Fader/Moder Gud via Karen Vivenzio, 25 juli 2022

Fader/Moder Gud
Via Karen Vivenzio, 25 juli 2022
Kära barn, vi vill att ni ska veta att ni är mer älskade än någon kärlek ni har upplevt på Jorden. Det finns en utomjordisk kärlek som omger er och omsluter er från tårna, där de berör den Heliga Modern, till toppen av ert huvud och in i himlen. Ingenting spelar någon roll, förutom det ni vet är sant – att er Moder och Fader Gud älskar er. För ni är en del av dem som de är en del av er. Inget i den yttre världen kan skada er om ni vet att det här är sant. Djupt i er själ finns det ett sorgfyllt hål som ni har försökt att fylla. Problemet är att ni kan inte fylla det förrän ni vet detta, för ni är inte en varelse av den här världen, ni är änglar i mänskliga kroppar som försöker lära er de jordiska koderna.
Det är svårt för er att göra det, eftersom så mycket av det här är främmande för er, för ni är vana vid att färdas i de högre sfärerna. Utöver reglerna för matematik och vetenskap, helig geometri och geometri – är det de verktyg som används för att förstå hur matrisen, som ni lever i, fungerar. Men ni är inte en del av denna matris längre, i själva verket har ni aldrig varit det. Ni kommer från stjärnorna och månen där det inte finns några begränsningar och livet är lätt att leva, utan de regler och den struktur som för närvarande finns på Jorden. Så ge er själva en liten paus, ett kort uppskov och försök att förstå vad det är ni sörjer.
Är det frånvaron av Änglar och förmågan att kommunicera med delfinerna och havets andra varelser? Är det känslan av att ni tillhör något större, något bortom er nuvarande verklighet? För det ni ser framför er är inget annat än en manusförfattad reality-tv. Det är en författad dimension, ett urval av lektioner som ni går igenom och spelar er del i. Den är inte verklig, kära ni. Det är bara den dröm ni har valt att uppleva – en av många som sker ”samtidigt.”
Det finns många drömmar som ni har drömt in i verkligheten och ni har upplevt så mycket mer i det här evighetsspelet, detta spel av oändliga lekar och alternativa verkligheter. Och ni har förmågan att gå in och uppleva mer av det när ni vill.
För ni är Skaparna, författarna, skådespelarna på scenen. Det här är ert spel, er skapelse. Det är dags att fira. För det här är er examen i högre förståelse, som överskrider alla omständigheter som ni ser utspela sig framför er.
Ni behöver denna visdom de kommande dagarna. Ni kommer att behöva förstå de högre perspektiv vi önskar att ni ska ta med er till händelserna ni bevittnar varje dag. För det är mer än man kan se, så mycket mer som vi ser gör det svårt för er att förstå och ta in. De världar som ni kommer ifrån är så enorma och vidsträckta och gränslösa att ni omöjligt kan förstå i vilken utsträckning er närvaro har genomsyrat Universum och den Allsmäktiges upplevelse.
Kom ihåg, kära barn, varifrån ni kom och att allt det som ligger framför er bara är ett spel. En fantasi, en fiktiv aspekt av verkligheten som ni har drömt er in till. Vila nu era trötta själar i vetskap om att det här inte är ert hem, och att ni är så mycket mer än ni tror.
Välsigna era hjärtan käraste ljusets barn, för hemkomsten är nära – och den medför välsignade tider.
Jag ÄR Er Fader, Er Moder, Ert Heliga Gudomliga Jag och jag kommer till er nu i ordens enighet och de världar från vilka ni härstammar och till vilka ni kommer att återvända.
Med kärlek, ljus och välsignelser – Karen, i förening med mitt högre jag.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...