Jesus via John Smallman, 28 februari 2023

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

28 februari 2023

 

Det finns ingen återvändo, ni vaknar upp.

Det uppenbara kaoset, lidandet och förvirringen över hela världen just nu är mycket oroande! Kom därför ihåg att alla nu, genom eget val, är inkarnerade i mänsklig form för att delta i den kollektiva uppvakningsprocessen, sålunda säkrande sitt eget uppvaknande medan de stort hjälper andra att också vakna upp. Det finns INGEN som INTE hjälper till i denna process! Detta är förmodligen mycket svårt för många av er att acceptera, så jag ska påminna er om att alla – det finns INGA undantag – är precis där de är avsedda att vara då de magnifikt hjälper till i denna gudomliga plan, den plan som etablerades i exakt det ögonblick som det kollektiva valet att uppleva separation från Källan implementerades.

Det finns ingen slump, inga oavsiktliga händelser, allt som sker i ert liv har ett syfte, även om det inte är förstått eller accepterat. Ni valde alla att vara inkarnerade nu, vetande att när ni ”anlände” skulle minnet av ert gudomligt vägledda syfte vara dolt för er, för att låta er att till fullo uppleva och lära er av de livsvägar på vilka ni, till synes slumpmässigt, befann er. Ni är alla gudomligt älskade i varje ögonblick av er obrytbara eviga existens, och medan ni lever era mänskliga liv i form så vägleder er intuition er mycket vackert längs era valda vägar.

Emellertid, när starkt tvivel stiger upp inom er – vilket det ibland gör – när er intuition verkar leda er på avvägar, då knuffar ert himmelska stödteam er lätt mot självtillit. Att lita på er själva är viktigt eftersom ni är gudomliga varelser och därför fullkomligt pålitliga – Gud litar alltid på er. Självtvivel är egots försök att distrahera er från er intuitiva vägledning, vilken alltid är giltig, genom att orsaka er ängslan med ”tänk om” scenarier. Se noggrant på alla tankar som kommer upp, som hjälp att skilja mellan egoistiska falskheter och er intuition. Om ni ändå är osäkra, skjut upp alla beslut, be sedan om förtydligande, då kommer era guider att svara. De finns alltid med er, och kommer att erbjuda vägledning och tröstande stöttande energi närhelst ni kallar på dem – alla som kallar på sina guider får svar – direkt.

Att lita på er själva är att vara er själva, och ni kan aldrig någonsin vara, eller vilja vara, någon annan! Andra kan erbjuda er sina åsikter, vilka ni kanske eller kanske inte, har nytta av, men det är alltid upp till er att göra era egna livsval och beslut. Bara ni kan veta vad som är rätt för er. I hela ert liv kommer det naturligtvis upp val och beslut som måste göras, och när ni ser tillbaka på era år kan det mycket väl finnas beslut ni tagit som ni nu ångrar. Påminn er själva, när ni minns livshändelserna, om att era liv i form är overkliga och att det ni ser som fel ni gjort, i det ögonblicket var de bästa val ni då kunde ha gjort. Släpp allt självdömande, för det distraherar er från att leva, och ni blir ängsliga inför risken att förolämpa någon, till och med Gud. Människor blir verkligen förolämpade – inte Gud – men att bli förolämpad är att acceptera någons bedömning av er, och varför skulle ni göra det? Ingen, förutom Gud, känner er som ni känner er själva.

Ni valde att uppleva ert mänskliga liv och ta lektioner ni blev gudomligt vägledda att lägga i er väg. Som människor kan ni inte undvika att göra fel, det är en del av lärandet. Så välkomna felen, de visar er något ni är omedvetna om. Att vakna upp är att bli fullt medveten. Ni är alla medvetna om att ni är medvetna, men att bara vara medveten, medvetande upplevt som ert själv i form, är ofta inte tillräckligt, så ni kan vara ganska omedvetna, och omedvetna om att ni är omedvetna. Dock är ni alla mycket bra på att lägga märke till att någon annan är omedveten! Således är er egen medvetenhet ofta avstängd genom att ert ego distraherar er – jag behöver en kopp kaffe, tanka bilen, ringa chefen, avsluta jobbet och åka hem – och det är extremt skickligt på att göra det.

Döm inte er själva negativt för de fel ni inser att ni gjort. Om de kan eller har påverkat någon på ett negativt sätt, försök rätta till situationen, men ägna er inte åt självdömande, då det drar ner er energetiskt, fullkomligt i onödan. Det är så många som från barnsben lärts att tro att det är katastrofalt att göra misstag. Detta är sällan, om någonsin, sant. Det kan orsaka besvär, och det kan visa er ett nytt sätt att ta er an någonting. Och, så snart ni upphör med att automatiskt döma – er själva eller andra – reduceras den stress och känslomässiga upprördhet som misstag tenderar att generera enormt mycket, vilket får er att fokusera tydligare, då er ängslan för att göra misstag minskas.

Ni är alla, varje människa utan undantag, Guds älskade barn. Det finns inget någon av er kan göra som kommer att förändra er relation till Henne. Glöm gudomligt dömande och evig fördömelse, de är ytterligt ogiltiga föreställningar eller koncept som mänskligheten uppfann för att försöka lindra den skuld den kände för försöket att separera sig från Gud. Guds enda önskan för er är att ni ska vara lyckliga och återvända Hem. Naturligtvis, eftersom ni aldrig åkt iväg! Men, i form som människor, verkar det som att ni verkligen är långt borta från Gud. Det är lite som småbarn som gömmer ansiktet bakom händerna och tror att de inte kan se eller ses.

Med en känsla av att vara så separerade, så oälskade, söker många kärlek från andra, tävlar med andra om kärlek, och hamnar ofta i konflikt. Detta har skett sedan stunden av skenbar separation – för bara ett mikro-ögonblick sedan – och över eonerna av tid har många krig utkämpats å Guds vägnar! Vilken vansinnig ide att slåss för Gud och försöka bestraffa dem som sågs som Hans fiender. Han har INGA fiender. Han älskar alla Sina barn, oavsett vilka oegentligheter de kan ha ägnat sig åt. Kom ihåg, livet i form är illusoriskt, och de pågående konflikterna, smärtan och lidandet är overkliga. Inget som inte är helt i linje med Kärlek har någonsin hänt, eller kan någonsin hända. Ni är alltid och i evighet i frid och glädje i Närvaron av Moder/Fader/Gud, ert eviga Hem, vilket ni aldrig lämnat, för det finns inget annat! I alla fall, som människor i till synes mycket verkliga kroppar, är denna gudomliga Sanning extremt svår att acceptera för er.

Mänskligheten håller just nu på att vakna upp från den eoner långa drömmen om separation och övergivenhet. Ni valde kollektivt att uppleva detta overkliga tillstånd, och eftersom ni har fri vilja, er given i ögonblicket av er skapelse, liksom alla era andra Guda-givna gåvor, tills ni kollektivt valde att vakna upp från det tillståndet, har separation från Källan varit er upplevelse.

De första stegen i ert uppvaknande var att ni skulle bli medvetna om att det ni upplevde var overkligt. Under de senaste århundradena har dessa steg tagits, och nu är er kollektiva medvetenhet i de sista få minuterna från att vakna upp från drömmen. Det finns ingen återvändo, ni är på väg att vakna upp, er medvetenhet om er Enhet med Gud kan inte längre förnekas eller ignoreras. Det finns tecken på detta över hela världen, då fler och fler av er kommer till insikt om att ert kollektiva ego lurat er att tro att det vansinne ni ser omkring er är verkligt. Inget kan ligga längre från Sanningen.

Då ni dagligen spenderar tid djupt inom er själva, i era egna individuella heliga inre helgedomar, medvetet som Ett med Moder/Fader/Gud, låt den Kärlek som Hon är fullkomligt omsluta er. Ni kommer att känna Hennes Kärlek, och när ni känner den svarar ni Henne på samma sätt. Ni är permanent i en obrytbar En mot En relation med Henne, och den enda orsaken till att ni större delen av er tid varit omedvetna om denna gudomliga Sanning – att faktiskt känna den Kärlek som är Gud – är för att ni trott på verkligheten i det overkliga … separation, ensamhet, övergivenhet. Och denna tro, uppfunnen av egot, är en ni varit mycket ovilliga att släppa, att sluta hänga fast vid, trots att den orsakat er sådan intensiv smärta. Som ett av era vanliga och nedsättande ordspråk lyder, ”skulle ni hellre ha rätt än vara lyckliga?”

Ni har slutligen valt lycka, och ert uppvaknande är nästan här. Var beredda på under bortom under då ni gnuggar sömnen ur era ögon, och ser er själva fullt vakna och engagerade i magnifikt festande för att fira ert efterlängtade uppvaknande, er återkomst Hem till Enhet.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *