Lady Nada via Natalie Glasson, 9:e februari 2018

Lady Nada via Natalie Glasson, 9:e februari 2018

 

 

De Tre Stegen för Själens Rensning av Lady Nada

9 februari 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 9:e februari 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Som övervakare av rensningens energi och vibrationerna från Skaparens ljus, kommer Jag Lady Nada, för att berätta om den utsökta rensningen och uppvaknandet som sker inom många människors själar på Jorden. Uppstigningsprocessen rör sig för närvarande så snabbt, att det är svårt för många att hålla koll på alla skiften, som aktiveras och väcks inom dem. Det finns så många nivåer i ert varande, och vart och ett aktiveras, rensas och omkalibreras, för att stödja er att minnas Skaparen. Det kan vara en utmaning att känna till och förstå allt som sker inom er. Därför är det lämpligt att observera er energi dagligen, för att bli bekant med hur er kropp, ert sinne, era känslor och andliga själv, känns och verkar för er. Därigenom ger ni inte bara utrymme till att märka hur ni reagerar på energierna och er omgivning, ni börjar också observera att en resa sker inom er. Sådan medvetenhet kan ge er en känsla av tillit till processen ni går igenom, och ni känner er mer i stånd att förstå era dagliga behov. Ni kommer också att börja känna igen den heliga länken och sambandet mellan var och en av era energikroppar, samtidigt som ni kan spåra stagnerande eller begränsande energier tillbaka till sitt ursprung. Den vackraste andliga övningen som jag kan dela med er, och som vi uppmuntrar i de inre planen, är den 8:e Strålen av Ljus, som blir bekant med vilka ni är i varje givet ögonblick, utan dömande eller förväntan. Det är ett heligt och kärleksfullt accepterande av allt ni är, och erbjuder en djup insikt till den uppstigningsprocess er själ går igenom.

Jag, Lady Nada, uppmuntrar er att ta 5-10 minuter om dagen för att bara observera er kropp, era emotionella, mentala och andliga väsen. Då blir ni vän med er sanning. Om ni blir medveten om någon smärta, lidande eller stagnerad energi, fortsätt bara att observera med kärlek i ert hjärta. Ni kan upptäcka att bara observation är ett kraftfullt verktyg, som tillåter healingen att ske. Alla energier ni håller fast vid och som behöver frisläppas, vill helt enkelt bli erkända. När det sker, healas de ofta och upplöses.

Steg ett

Er själ undersöker den aktuella expansionen. Det första steget av rensning er själ upplever, är processen med att frigöra, ta emot och omfamna Skaparens utrymme. Det här är en mycket underbar process, eftersom er själ frigör och släpper många energier, perceptioner, sår, mönster och begränsningar, som den haft under mången livstid. Detta frisläppande sker genom att er själ utökar sin energi på en jordisk fysisk nivå, och på en inre andlig plannivå. Det är en fantastisk stund av firande, er själ är redo och känner sig trygg i att förstora och utöka sin energi, och därigenom öka sin makt. När er själ expanderar, frigör och släpper ej behövda energier, så ökar vibrationerna och en upplevelse av befrielse kommer. Er själ blir fri att existera utan begränsningar och kan sammanfogas mer fullständigt med alla aspekter av er, Moder Jord och den jordiska verkligheten, samtidigt som ni utforskar Skaparens Universum. Kom ihåg att ni är Skaparen, och därför fyller och existerar ni inom allt. Er själ utforskar sin koppling till allt som är Skaparen, och förkroppsligar Skaparens sanning. Detta är extremt vederkvickande, aktiverande och lustfyllt för er själ, eftersom er själ reser genom minnet av det som är ett uttryck för Skaparen.

Genom expansion skapar er själ utrymme för att ta emot, samla och förkroppsliga mer av sig själv och Skaparen. Er själ utforskar Skaparens överflöd, fulländning och helhet, vaknar och drar dessa heliga energier till sin kärna. Allt er själ upplever på de inre planen och på Jorden, filtreras i er fysiska kropp. Vibrationerna, medvetenheten och de skiften som sker i högre aspekter av er själ, påverkar varje del av er och livet på Jorden. Ni har förmågan att dra dessa energier och glädjen av de högre aspekterna som er själ upplever, till er och er existens nu.

”Jag talar till alla aspekter och nivåer av min själ. När jag förflyttar mig genom en process för att frigöra, ta emot och förkroppsliga Skaparens utrymme, överlämnar jag allt jag dagligen mottar till fördelarna av min själs nuvarande resa, av expansion och progression. Jag är ett förkroppsligande av högsta sanningen, i min själ på Jorden nu. Tack”.

Steg två

Påskyndandet av lägre vibrationer. Er själ gräver sig djupt ner i de lägre vibrationerna av allt ni är. Er själ möjliggör det och bär ett uppförstorat ljus till stagnationen, till de lägre vibrationella energierna inom er, och inom andra utföranden av er själ på Jorden, till simultana livstider och till de inre planen. Er själ förankrar så mycket ljus till de lägre vibrationerna i er, så att hela själen vibrerar, pulserar och blir kraftfullt energetisk. Detta uppmuntrar högre aspekter av er själ att påskyndas, och blir till kraftfulla fyrar av ljus. Då hela ert väsen, er verklighet och själ vibrerar med en snabbare hastighet, så duschar Skaparen er i välsignelser, ljus och kärlek. Detta är oerhört stärkande, eftersom det ökar er känsla av att bli stöttade och ovillkorligt älskade av Skaparen. Er själ höjs för att syntetisera och minnas Skaparen, skapa nya förbindelser och överösa er med sådan positivitet, sanning och spänning. Ert fysiska själv och personlighet, börjar med lätthet frigöra alla perspektiv på brist och smärta, eftersom känslan blir överväldigande av att älskas och stödjas av Skaparen, vilket skapar ett vackert flöde och fulländning i ert liv, och existens på Jorden.

På grund av er själs nuvarande uppdrag med rensning, kan ni känna att negativa eller smärtsamma energier blir synligare inom er, när er själ vibrerar med ljuset från lägre energier, för att omvandla dem. Samtidigt kan ni uppleva starkare känslor av att vara älskade, stöttade och välsignade, eftersom er verklighet går framåt lätt och perfekt. Det kan kännas som om era drömmar manifesterar sig. Var medveten om att ni kan växla från att uppleva smärta inom er, till att sedan känna er helt uppfyllda och älskade. Det här kommer att vara vanligt nu, och ni behöver helt enkelt acceptera att er själ arbetar på en mycket djup nivå, för ert bästa under uppstigningen.

Steg tre

Er själ kontemplerar och upplever sin helhet. Er själ förstorar alla Skaparens vackra egenskaper, och dessa heliga egenskaper känns igen som vågor genom hela er. På grund av detta kan ni uppleva ett uppsving i energin eller känslorna, som rör sig genom er vid olika tidpunkter på dagarna. Sådana ökningar kan orsaka en förvirring som verkar komma från ingenstans, men ni kan också känna er strålande lyckliga eller djupt anknutna. Ni kan också känna er inspirerade av att vidta åtgärder i ert liv, eller av att utveckla vissa färdigheter och förmågor. Detta är en underbar process, eftersom det kommer att göra det möjligt för er, att bli mer bekant med de heliga egenskaperna i kärnan av er varelse och essens.

Att kontemplera och uppleva helheten inom er, kommer att få er själ att börja ladda ner ljusvibrationer från Uppstigna Mästare, Ärkeänglar, Gudinnevarelser, Dimensioner, Inre Planetkammare och så mycket mer. Det här är ett sätt att aktivera nya underbara egenskaper från Skaparen inom ert väsen, och i kärnan av er själ. När nya ljusvibrationer från hela Skaparens Universum penetrerar er själ och hela er varelse, kommer minnet av er fullhet att gry, med nya tidigare okända egenskaper och förmågor, som framträder för att observeras och accepteras. När ni upplever energier som flödar och väller in i er, vet då att det är er själ som begrundar fullheten och helheten i er varelse. Det är en tid för att fira, och ett uppvaknande av allt som är er sanning.

Vänligen vet, att Jag Lady Nada, är närvarande för att stödja er, i er själs rensning och utveckling,

Lady Nada

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...