Dikt via Per Beronius, Kvantsprånget, till ursprunget åter, 16 augusti, 2017

You may also like...