Dikt via Per Beronius; Livets okränkbarhet, 10 februari, 2018

Ämne: Livets okränkbarhet
Meddelande:
Allt liv är heligt, oberoende av storlek
stort eller pyttelitet.
Allt liv, av Moder/Fader Guds kärlek fyllt
det förefaller, kan synas.
Ännu har vi inte nått därhän
denna syn på livets okränkbara helighet
tagit till oss, anammat.
Vad göra
för att komma denna tankeform
som kan liknas vid, en utopins
omöjlighet tillmötes.
Blott en önskedröm
tålmodigt leva, så som kärleken
den ovillkorliga oss lär.
När vi lyssnar inåt
mot det innersta av vårt inre.
Det kan ta sin rundliga tid
innan vi alla och envar har insett
allt liv, oberoende av storlek, färg, form
hur än det sig gestaltar, är heligt.
Varje det minsta kryp, har rätt
att leva sitt liv, det vi kallar långt eller kort
helt och fullt ut.
Allt liv, oberoende
av sin yttre framtoning, är heligt.
*  *  *
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget
__________________________________________
__________________________________________________
En dag när sommaren är ung, bland klippor i ett bergslandskap
jag vandrar, med vindens sång i trädens kronor med blommors
doft, med gräsets strå, vajande för vinden, som mina enda
följeslagare, jag vandrar själv, dock ej ensam, ty hur kunde jag
väl ensam vara, när naturen, med kärlekens språk, till mig talar
ty hur kunde jag ensam vara, när i Edens Lustgård, jag vandrar
ty hur kunde jag ensam vara, när Guds skapelse, mig omger.
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus Del 1 Jorden
utgiven 2003
__________________________________________________

Du gillar kanske också...