Dikt via Per Beronius; Tvillingflammor/Återföreningen, September 27th, 2018

Ämne: Tvillingflammor/Återföreningen
Meddelande:
I dessa, de yttersta dagar, i början av Tusenårsriket
befinner sig tvillingflammor samtidigt på Jorden
i akt och mening, i sina fysiska former
som ett par återförenas.
Och detta, efter en miljontals år gången tid
där de föddes, som en och densamma
ur-själen, monaden.
Vad hände väl sedan, i detta evolutionära spel
jo, så här ligger det till.
Ur-själen sig delade i två, de båda halvorna valde
som två separata själar uppleva, danas, gå skilda vägar
i en Universums oändligt stora rymd.
I ensamhet, var för sig själv, har de vandrat
för att lära, ta del av Universums hemligheter.
Så här har det varit, under evinnerliga tider
där de båda själarna valt, att gång efter annan
reinkarnera, återfödas i en, det lilla nyfödda
barnets skepnad.
Och detta, på en mångfald planeter
med sina väsensskilt olika färger, former och toner
från rött till violett, från basens lågfrekventa
till diskantens högvibrerande toner.
Men i dessa dagar, är det av Moder/Fader Gud menat
dessa båda, från varandra separerade själar, i en
obeskrivligt lycklig stund skall mötas, återförenas
till det ETT, de ursprungligen var.
Hur finna sin tvillingflamma åter
inte nödvändigt att söka, inget
att bekymra sig över.
Här kommer Änglavärlden in i bilden
sökandet förutan, skall vi med vår tvillingflamma
i ett oförväntat, oväntat glädjens ögonblick, mötas
på skogsstigen den smala.
Och vi skall bortom alla tvivlens tvivel veta
det är vår tvillingflamma, vår själens saknade halva
vi har mött.
Ögonens framtoning, ord förutan
säger allt, vi behöver veta.
*  *  *
Från den eteriska världen, av Per Beronius mottaget.
___________________________________________
______________________________________________________________
Vandringsman, låt ljuset din ledstjärna vara, omge dig med ljus, tänk ljus, var
alltid uppfylld av ljus, låt ljuset vara med dig varje ögonblick på din vandring,
då kan mörkret aldrig dig nå, då kan mörkret aldrig in i dig nå, men när på din
väg mörkret du möter, dela med dig av ditt ljus, räds ej mörkret, ty mörker är
blott avsaknad av ljus, mörkret uppträder i många former, de har alla ett
gemensamt, de ropar alla efter ljus, var därför alltid generös med ditt ljus, vet
ock, när till mörkret du ger av ditt ljus, då växer ljuset, ty när du ger av ditt ljus
står Änglar omkring dig i en gyllene ring och ger av sitt ljus, du Jordens
vandringsman, dela alltid med dig av ditt ljus.
Hämtat ur boken, Spårljus Del 3, Evigheten, utgiven 2005.
______________________________________________________________

Du gillar kanske också...