Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 13 november

th-1

Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag

13 november 2015

Kära vänner

En del av er har nog inte läst att sedan jag slutade kanalisera SaLusa har händelseutvecklingen gått ganska snabbt och jag har tagit emot ett meddelande från St. Germain, genom Nancy Tate, där han ber mig kanalisera direkt från mitt Högre Jag. Jag hade inte provat detta tidigare men beslöt att göra ett försök, och meddelandet jag mottog lyder som följer:

Inget kommer att hända nu som hindrar att utgången blir en seger för ljuset. De Mörka hålls i schack med sin makt kraftigt förminskad. Det dröjer inte länge förrän de kommer att tyglas och bli oförmögna att fortsätta med sin plan att fängsla själarna på Jorden. Som ni kanske i närtid märkt, sker många positiva saker överallt i världen, genomförda av ljusets styrkor. Så många att Ljuset nu är den dominanta kraften på Jorden, avslöjande många av de hemligheter som de Mörka inte vill att ni ska veta. Sanningen kommer nu ut så snabbt att den inte kan stoppas, och då Mänskligheten får veta hur den blivit missledd kommer förändringar att utkrävas. Många ljusarbetare har förberett sig för denna tid och kan nu arbeta mer öppet utan hinder. Emellertid rekommenderas försiktighet, sunt förnuft krävs för att försäkra sig om att ni inte exponerar er för mycket. Det finns säkert trygghet i att vara med andra ljusarbetare, men trots det kommer de mörka att vilja göra sin närvaro känd för att sätta skräck i er. Förlita er på Ljuset, då rädsla är just den energi som när dem och de kommer att försöka fördröja de framgångar som nåtts.

Ljusarbetare är sammanlänkade genom sitt Ljus och det finns antalsmässigt en stor styrka. Var och en har en specifik roll att spela och varje bidrag till helheten är så viktig. Vi är i en tid då era intuitiva krafter är er till enorm hjälp, så låt dem leda er i stunder av tvivel. Om det känns rätt så är det helt säkert så, och ni kan fortsätta framåt med full tillförsikt. För er del kan ni hålla en mental koll på att era auror hela tiden är intakta, var noggranna med att inte lämna dem öppna så att negativa själar kan störa. De flesta av er är garvade Ljusarbetare och behöver inte mycket råd men det är lika bra att påminna er om att vara försiktiga. Rädsla och tvivel kan påverka er förmåga att stanna i Ljuset så det rekommenderas att ni alltid är positivt sinnade. Kalla på Högre Varelser som St. Germain om ni behöver hjälp så skyddar han er med den violetta flamman. Kom alltid ihåg att ni är kraftfulla Varelser och bara precis börjat inse er verkliga potential. Ni är Gudar i tillblivelse och det är den väg ni följer.

Många positiva händelser formas och snart kommer de att ske med förbluffande konsekvens. Ni har aldrig varit ensamma och i denna prestigefyllda tid rör sig era Vänner i Rymden allt närmare er. De gör mycket ni inte ens är medvetna om och har hållit er upplysta väg öppen, och Jorden fri från inblandning. Deras farkoster finns i era skyar och nära er även om ni personligen inte är medvetna om det. Många gömmer sig i osynlighet som skydd men visar sig då och då korta stunder. Kom ihåg att ni kan projicera era tankar på dem och om ni behöver hjälp kan den ofta komma på oväntade sätt. Ni är i varje fall skyddade i ert ljusarbete och hjälpta att uppfylla era livskontrakt. Många av er gör så mycket mer än ni kan föreställa er genom att besöka sfärerna av ljus under er sömn. Några får dessa minnen med sig tillbaka medan andra inte får mer än en flytande minnesbild.

Era fötter är nu stadigt förankrade på Vägen av Ljus och ni blir kraftfullare allteftersom vibrationer stiger och fortsätter så. Ni har en lysande framtid och otyglad glädje framför er då ni förmår att fullt ut uttrycka er själva. För närvarande finns de gamla energierna kvar, men de tappar snabbt sin kraft att hålla er tillbaka. Ljuset är den överlägsna kraften för gott och den lyfter snabbt upp människor. De själar som inte förmår höja sina vibrationer kommer så småningom att flyttas till en annan sfär där de kan fortsätta sin utveckling. Ni kan vara säkra på att alla själar behandlas lika och absolut rättvist så de kan ta sin rättmätiga plats i de Upplysta sfärerna. Det görs inga misstag rörande detta, det kan inte vara på något annat sätt då allt fungerar perfekt. Naturligtvis vill ni, då ni har bindningar till andra själar, känna att allt är väl med dem. Ni ska veta att allt sker som planerat för er utveckling och det görs inga misstag i Andligheten så var lugna och säkra på att alla själar ges hjälp och är omätbart älskade.

I de lägre vibrationerna på Jorden har ni haft en myckenhet av upplevelser, och de har gjort era själar mycket starkare än de var när ni först började er resa för eoner sedan. Ni som är redo att stiga upp har stått starka genom de mest prövande perioder som ni någonsin haft. Ni är att gratulera för att ha hållit ert Ljus intakt, och för att ni alltid spridit det när möjligheten har funnits. I framtiden kommer ni att kunna se tillbaka på era prestationer då alla liv kan ”läsas” i Akashi-arkiven. De kan spela upp vilken som helst händelse som ni upplevt så ni kan granska era handlingar och om nödvändigt lära av dem. Det är vad livet handlar om och nödvändigt då ni vänder er mer mot Ljuset och höjer era vibrationer. Allt det sker i en mycket kärleksfull atmosfär så att ni förstår vilken inverkan era handlingar kan ha haft på andra själar. Vedergällning är inte en del av era erfarenheter, däremot finns möjligheter att gottgöra era misstag i senare liv.

Ni är i instabila tider då ni lätt skulle kunna distraheras bort från er livsplan. Om så var säkra på att era guider som följer er hjälper er att komma tillbaka på spåret. Livet på Jorden kan vara svårt och prövande till stor del, men ni kommer att få er del av goda tider och möta andra själar med samma ambitioner. Många vänner är själar ni levt många liv tillsammans med. När ni möter dem första gången finns det en känsla av ”gammal vän”, och så är det i de flesta fall. Familjer inkarnerar ofta tillsammans för att fortsätta få erfarenheter, dock kan deras position i familjen variera beroende på deras andliga behov.

Med ankomsten av de välgörande förändringarna rör ni er snabbt in i de nya vibrationerna och blir mindre påverkade av de Mörkas försök att uppehålla er. I alla händelser är deras förmåga att diktera riktningen på Mänsklighetens framsteg inte längre i kraft. Dock kommer de tillfälligtvis kunna göra sin närvaro känd. Var inte rädda, stå centrerade i Ljuset och gör ert arbete med full tillit till utgången. Själar av Ljuset är med er hela vägen och står vid er sida, egentligen har de ju aldrig vid något tillfälle lämnat er.

Jag är Mike Quinsey och lämnar er med kärlek och välsignelser. Må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan.

Översättning: Markku Pärssinen

Website: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...