Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 september, 2017

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Det finns en fördel med att inte veta vad ni skapar. Fördelen ligger i det faktum att ni i själva verket sam-skapar med varelser som har förmågan att se vad ni inte kan se. Allt handlar om sam-skapelser, för ni existerar inte i ett vacuum. Allt som ni skapar påverkar alla andra individer i universum, alltigenom tid och rymd.

Så när ni sam-skapar med varelser av högre frekvens, vilket ni gör hela tiden, så får ni en fördel av deras vision, deras förmåga att skapa det som ni aldrig skulle kunna tänka er. Och när ni sam-skapar med det bästa och högsta goda för alla varelser som en del av era intentioner så stöttas ni av mer av dessa varelser med hög frekvens av ljus och kärlek.

Ni kan kalla på högfrekventa varelser och ni gör så när ni har goda intentioner för alla, men ni kallar på fler när ni har hela kollektivet i tankarna för er skapelse. Med andra ord så om ni vill skapa tillgångar för er själva så stöds ni fortfarande i detta för er skapelse av tillgångar eftersom ni kan gynna andra på många olika sätt. Men när er intention att skapa rikedomar för alla varelser på er planet så kallar ni inte bara på mer energi, men ni kallar också på fler hjälpare.

När det kommer till att skapa det som är okänt för er själva så kom ihåg att ni alltid skapar en erfarenhet så att ni kan känna något. Och när som frekvenserna som ni har tillgång till höjs mer och mer så blir också skapelserna och erfarenheterna av högre och högre frekvens. Således så har ni inte än upptäckt hur bra ni kan känna er, likväl som att ni inte än har upptäckt hur mycket ni kan skapa.

Men de högfrekventa varelserna som ni kallar på för hjälp nu – de kan se bortom vad det mänskliga sinnet kan förstå. De kan se energierna som kommer att bli mest hjälpsamma i er skapande process, och de kommer att se hur mycket er skapelse kommer att påverka hela mänskligheten.

Det har styrka i antal, och ni är ett kraftfullt kollektiv med än mer mäktiga vänner i de högre rikena. Kom ihåg detta så ni sätter er för att skapa något över huvudtaget.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat kontakten med er.

Du gillar kanske också...