Gudinnan Tamar via Kerstin Eriksson, 4 september 2022

Gudinnan Tamar
Via Kerstin Eriksson, 4 september 2022
En del av Jorden
Jag är Tamar och jag är mycket gammal. Jag bor på Jorden, jag växer i jorden och jag delar dadlarna från mina palmträd med er.
Varje träd har en gudinna eller en gud och varje grönt skott har en själ. Varje rot spelar roll, ingenting är obetydligt. Och alla Jordens underbara varelser hjälper oss. Så även sylfiderna.
Allt är ett hjärtevärmande samarbete och alla har en uppgift att göra. Och alla älskar Moder Jord mer än allt annat och sätter Henne som nummer ett på sin att-göra-lista, eftersom det inte finns något viktigare än att bry sig om och älska den levande varelse som är ett hem för oss alla.
Det finns ingen slump, allt händer av en anledning. Det finns ett flöde, en naturlig rytm, faktiskt flera rytmer och det är verkligen som om en orkester spelar ett magnifikt musikstycke. i den här fantastiska orkestern finns många spelare, och det största operahus ni kan föreställa er är fyllt till brädden.
Men saken är den att ni människor inte ser Henne som det. Hon, jag menar Moder Jord, och Hon är också min kära Moder, är Moder till hela orkestern. Naturen och er Moder Jord har ett fantastiskt samarbete, ett konstverk, men ni människor tycker ingenting om det.
I varje litet grässtrå finns liv. Det finns små gnomer som tar hand om varje grönt strå. Varje litet frö råkar inte växa av en händelse. Varje frö är så värdefullt. Inte ett enda litet frö är oviktigt. De små älvorna som hjälper fröna att landa på exakt rätt plats, arbetar mycket hårt. Och sylfiderna hjälper också till.
Vinden är inte bara ”vinden”. Vinden är ett levande väsen med känslor. Vinden är inte ett tomt utrymme. Det är därför ni borde älska era andetag, var och en av dem, eftersom vinden är en del av Jordens stora symfoni, och spelar en stor roll som ett element.
När ni älskar er själva och när ni älskar era andetag, tar ni ett medvetet steg framåt i att vara aktiv i detta stora samarbete av kärlek, hopp, tro, glädje och tacksamhet, och ni deltar också i den stora orkestern och i den glädjefyllda samvaron med att skapa en fantastisk plats att leva på – Jorden – vår gemensamma älskade Moder.
Så vi ser att er plats redan är reserverad i det största och magnifikaste operahuset av alla, den stora, vackra Moder Jord och ni är mycket älskade och mycket efterlängtade!
Jag älskar er
Gudinnan Tamar
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...