Lord Adama via Christine Meleriessee Hayden, 5 juli

AdamaGG

Lord Adama, 5 juli 2016
via Christine Meleriessee Hayden

Hur Ni Får Tillgång Till den Femte-Dimensionella Gudomliga Avsikten Inom Ert Medvetande

Detta är Lord Adamas Samtal från det Nya Jordmedvetandet – Circle of Light-Undervisning i den gyllene staden Flanancia över Edmonton, Alberta, Kanada, som representerar den 18:e Strålen i Rosa Guld.

Aluna, Aluna, Aluna
Det är ett nöje för mig Lord Adama att vara med var och en av er igen.
Andas djupt som Meleriessee har berättat – för att låta de högre ljusstrålarna gå in i alla delar av er själv, för att föra fram dessa delar av den högre Ljusfrekvensen så att de kan komma ner i hela ert kroppssystem, så att ni kan ta emot, ta emot, ta emot. Ta ett andetag medan ni tar en stund till att reflektera.
För lektionen idag frambringar vi den Femte-Dimensionella Gudomliga Avsikten som representerar Strålen i Rosa Guld. Detta innebär att låta ert medvetande vara av denna högre essens.
Detta är den verkliga erfarenheten av Telos som ni alla önskar ha i ert liv till fullo. Det är viktigt att tillåta effekterna av ert Högre Medvetande expandera in i alla delar av er själv, in i de delar som inte känner dessa energier. Koncentrera er ordentligt på att låta det komma in. Ibland när det finns blockeringar i den Eteriska Kroppen vill ni kanske vika undan och säga ”jag kan inte göra det, jag kan inte föra fram dessa essenser till mig.” Så tilllåt det ni har lärt er genom era andliga verktyg om Viljan och Kraften, modet och acceptansen, för att föra fram dessa essenser i er själv för att låta ert Högre Jag vara den befallande energin och inte det fysiska jaget. Bara tillåt kroppen att känna det, att komma in i detta utrymme.

Medan ni alla arbetar er igenom de Universella Lagarna på er personliga väg, kommer ni att börja förstå hur ni påverkas i er livsstil, hur ni projicerar er själv som en person på andra och på era egna erfarenheter. Det är mycket viktigt när vi lär oss var och en av dessa lagar, att verkligen hitta reflektionen inom er själv om vad det kan innebära för er. När vi arbetar genom Lagen om Orsak och Verkan, har vi försökt att hjälpa var och en av er att ta in de högre nivåerna av koncentration, för att hjälpa er att minimera de övriga delarna som uppstår för att verkligen skingra dem genom de högre vibrationsessenserna, som är så väldigt äkta.
Det är precis vad som sker inom planeten. Det är fler Ljusöverträdelser som blir mer tillgängliga för mänskligheten i varje ögonblick. Det är därför det finns så stora utmaningar i den fysiska strukturen, eftersom utmaningarna inom de tredje- och fjärde-dimensionella nivåerna representerar de själar som lever inom denna erfarenhetsnivå.
Alla har möjlighet att ansluta sig med sitt femte-dimensionella jag, detta högre medvetande, men många vet inte hur man jordar det. När det börjar bli jordat, måste det förändras effektivt inom den delen av den fysiska kroppen, minnet, önskemålen som finns inom ert fulla medvetande genom cellstrukturen och känslonivåerna, erfarenheterna från er programmering och de beslut som ni har tagit. Det är en pågående process som ni upplever nu.

Allt efter som jorden håller mer av detta ljus inom sig själv, kommer ni antagligen att känna det oftare.
Den viktigaste faktorn är att inte driva bort det, även om det kan kännas obekvämt, att tillåta er själv att integrera dessa energier så mycket som möjligt.
Ja, kroppen kommer att vilja förkasta det, sinnet och känslorna kommer vilja avvisa det. Det är obehagligt; det är att inte ha gravitation inuti kroppen. Det är att inte vara så ansluten till Jorden; ni börjar lyfta upp er energi uppåt. Ja, det gör att ni känner er yr, det får er att känna er o-centrerad, som att ni inte kan tänka på vissa saker. Men så småningom kommer ni att kunna integrera dessa energier i ert fysiska själv så att de kan justeras inom er. Ni kommer att vänja er.

För varje ny ljusöverträdelse som kommer in till planeten, sker det inte bara med hjälp av månen, förmörkelser och årstidernas växlingar, men med tillskott från solstormar och planetsystemens förändring.
För närvarande finns det många ljusöverträdelser som sänds till Jorden på grund av Solståndet. Den här säsongen kommer att bli mycket kraftfull, och nu börjar ni känna dessa energier.

Så om ni går igenom någon övergång, är ni inte ensam. Alla upplever dessa förändringar, men ni måste också göra anspråk på er resa under de senaste tre månaderna av vad ni själv har gjort med de lärdomar ni har fått genom Festivalerna av Ljuset av Kristus, Wesak och av mänskligheten. Nu börjar det jordas genom denna process och det är ett stort skifte som sker inom alla delar av den fysiska existensen.

Mitt bästa råd är att ha tålamod med er själv, och ni kommer att ha stunder och ni kommer att ha dagar då det blir lättare. Tills ert Gudomliga Sinne, Högre Sinnet, kan integreras ytterligare i ert fysiska sinne, kommer ni fortfarande att känna dessa övergångar. Då, efteråt kommer ni fortfarande känna förändringarna. Som en som jag själv, som är helt integrerad i dessa energier, när förändringarna inträffar måste jag justera mig själv. Alla vi i Telos gör det. Alla som är på en högre frekvensnivå än en femte-dimensionell kropp, måste ständigt omjusteras eftersom vi ständigt rör oss, går igenom dessa element för att släppa in mer ljus frekvens, för att vara inuti planeten. De av oss i Inre Jordens Städer håller verkligen den energin för var och en av er. Nu expanderar den ut ur våra ljusportaler in i jordplanet för att bistå i denna process.

Det är en rörelse som var och en av oss går igenom i dessa kraftfulla tider. Det är en stor förändring på den Övre Jorden, men det finns stora störningar och stor glädje på samma gång.
Det är att vara i den fjärde-dimensionella nivån; det är den där tendensen att önska att få vara i mer kärlek, men att vara så infiltrerad med de mindre positiva egenskaperna. Så för var och en av er är det viktigt att höja ert medvetande så mycket som möjligt, för att inte låta dessa lägre element påverka er så mycket. Detta är vad ni lär er genom Universums Lagar. Denna lag om Orsak och Verkan är en mycket viktig lag inom detta begrepp, då ni tillåter er Högre Essens och det ni tar emot genom de gravitationella polerna genom Solsystemen och Ljuskällans Universa, att få komma in i er existens, desto lättare kommer processen att vara på er medvetandenivå. På en fysisk nivå måste ni komma ihåg att jorda den. Ibland kommer ni att ha stunder där ni måste sova, ni behöver vila, ni behöver sträcka på er kropp, ni behöver vara i vatten om det är möjligt. Låt flödandet av dessa energier hjälpa er igenom denna process.

Vi har just gått igenom en kraftfull nymåne som sätter mer av dessa energier i förgrunden, vilket innebär att varje individ måste arbeta hårdare för att hålla sig kvar i dem.
De kan gå förlorade mycket lätt eftersom jorden är i en sådan övergångsperiod att hon inte kan hålla sig kvar vid allt. Så var och en av oss som är på jorden måste göra det åt henne. Vi påverkas i hög grad av dessa energiskiften.

Så hur värderas detta med Karmalagen?
Vackert. När ni tar fram dessa energier inom er själva, då ni lär er att jorda den högre vibrationen inom er fysiska kropp genom processen, oavsett vilka utmaningarna är, desto lättare blir det för henne. Gravitationen blir starkare med den ljusfrekvensen.
Vi kommer att berätta mer om detta eftersom det kommer in några nyare energier vid Solståndet, och jag själv och Lord Saint Germain kommer att föra fram en del information genom Meleriessee för att bistå i denna process då det är en spännande tid. Det är dags för dessa energier att dras in mer mot kärnan av Gaia. Men var och en av er har ett stort ansvar inom er själva, i att kunna hålla det mer fullständigt och att kunna accelerera, som jag vet att ni alla vill. Inkluderat retardationen av er ålder – detta är en del av vad ni har arbetat för, vilket börjar inträffa och som kommer att hända i Mount Shasta. Jag kommer att förklara mer om detta vid ett annat tillfälle mycket snart under nästa vecka eftersom det händer mycket snart.
Det är därför ni kan uppleva stora utmaningar. Det handlar inte bara om er egen väg, eller inte bara om vad ni gör i era initieringar och lektioner som ni upplever. Ni är i ett mycket högt vibrations-Medvetandetillstånd. När ni vaknar upp till dessa energier, kommer ni att bli mer påverkad av dem. Ni kommer att bli healad snabbare; healingen kommer också accelerera för er på alla sätt.
Men det är en övergång eftersom det gamla jaget, som är en del av er inklusive den gamla kroppen, inte vill vara en del av den energin. Det finns en konfliktfas som inträffar inom den fysiska kroppen. När ni är betingade att verkligen låta dessa energier få vara mer fullständiga i er, som Meleriessee har. Vi nämner henne eftersom hon har gjort det i många år. Hennes träningsprocess är mycket lättare i hennes medvetande; det betyder inte att hon inte känner det fysiskt. Men inom hennes medvetande är hon van vid många fler övergångar inom hennes fysiska kropp, så hon accepterar det som en del av sin verklighet.
Det är där ni alla kommer att kunna uppnå detsamma genom denna process inom er själva också. Det kommer snabbare och raskare än det någonsin gjort tidigare. Det är allt som ni gör och vi gör tillsammans. Detta skulle inte vara möjligt utan det arbete som ni har varit en del av.
Jag tackar er djupt för att ni kliver framåt; Jag tackar er för den djupa acceleration ni upplever.

Är vi i slutet av en resa?
Nej, det är bara alldeles, alldelse i dess början. Det är en helt ny stor dörröppning som kommer att förekomma och mycket kaos kan resultera från dessa energier, särskilt när folk kanske inte vet hur de ska hantera sig själva.

Healingen av varje enskild själ på denna planet kommer att realiseras på många, många olika sätt.
Jag vidkänns till fullo var och en av er och hedrar er för vad ni gör. Jag vet att det inte är en enkel process på Övre Jorden. Andligt sett går vi alla med er; Vi kan inte gå med er fysiskt ännu. Med tiden hoppas vi att det förändras men den process som vi går igenom ger nu, tillåter våra vibrationer att blandas med varandra. Ni lär er så mycket genom de Universella Lagarna och blir dessa Universella Lagar. Detta är skönheten i vad vi har gjort i år. Det bistår verkligen de planetariska förändringarna överallt runt om i världen.
Namaste
Jag Är Lord Adama, Överstepräst i Telos

Integrative Channel: Rev. Christine Meleriessee Heliohah
The New Earth Consciousness-Circle of Light is a weekly class in which we journey to one of the 22 Etheric Cities. Included is a teaching from Lord Adama and a special Ascended Being that represents the city. Walking Terra Christa provides many options to participate in their weekly teachings with an affordable rate for all individuals. You can become a Student by participating in the LIVE teachings and be part of our mentoring program OR participate in our Partner/Membership Program while experiencing the teachings on your own time via the recordings.
© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.
WalkingTerraChrista.com by Rev. Christine Meleriessee Hayden and Rev. J. Michael Hayden (Ara).

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...