Saul via John Smallman, 2 juli

56

 

Verkligheten är oändligt bortom allt ni möjligtvis kan föreställa er

 

07/02/2016 av John Smallman

När ni ser de dagliga nyheterna rullas upp över planeten är det otvetydigt uppenbart att enorma förändringar sker över världen. Dessa förändringar är nödvändiga för mänsklighetens välmående, så ha som avsikt att åtminstone en gång om dagen, eller helst 4 till 5 gånger, att Kärlek, den sanna naturen hos varje människa, stiger upp i deras medvetna medvetande och att de omfamnar den med hela hjärtat för att föra fram de nya sociala strukturerna, som är nödvändiga för att säkerställa att fredlig och harmonisk samexistens mellan individer och nationer blir fast etablerade i denna Nya Tidsålder vilken ni gick in i, i december 2012.

Det är redan fullbordat, men det skapas av er, av mänskligheten, i varje nu-ögonblick, och så kan ni se att det är er intention som är den drivande kraften bakom den.

Var Er Själva!

Låt konflikterna och disharmonierna i illusionen falla bort, och ta det ni skapar med exalterad glädje i varje stund, med er totala känsla av att acceptera er själva, vilket sedan låter er och uppmuntrar er att också helt acceptera och hedra andra, istället för, som under eoner av er historia, konstant döma varandra som otillräckliga, felaktiga eller onda.

Ni är alla, var och en av er utan undantag, Guds älskade barn. Han vakar över var och en av er med oändlig Kärlek; allt ni behöver göra är att acceptera Hans Kärlek och dela och utöka Den till hela mänskligheten. Det är ett ytterst enkelt sätt att vara, det kräver inget av er, och fordrar inget dömande eller urskiljning, bara att ni är Er Själva.

Gud skapade er perfekta, och ni förblir perfekta. Sluta engagera er i de vansinniga spelen som presenteras för er av illusionen som ni byggt, ha istället som avsikt att se i alla Kristusmedvetandet som finns i var och en av er utan undantag. I Verkligheten finns inga undantag, inga konflikter, inget svek, och inget dömande, det finns bara oändlig harmoni i vilken ni alla hedrar Guds Närvaro i Er Själva och i varandra. Ni behöver bara ta det, beslutet att göra så, och det händer, som det alltid gör, i denna stund, stunden som alltid är närvarande. Det finns inget förflutet, det finns ingen framtid, det finns bara det eviga nuet i vilket hela skapelsen är närvarande i glädjefylld harmoni.

Ni kan välja att inte vara medvetna om att det är så; ni kan besluta att inte engagera er kärleksfullt med Er Själva och med andra; och ni kan fortsätta att uppmuntra konflikt, svek och bitterhet – men varför skulle ni göra det? Ni vill alla ha evig fred och den glädjefulla existensen som följer av den. Ni vill alla bara ha Kärlek, att vara älskade, och i sanning är ni evigt omfamnade av Den, för Gud är Kärlek, Gud är allt som existerar, är Det i vilket hela skapelsen innesluts, och därför är var och en av er Gud, Kärlek och den extatiska Glädjen som medvetenhet om det ger.

Den Högsta Varelsen, den Gudomliga Visheten, Moder/Fader/Gud i vilken allt som existerar har sin eviga och odödliga existens är Oändlig Kärlek. Det finns Inget Annat! Er mänskliga uppfattning om och tro på det fysiska universum med dess fysiska lagar som en vidsträckt Verklighet är ytterst och totalt inte i linje med Allt Som Existerar – Gud! När ni vaknar upp, som ni definitivt kommer att göra – inte i någon avlägsen och önskad och påhittad framtid, utan i det eviga nuögonblicket, det enda ögonblick som är Verkligt – kommer ni att bli helt häpna att ni trodde på illusionen och lät den styra och guida er perception av vad som är verkligt.

Ni är så mycket mer än vad ni uppfattar Er Själva att vara när ni fortsätter att låta er sjunka ner i illusionen, som ni byggt endast för att övertyga er själva att ni inte behöver Gud. Den enda analogi jag kan erbjuda er, och jag försäkrar er att den är totalt inadekvat, är tanken ni håller när ni upplever livet som människa – att utan era mänskliga kroppar så skulle ni sluta att existera! När ni identifierar er med er mänskliga kropp, som den största majoriteten av er gör – även de som hävdar att de inte gör det – är det som ni har upphört att existera!

Verkligheten är oändligt bortom allt ni möjligtvis kan föreställa er, medan ni förblir övertygade om verkligheten av era mänskliga former. För att veta Verkligheten måste ni vakna upp, och det innebär att göra valet att släppa ert tag om er tro på allt som verkar ha form, att låta er själva att uppleva vidden hos tomheten i vilken oändliga potentialer finns i evighet.

Ni byggde illusionen från vidden av det oändliga fältet av potential, och har blivit drömmare inom den bara för en stund. En stund som verkar för er som den har pågått under miljarder år, men vilken faktiskt i själva verket är kortare än ett knäpp med fingrarna.

Inom illusionen, där formen av era kroppar verkar förankra er, verkar tiden vara linjär, konsistent och nästan oändlig, men faktum är att den inte har någon substans, den är totalt overklig. De få av er som har blivit upplysta har, under eonerna, försökt att visa sanningen i detta, men för att ni har blivit så fångna av illusionen i hela dess skenbara prakt, förvirring, mysterium, vidd och obegriplighet är ni oförmögna att släppa ert grepp om den – ni är ungefär som små barn med leksakerna eller filtarna som de absolut vägrar att skiljas från.

Men nu, detta nu-ögonblick, denna nuvarande stund då ni lyssnar på detta eller läser det, är det dags att låta illusionen glida bort så att ni åter kan vakna upp till Verkligheten, ert naturliga tillstånd, och känna Er Själva åter igen som Guds Gudomliga barn, oskiljaktiga från Honom och evigt begåvade med Hans oändliga Kraft, Kraften Han gav er i stunden ni skapades, att ha och njuta av i all evighet.

Ni är en med Källan, med Gud, med Allt Som Är, så låt Er Själva inse detta, erkänna detta, och vakna upp till den absoluta glädjen som är Verkligheten. Ta tid varje dag från de skenbara konstanta kraven det mänskliga livet har inom illusionen, och låt Er Själva öppna upp era hjärtan till Kärleken som omger Er, innesluter Er, och tålmodigt väntar på att Ni ska acceptera Den så att ni kan bli helt medvetna att det inte finns någon separation. När Ni gör det kommer ni åter igen känna Er Själva som En med Källan, ytterst inriktade med er sanna natur, och er glädje kommer att vara sublim.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...