Fader Absolut om Livet på Nya Jorden – Luftelementet i 5D, 19 juli, 2021

Fader Absolut om Livet på Nya Jorden (Luftelement och Människa på den Femte Dimensionens Jord)

19 juli 2021

Hälsningar mina kära, älskade barn!

Idag ska vi tala om hur relationen mellan människa och Luftelement kommer att vara på den Nya Jorden i den Femte Dimensionen.

Luft, precis som vatten, är ett för människor oundgängligt element, och den typ av luft de andas in avgör deras fysiska och psykiska tillstånd.

Med andra ord är luftens kvalitet en av huvudkomponenterna i människans andliga hälsa.

Och ett förskräckligt exempel på detta är den absolut oacceptabla situationen med munskydd.

Det har redan sagts mycket om att de inte kan orsaka annat än skada, och bevisen för detta ökar för varje månad.

Vad händer med den mänskliga kroppen när man inte kan andas naturligt, när ens näsa och mun är bokstavligen igensatta?

Förutom en syreskuld som påverkar alla mänskliga organ, uppstår också en så kallad energiskuld, vilket resulterar i allvarliga psykiska avvikelser som orsakar svår depression, panikrädsla eller, i motsats till det, aggression.

Varför sker detta?

Framför allt sker det därför att försvagningen av den naturliga andningsprocessen orsakar fel på andra vitala mänskliga organ också, och det resulterar i att det mänskliga energi-utrymmet blir förvrängt och tätt.

Som resultat blir också ens samvete förvrängt och tätt.

Med andra ord, ens vibrationer sjunker drastiskt och följdriktigt börjar man attrahera alla möjliga negativa energier.

Detta är målet för dem som fått människor att bära munskydd, vilket nästan hela Jordens befolkning gör.

Och de ökande fallen av olika psykiska diagnoser och självmord de senaste månaderna är övertygande bevis på att de till stor del har lyckats nå sitt mål.

Vad händer då med den mänskliga andningen i den höga vibrationen i den Femte Dimensionen?

Andningsprocessen kommer att bli så naturlig där att människor bara inte lägger märke till den.

Och den enkla orsaken till detta är att Luftelementet och människan kommer att existera i ett utrymme med hög vibration, i resonans med varandra till den grad att det nästan får dem att gå samman i En Helhet.

Medan det nu finns många sätt och övningar att andas på, kommer ni i den Femte Dimensionen inte längre att behöva dem.

Det allmänna harmoniska tillståndet hos människor kommer att garantera att deras syresättning sker på ett självreglerande sätt.

Och det förklaras av det faktum att den mänskliga förfinade lätta kristallina kroppen kommer att kunna släppa genom luftströmmar av alla de koncentrationer man behöver och som är perfekta för en i stunden.

För att ni ska förstå det bättre kan ni föreställa er att ni klättrar uppför ett berg, men ni flämtar inte, vilket är fallet på den tredje dimensionens Jord, utan ni andas lika lätt och fritt som om ni gick på plan mark.

Och det förklaras av det faktum att er nya förfinade kropp inte blir fysiskt överbelastad.

Ni kan nu styra den med tankens kraft och som konsekvens blir den lätt, viktlös, svävande i luften, och ni kommer att kunna komma till toppen på vilket berg som helst utan ansträngning, och därför, utan andningsbesvär.

Sålunda går ni bokstavligen samman med Luftelementet, ni är resonans med det i varje enskild cell i er kropp.

Samma princip för interaktion med det kommer att appliceras på allt utrymme omkring er och bringar därmed alla naturliga fenomen i harmoni.

Eftersom människan och Luftelementet kommer att leva i Ett utrymme av Kärlekens energi, kommer orkaner och tornados, som orsakar så mycket bekymmer på den tredje dimensionens Jord, att för alltid försvinna ur mänskligt liv.

Här stannar vi för idag.

Älskar er oändligt

Fader Absolut talade till er

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...