuta av fullständig frihet i en vibration som är så ren att endast sanning kan existera. Under tiden kommer ni gradvis att förändras i varje steg av upplyftning, och framsteg blir obehindrade liksom tidigare när ni måste uppleva närvaron av lägre vibrationer.

Du representerar bara en aspekt av ditt Högre Jag och det är så för att du skall koncentrera dig på dina livserfarenheter. Få har kännedom om sin livsplan, och det är så att du svarar på den på ett naturligt sätt enligt din nivå av intuition och erfarenhet. Varje livsplan är skräddarsydd exakt för dina behov och om den är framgångsrik representerar den ett nytt steg framåt, eftersom en lektion som lärdes väl aldrig behöver upprepas. Naturligtvis har du haft något att säga till om beträffande svårighetsgraden som din livsplan kan representera, och på det sättet kommer du inte att ta på dig mer än du kan hantera. Vid det här laget är du också att medveten om att dina guider håller ett vakande öga på dig, och kommer att ge sin hjälp om det behövs. De har sätt och medel att se till att du håller dig på din överenskomna väg och är lika angelägna som du är att se till att hela ditt liv är framgångsrikt. Det kommer att innefatta vilken som helst form av karma som du fortfarande inte har rensat, även om det måste sägas att det kan bli det som du kan ha ådragit dig efter att New Age började 2012.

I era tankar måste ni vara beredda på den tid som närmar sig när besökare från andra planeter öppet kommer till jorden. Det kommer att bli enligt överenskommelse och symbolisera det första officiella besöket av utomjordingar som önskar fredligt kontakt och vänligt samarbete. Det kommer inte att hända överallt då förhållandena på jorden måste vara sådana att det inte finns någon risk för störningar. Olika frågor måste klart sorteras i förväg för att säkerställa ett fredligt möte, vilket skulle leda till ett utbyte av information som kommer att vara till nytta för båda sidor. Er framtid är galaktisk, även om den ligger långt framför var ni befinner er i nuet. Men det är ert öde att vara rymdresenärer och utforska det stora bortom. När vibrationerna höjs upp kommer ni också att dra nytta av ett längre liv, eftersom åldrandet dramatiskt kommer att sakta ner.

Förändring finns överallt omkring er när det gamla bryts upp för att skapa plats för det nya som sedan länge är försenat. Över hela världen arbetar många med nya anordningar och system som snabbt flyttar er till New Age. Livet blir mer tolerabelt och roligt, eftersom ni får mer tid för era egna sysslor. De förlorade åren kommer snabbt att kompenseras för er med alla fördelarna av framsteg som länge har hållits tillbaka. Det kommer att ta en stund för dem att nå alla delar av världen, men med ny teknik tar det mindre tid än man kan föreställa sig. Goda tider lockar och kommer att materialiseras i enlighet med planen för Mänsklighetens framsteg, vars möjligheter har planerats under en mycket lång tid. Ni kommer att välkomna förändringarna, så gör er redo att njuta av dem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till färdighet. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudsjag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

  

Översättning: Lars-Eric

You may also like...