En ny Amerikansk Republik via GCR-Händelser, 05-14 juli

Reval-22

En ny Amerikansk Republik via GCR-Händelser, 05-14 juli 2016

Sammanställt och uppdaterat den 14 juli av Judy Byington, MSW, LCSW, ret, författare, ”Twenty Two Faces,” CEO, Child Abuse Recovery. www.22faces.com www.ChildAbuseRecovery.com

 1. Den 5 juli 2016 sades det att Rothschild och andra ledande Khazari-Mafiosi-familjer som Borgia, Medici, Del Banco (Warburg), Rockefeller, Clinton, Bush, George Soros och Henry Kissinger skulle ges en frist till och med den 10 juli, för att nå ett fredsavtal och frigöra medel från Federal Reserve åt den Globala Valuta-Återställningen (GCR). Efter detta skulle Khazarimaffian förlora alla chanser att delta i inrättandet av det nya finansiella systemet, plus utsättas för en total bojkott som sannolikt skulle driva dem i konkurs. Efter den 10 juli skulle en belöning på $ 100 miljoner vardera, som kan betalas i guld, överlämnas till vem som helst som kunde gripa dem. Om de vägrade låta sig gripas, skulle de dödas, liksom även deras familjemedlemmar.
 2. Trycket låg på. Den 5 juli 2016 gav uppenbarligen Centralbankernas samarbetsorgan BIS (Bank of International Settlements) slutligen sitt ok för den Globala Valuta-Återställningen, och på den dagen sägs Internationella valutafonden (IMF) ha bett Federal Reserve att släppa sina pengar. Kabalen vägrade att tillmötesgå denna begäran.
 3. Konstigt nog sammanföll den 6 Juli 2016 med en synbar seger i det irakiska kriget, för på samma datum rapporterade en militär kontakt på en bas i Irak, att Mosul nästan utplånats. Trots att ingenting sades i amerikansk massmedia, uppgavs i rapporter som kom från Irak tidigare i veckan att irakiska flaggan hade svajat i staden under ungefär en vecka. Några ISIS hängde fortfarande kvar men de utgjorde inget riktigt hot.
 4. Den 6 juli och 8 juli 2016 gjordes försök att skicka irakiska humanitära medel genom det nya CIPS-systemet men det misslyckades återigen. Systemet spårade omedelbart problemet och bankirer greps, då det konstaterades att de konfiskerade pengarna.
 5. De skyldiga identifierades som anställda på HSBC Bank. Fed (The Federal Reserve System) var en del av denna händelse och HSBC Bank hade i huvudsak lurat dem. Fed slog till omedelbart, vilket resulterade i att bankirer kommer i fängelse tack vare den kinesiska regeringen och en europeisk grupp.
 6. Den Globala Valuta-Återställningen och det guld-backade valutasystemet fanns i en lagstiftning kallat det Globala Klimatavtalet. Detta antogs av 205 länder som var tvungna att signera. Det sades att avtalet skulle antas natten den 7 juli 2016 kl. 23.30 PST (Nordamerikas västkust-tid).
 7. Fram till den 7 juli 2016 hade 209 entiteter, 196 länder, 13 områden kommit till en överenskommelse med Världshandelsorganisationen, Internationella valutafonden, och var formellt i det nya BRICS CIPS-banksystemet. I några av länderna fungerade CIPS fortfarande i tandem med det gamla SWIFT-systemet.
 8. Banktransaktionerna var nu transparenta. Tidigare försökte man med några stora belopp men hade vissa svårigheter att få igenom dem. Allt detta hade nu tagits om hand. CIPS fungerade mycket bra.
 9. Större finansieringar överfördes, mottogs och fanns på konton redo att användas. Vissa pengar i dessa konton kunde ses, men kunde ännu inte användas förrän valutainnehavare fick startsignalen med 800-nummer för att göra växlingsmöten.
 10. På samma dag, 7 juli 2016, godkände Internationella valutafonden (IMF) ett lån på $ 5,34 miljarder dollar till Irak för att genomföra en ekonomisk reform.
 11. Enligt meddelanden som gavs på irakisk TV den 9 juli 2016 skulle den irakiska dinaren återinföras. I över en månad hade Dinaren handlats, med en internationell kurs på $ 3,71.
 12. Den irakiska dinaren var ledaren för den Globala Valuta-Återställningen (GCR) och de hade ännu inte slutfört sin ekonomiska reform-lagstiftning. På samma dag lördagen den 9 juli 2016 meddelade IMF:s styrelse att Irak skulle behöva genomföra ekonomiska reformer innan de får resten av lånet på de $ 5,34 miljarder de fick den 7 juli 2016. Irakiska parlamentet skulle vara tillbaka i sammanträde den 12 juli 2016.
 13. Den 9 juli 2016 var obligationsmarknaderna mycket aktiva, förväntat att visa sig på marknaden från söndag kväll 10 juli till tisdag 12 juli.
 14. Den 9 juli 2016 hävdade Operation Delta att Admiral Group blev likvid. Han fick en revisionschecklista för var medlen skall fördelas, för att slutföras inom 30 timmar och de 30 timmarna var över.
 15. Kabalen sades nu ha stoppat GCR över 170 gånger. De gavs till söndag den 10 juli 2016 för att låta GCR gå igenom, annars skulle de gripas. Om de motstod gripande erbjöds 10 miljoner i guld till vem som helst som eliminerade dem eller deras familjemedlemmar.
 16. Det sades att genom avtal fanns vissa villkor som skulle vara uppfyllda på slutet av dagen den 10 juli 2016. Värden på vissa världsvalutor skulle komma att justeras för att stödja dessa speciella villkor.
 17. Enligt Philip Tilton – ”RV-Sånger Börjar för att fira Post-RV” utfördes RV den 10 juli 2016 kl. 18.30 EST när Amerika AB skrev över det amerikanska finansdepartementet (US Treasury) till den nya amerikanska republiken.
 18. Den 10 Juli 2016 hävdade Phillip Tilton att en FBI-insider avslöjade korruption i Clinton Foundation, och alla i Washington DC verkade vara inblandade.
 19. Detta inkluderade de i kongressen som blivit utpressade under åren, genom deras videoinspelade deltagande i drogfester, kidnappning och sex med barn. Dessa barnpedofil-fester tros ha gett näring åt många politiska tjänster.
 20. Den 10 juli 2016 hävdade Phillip Tilton att en demokratisk kongresskvinna åtalades för korruption.
 21. Kineserna sades ha imploderat aktiemarknaden med guld-backade valutor på denna samma dag, 10 juli 2016.
 22. På söndagen den 10 juli 2016 firade Irak, eftersom deras dinar hade blivit återinförd med en ny kurs på $ 1,18 och stigande. Deras Q Cards hade redan blivit laddade i ungefär en vecka med tre veckors retroaktiv lön och under en tid hade irakiska dinarer handlats med internationellt för $ 3,71.
 23. Det sades att SWIFT-systemet hade omdirigerats med rätt streckkoder, med globala humanitära projekt, som lovade en frisättning av medel måndagen den 11 juli 2016. På måndagen ändrades datumet till onsdag den 13 Juli 2016.
 24. Operation Delta hävdade att GCR skulle vara aktiv under måndag 11 Juli 2016.
 25. På måndagen den 11 juli 2016 överfördes 30 biljarder i guld till det nya amerikanska finansdepartementet (US Treasury) i Reno.
 26. Fram till måndag kväll 11 juli 2016 kl. 11.30 PST sades den Globala Valuta-Återställen (GCR) och guldbackade valutasystemet ha antagits. Avtalet finns i en lagstiftning som kallas det Globala Klimatavtalet som hade passerat genom 205 nationer.
 27. På måndagen den 11 juli 2016 skulle Landa Globala Humanitära medel släppas, men det skedde uppenbarligen inte förrän tisdagen den 12 juli 2016. Denna dag sades större finansieringar ha överförts, tagits emot och fanns på konton, redo att användas. Vissa humanitära medel kunde ses men inte utnyttjas förrän de 800 numren för valuta-inlösare mottogs.
 28. Vid ett tillfälle rapporterades det att GCR-valutor på valutamarknaden skulle ändras efter marknaden stängdes den 15 juli 2016, då allmänheten förväntades släppas in i globala vanliga banker för att växla med på-skärmen-internationella priser på måndag 18 juli 2016. En källa från IMF Australien hävdade att den Globala Valuta-Återställningen (GCR) skulle släppas den 19 juli 2016.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...