Fader Absolut – Fönster Mot En Ny Värld (Betydelsen av Universal Skala), 21 september, 2022

 

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Som en uppföljning av mitt tidigare meddelande skulle jag i dag vilja förklara för dig i detalj varför kampen mellan två små provinser på Ukrainas territorium helt plötsligt har fått betydelsen av universumskalan.

Som ni vet, efter att makten på jorden greps av drakreptilerna och deras hantlangare, har krig knappast upphört eftersom det var dem som gav de energier av aggression, smärta och sorg som var nödvändiga för dessa varelsers existens.

Ändå var de lokala konflikter även om första och andra världskriget tas i beaktande.

När det gäller dagens händelser på jorden, omfattar de nästan hela världen nu trots att de militära aktionerna endast innefattar ett fåtal länder.

Varför har det hänt?

Den främsta anledningen är att de senaste årens och speciellt månadernas nya höga vibrationsenergier inte tillåter att drakreptilerna och andra lågvibrerande varelser förkroppsligade som människor längre är nöjda med sin tidigare ”näring”.

För att överleva behöver de nu ett stort tillskott av negativ energi som kan minska jordens vibrationer och förlänga deras fysiska existens.

Ytterligare en anledning är själva önskan att förinta befolkningen som har den gudomliga genen, vilka slaviska nationer är.

Du förstår, de har lyckats inte bara starta militära aktioner mot dessa nationer utan också spela ut varandra mot varandra, vilket ger drakreptilerna speciell glädje och tillfredsställelse.

De njuter av att se ”fröet” som de hatar döda varandra och orsakar speciell smärta och sorg för de människor som inser all tragedin i detta brödrakrig.

Men globalister har gått ännu längre än så och multiplicerat denna smärta med att de har lyckats väcka hat mot Ryssland i termer av miljontals människor över hela världen.

Genom att utnyttja det faktum att de ledande ländernas regeringar och all mainstream media är i deras grepp, har de satt in en storskalig jakten på det enda land som vågade att inte underkasta sig dem och deras planer på förintelse av mänskligheten .

De saker som äger rum på er planet är ett uppenbart exempel på hur likgiltig världsregeringen är mot vanliga människors intressen: deras liv, hälsa, välfärd.

De förstör systematiskt infrastrukturen för ekonomi, industri och jordbruk och dömer människor till elände för att uppnå sitt mål: vad som än krävs för att stanna kvar på denna planet och underkasta sig dess befolkning genom att ”avhumanisera” den.

I det aktuella stadiet av er civilisations utveckling är det människan av en ren gudomlig själ som blir dödligt farlig för dem, eftersom de, efter att ha absorberat de nya höga vibrationsenergierna som nu anländer till jorden, kan återställa sin gudomlighet och följaktligen ta sig helt ur kontrollen från dessa grymma varelser som erövrade er planet.

Här stannar vi för idag.

Älskar dig oändligt,

Fader-Absolut talade till dig

Du gillar kanske också...