Fader Absolut – Livet på Nya Jorden, Medicinsk inriktning; 10 december, 2021

 

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Nåväl, låt oss fortsätta prata om modern medicin och den här gången kommer vi att diskutera människorna som den representeras av.

Till att börja med är det inte alla som bestämmer sig för att ”studera till läkare” som del av ett kall..

Många människor vägleds av rent materiella skäl, särskilt i de länder där läkaryrket är välbetalt.

Dessutom, nästan i alla medicinska institutioner är själva studierna ordnade på bara materiella principer, det vill säga de betraktar människokroppen utan hänsyn till dess gudomliga grundramar.

Det betyder att eleverna får lära sig att arbeta med en persons fysiska kropp, utan att ta hänsyn till deras subtila kroppar.

Även om det är dem som är katalysatorerna för ens fysiska och psykiska tillstånd och alla sjukdomar har sitt ursprung först i dem.

Därför har medicinsk utbildning från första början en förvrängd bild av människan och följaktligen är den inskränkt – ogiltig.

Något slags undantag är endast orientalisk medicin inklusive kunskap om chakran och energikanaler som är kopplade till vissa organ hos människan och som kan påverkas av aktivering av specifika punkter på kroppen.

Vad är grunden för akupunktur?

Det är faktiskt inte själva energikanalerna, de så kallade meridianerna, utan deras vibrationsfrekvens som drar upp till sin nivå mänskliga vitala funktioner och fysiska organ kopplade till dem på den subtila nivån.

Ändå har denna till synes avancerade medicin också sina nackdelar.

Precis som konventionell – klassisk – medicin tar den bara bort symtom på sjukdomar, inte deras orsaker.

Alltså ordnas varje healing enligt programmet healer-patient som förutsätter främmande yttre intrång i en persons energi och fysiska rum.

Av stor betydelse är själva healerns personlighet och det spelar ingen roll om det handlar om traditionell eller klassisk medicin.

Det som är viktigt är hur mycket en läkare och en patient sammanfaller med avseende på vibrationer, eftersom det under deras omedelbara kontakt oavsiktligt uppstår deras energiutbyte.

Så nu, föreställ dig en läkare som tar emot flera dussin patienter under en dag med olika vibrationer och olika sjukdomar som också förmedlar en viss vågfrekvens eftersom de är konsekvenser av dessa eller de negativa känslor som en person samlar på sig.

Med andra ord sker en blandning av en läkares, en patients och deras sjukdoms energier, vilket faktiskt resulterar i energikaos som inte uppmuntrar till återhämtning.

Och om vi ska lägga till en rad patienter till detta som passerat denna läkares mottagningsrum i dagar, veckor och månader, kommer energi-”bilden” att anta en ganska beklaglig touch.

Saken är att alla rum behåller mänskliga energispår länge som kan visa sig på ett annat sätt – beroende på ”kvaliteten” på de energier som introduceras av dem och som speglar deras tankar och känslor.

Och som du förstår är dessa känslor långt ifrån harmoniska.

Så, väggarna i alla medicinska institutioner har själva absorberat den rädsla för döden som till och med en frisk tredjedimensionell världsperson är besatt av, för att inte tala om de sjuka som förväntar sig deras ”dom” av en läkare.

Försök därför, min kära, att besöka läkare så sällan som möjligt – endast i fall av absolut nödvändighet – till exempel i fall av svåra skador som sätter ditt liv på spel och när omedelbar inblandning av en läkare helt klart krävs.

Här stannar vi för idag.

Älskar dig oändligt,

Fader-Absolut talade till dig

Du gillar kanske också...