Arkturierna via Daniel Scranton, 15 augusti, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

15 augusti, 2017

”Att se inter-dimensionellt” – av Det 9-dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få förena oss med er alla.

Vi är i synnerhet exalterade över att till er få uttrycka det meddelande som vi just nu har för er. Inom varenda människas energifält på jorden förmår vi upptäcka närvaron av en ny teknologi. Den nya teknologin hänvisar i detta fall till något organiskt och naturligt, inget chip eller implantat. Så ni kan slappna av.

Denna teknologi är den uppgradering som kommer att göra det möjligt för er alla att kunna se inter-dimensionellt. Det betyder att ni håller på att göra er klara inför fullbordandet av ert skifte. När ni förmår se inter-dimensionellt, så förmår ni existera i en dimension och vara medvetna vad som sker inom en annan dimension.

Ni har redan nu denna förmåga, men ett fåtal av er, mycket, mycket få, har aktiverat er användning av den. Det finns ett fåtal mycket avancerade varelser på er planet, som ni vet, som inte är kända av media och som utför ett underbart arbete med att upprätthålla den femte dimensionens frekvenser för er alla.

Dessa är varelser som lever i bergen i Sydamerika. Detta är den mängd information som vi kan ge er och de förmår nu se inter-dimensionellt. De kommer att fortsätta med att testa den nya teknologin för mänskligheten, tills ni är redo att använda den och samtliga av er kommer inte att i samma ögonblick vara redo.

De flesta individer kommer att vänta tills efter att skiftet har fullbordats, men vissa av er lyckligt lottade kommer att kunna använda den redan nu. Ni som är lyckligt lottade, vilka tar emot detta meddelande vet vilka ni är och ni är medvetna om att ni existerar inom ett tillstånd av den femte-dimensionella frekvensen. Ni vet när ni upprätthåller denna frekvens och ni vet att ni fortfarande kan se vad som pågår inom den fjärde dimensionen.

Den fjärde dimensionen inkluderar den tredje, andra och den första. Och därför förmår alla som existerar vid en spännvidd av den femte-dimensionella frekvensen eller högre, att se er alla och att vara medvetna om vad som äger rum på planeten Jorden. Jorden upprätthåller en femte-dimensionell frekvens. Hon är en av dem som fortfarande kan se er alla och hon gör sig själv tillgänglig för alla er som upprätthåller en fjärde-dimensionell frekvens.

Nåväl, allt detta kommer att bli tydligare och lätt att följa och begripa när ni fullbordar ert skifte. De av er som under tiden förmår använda er av denna teknologi för att spela inom den femte dimensionen och fortfarande vara en del av det övriga mänskliga kollektivet, har vad ni behöver.

Vi är det Arkturiska Rådet och det har glatt oss att få förena oss med er.”

 

Channeled by Daniel Scranton

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...