Dikt via Per Beronius; Gårdagen, nuet, framtiden, evigheten, 11 februari, 2018

Ämne: Gårdagen, nuet, framtiden, evigheten
Meddelande:
Så går ännu en dag mot sitt slut
en dag, på förhand, helt okänd ny
icke namngiven, anonym.
Och så, det av den Gudomliga kraften
är menat att vara.
Hur kunde människan
något det minsta lära, om denna dag
vore gårdagen helt lik.
En fråga, som besvarar sig själv
vi må ha visioner, men meningslöst
för det vi kallar framtiden, detaljplanera.
Allt i Universum
från dag till annan, i evighet sig rör
Ingen dag, den andra, det minsta lik.
I tidlöshetens ögonblick
uppdagar sig allt, vad än det må vara
i den ordning, det av Skaparen är menat.
Nuet, ögonblicket, människans enda
verkliga egendom.
Allt annat, blott en drömrikets illusion
bara att finna sig i.
Tilliten välja
den som i sinnet har sin boning
livet så enkelt, när vi inte helt i onödan
krånglar det till.
Det enda av nöden
det enda vi behöver, i tidlösheten
nuets varje oändligt korta ögonblick.
Lyssna till Hjärtats försynta
men omistligt tydliga röst.
Hur lära, denna livets läxa
det är upp till oss alla och envar att välja.
Av Gud, den fria viljans nådegåva
människan given, och den är menad
att användas, ej likt en åker, ligga i träda.
*  *  *
Denna dikt, från den eteriska världen kommen
av Per Beronius satt på pränt.
_____________________________________
__________________________________________________
På vandring mot ljuset tidvis i mörker och dimma, tidvis i okänd
terräng vi måste gå, när yttre fyrar slocknat, hur finna vägen när
denna för oss är fördold, minns då den gåva, som oss alla blivit
given, kunskapen, när inåt vi oss vänder, lyssnar till vår inre röst
då lyses vägen upp av Änglar som framför
bredvid oss och bakom oss går.
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus Del 1 Jorden
Utgiven 2003
__________________________________________________

You may also like...