Lady Nada via Susan Sammarco, 16 november

Unknown2

Lady Nada

Via Susan Sammarco, 16 november 2015

 

Jag är Lady Nada och jag har varit med er under hela ert möte idag och lyssnat på er konversation. Jag kommer i princip bara att dela med mig av det som St. Germain har berättat för mig.

Vi älskar er. Vi vet att dessa tider är svåra för er, men ändå kan de som är i den här gruppen, de som läser dessa meddelanden, de som hör de här orden känna kärlek, frid och medkänsla., även om det ser ut som något skrämmande för dem som är inblandade. Se på de människor som är inblandade med kärlek. Kom tillbaka till ert högre medvetande.

Lämna detta möte med kärlek. Alla vi som är här för att arbeta med er, för att tjäna er, för att dela med oss till er – gör det med kärlek. Vi vill att ni ska veta detta.

De människor som lämnar, genom denna typ av omständigheter, har ett avtal om att gå. En överenskommelse om att vara en del av handlingen, att vara en del av planen. Det kan, eller inte, hjälpa dem som är familjemedlemmar, men det är en del av processen som vi tidigare talade om den här månaden.

Det är en del av processen… en del av den Gudomliga Planen för att plocka upp bitarna… att fylla er med kärlek… att skicka tillbaka er ut i världen för att sprida den kärleken igen.

Vet att var och en av er gör sitt allra bästa för att föra in ljus i världen. Tack James, för den meditation som ledde var och en i det här rummet runt världen för att sprida den kärleken.

Ni gör det ni har kallats att göra. Ni gör det ni lovade att göra. Ni gör exakt det som efterfrågas av er nu.

Ni kan fråga efter någon eller alla av oss. Om ni behöver oss med ett ögonblicks varsel, kommer vi att vara med er.

Jag kommer att lämna för idag nu. Jag fyller detta rum med min kärlek, min uppskattning och min uppriktighet.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

 

Du gillar kanske också...