Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 31 augusti, 2018

Lord Melchizedek

via Natalie Glasson

31 augusti, 2018

”Få tillgång till vad ni nu behöver”

Hälsningar! Jag är Lord Melchizedek, övervakaren och en representant för den Universella nivåns Princip. Mitt syfte i egenskap av Uppstigen Mästare, källan till Melchizedek-medvetandet och en Kristnad Varelse, är att frambringa ett heligt budskap till er vid denna högst mäktiga tid i er uppstigning. De energier som nu förankras stöttar öppenhet, förenande, bemäktigande, kärlek och tillgången till ert genuina själv. Detta innebär att er kommunikationsförmåga med de Inre Planen är förhöjda och er förmåga att ta emot från de Inre Planen får kraft. Sålunda finns nu en storslagen rikedom av kunskap, förståelse, stöttning, kärlek, healing och vägledning tillgänglig för er och ni stöttas i att få ta emot från de Inre Planen.

De Inre Planen är de andliga planen i Skaparens Universum, det finns 352 nivåer av energi och existens som förkroppsligar allting som utgör Skaparen, samt medger för en fullständig upplevelse av Skaparen. I egenskap av andliga varelser som existerar på Jorden, kan många vara blinda för närvaron av sina Inre Plan, vilka existerar både inom dem och runtomkring dem, i tron att endast Jorden existerar. Man måste ännu uppmärksamma att rikedomen i den visdom, energi och skapelse som gav upphov till Jorden, framkallas från de Inre Planen. När människor börjar minnas detta, så kommer de att uppmärksamma sammankopplingen mellan Jorden och de Inre Planen, samt inse att allt som de behöver kan framkallas från de Inre Planen, inombords och runtomkring dem, till att bli manifesterat. För detta krävs en förändring i ens tankevärld och perspektiv, man måste uppmärksamma att det inte finns något behov för brist i någonting, att brist bara är ett tankemönster som man själv har manifesterat till att existera. När man väl har förkroppsligat denna insikt, så kan man börja få tillgång till sin Inre manifestationskraft. Med perspektivet av att allt som man behöver existerar inom de inre Planen, medan man uppmärksammar Jordens och de Inre Planens sammankoppling, så börjar man komma ihåg sin förmåga att ’Kalla fram från de Inre Planen’.

Att kalla Fram från de Inre Planen

Många människor kan känna att de är frånkopplade från de Inre Planen. Trots att de är medvetna om de Inre Planen, så uppfattar de sin jordiska verklighet såsom fullständigt separat. ’Att kalla Fram från de Inre Planen’ är en process som inte bara på nytt låter en upptäcka bandet och sammankopplingen mellan Jorden och de Inre Planen. I och med att man inser sin enhet, så medger det även för att man får stiga in i sin kraft, samt att släppa taget om alla former av brist. ’Att kalla fram från de Inre Planen’ är en enkel process som framkallar energierna inom de Inre Planen till manifestation inom ens fysiska verklighet. Det är insikten om att allt som man behöver finns inom de Inre Planen och att man till sin verklighet helt enkelt behöver förankra det som mest behövs. Med denna insikt och övertygelse förkroppsligad, vilket innebär att det odiskutabelt gäller för en, så blir processen att framkalla från de Inre Planen ett kraftfullt och magiskt verktyg av att skapa ens verklighet på det sätt som man önskar uppleva den på Jorden.

De Inre Planen Skapar Jorden

Jag, Lord Melchizedek, önskar vägleda er i en meditation för att förstärka er förståelse och upplevelse av det överflöd som ni vill uppleva på Jorden och som finns närvarande på de Inre Planen.

  • Vänligen tillåt dig själv ta djupa andetag och landa i ett uppmärksamt och fridfullt tillstånd.
  • Föreställ dig, visualisera eller uppmärksamma din närvaro på Jorden, där du just nu befinner dig, vad som finns runtomkring dig och den verklighet som du upplever. Känn att du är jordad in i Jorden.
  • Föreställ dig, visualisera eller uppmärksamma att allting omkring dig och inom dig består av ljus i flera färger, detta representerar de Inre Planen. Skaparens energi och dimensioner närvarar inom och runtomkring dig. Uppmärksamma att överflöd, välstånd, hälsa, healing, materiella ting, upplevelser, i sanning allt som är möjligt att få upplevas på Jorden, finns närvarande i form av energi och Källan på de Inre Planen. Det är från de Inre Planen som energin i allt och i allting som du önskar få uppleva, samt tidigare har upplevt, framkallas och förankras till din verklighet. Låt dig själv inse att allting finns tillgängligt för dig. Andas in energin på de Inre Planen, som är överflödande och uppfyllande, till din varelse och din verklighet. Inse att de Inre Planen står redo att tjäna dig.

 

Akten att Framkalla från de Inre Planen

Först av allt finns det ett behov att förstå och notera var i ditt liv eller din verklighet som du upplever brist. Hur ser denna brist ut och vad skulle i stället kunna skapa ett uppfyllande? Sålunda ett upplösande av den brist som för tillfället upplevs.

När du observerar bristen, låt dig själv utforska upplevelsen av brist, hur den får dig att känna dig, hur den påverkar din verklighet och självkänsla, såväl som källan till brist. Bristens ursprung kan vara en emotion, en tidigare upplevelse eller något som du kallar till dig själv. När du låter dig själv fullständigt utforska bristen för vad den är, så kan du tydligt förstå vad du saknar i ditt liv. Ett exempel, kanske du saknar pengar; snarare än att du helt enkelt beslutar dig för att du behöver pengar, engagera dig först av allt med upplevelsen av bristen på pengar och upptäck hur det är att leva ditt liv med bristen på pengar. När du gör det så kommer du att upptäcka vad du saknar, vilket skulle kunna vara självvärde, självsäkerhet, en känsla av att ha ett överflöd, själv-tillit eller något annat. Detta hjälper dig att upptäcka alla nivåer av din upplevelse av bristen på pengar, utifrån den fysiska upplevelsen till den inverkan den har på din varelse. Med denna förståelse kan du i ditt sinne formulera det som kommer att skapa uppfyllelse, vilket i själva verket kan innebära flera saker, såsom pengar, själv-tillit och en tro på din skaparförmåga; det kommer att vara olika för var och en.

När du väl har formulerat en uppfattning om vad som skapar uppfyllelse och löser upp bristen, låt dig då känna resonansen i energin i uppfattningen inom din varelse. Känn det som om du förkroppsligar energin i den formulerade uppfattningen, samt att du vibrerar så som den gör.

Upprepa sedan påståendet nedan och fyll i tomrummen i enlighet med dina egna behov:

’Jag uppmärksammar och förkroppsligar helt och hållet den förståelse som de Inre Planen i Skaparens Universum, från vilka allting har skapats, nu existerar inom och runtomkring mig. Jag kallar fram från de Inre Planen …………… /det som du skulle vilja förkroppsliga och uppleva/ …………. som ett fullständigt och passande manifesterande för att nu jordas och förankras i hela min varelse och verklighet. Jag förkroppsligar den energi som ges till mig som gåva och jag förstår att det är genom att jag får ta emot och förkroppsliga energin som jag kommer att manifestera det uppfyllande som jag har framkallat från de Inre Planen. Det är genom mina handlingar, tankar och min Inre vägledning som jag fullständigt kommer att få uppleva allt som jag har kallat fram till att bli manifesterat. Tack så mycket.’

Ta en stund för att uppleva detta energimässigt, andas in den energi som har väckts upp och getts dig i gåva från de Inre Planen till din varelse och verklighet, samt lägg märke till hur detta påverkar din varelse.

Fortsätt använda denna åkallan varje dag för att från de Inre Planen framkalla det som du önskar få uppleva. Detta innebär att det är klokt att fokusera på att jorda inte mindre än tre områden av uppfyllande från de Inre Planen varje dag, eftersom du annars inte kommer att vara tillgänglig och närvarande för att uppmärksamma när de Inre Planens energier materialiserar sig. Genom denna process och åkallan jordar du de energier som behövs från de Inre Planen, sedan finns där ett behov av att ge rum för materialiseringsprocessen att äga rum, vilket är en transformation av energi till fysisk materia eller en upplevelse. I vissa fall kan detta ske ögonblickligen eller så kan det ta en viss tid. Tålamod och din fortsatta fokusering på de Inre Planen som en källa till överflöd av alla former, samt ditt kraftfulla verktyg i formen av jordande av de Inre Planen till att bli manifesterade på Jorden, hjälper till i manifestationsprocessen.

Jag, Lord Melchizedek, kommer att finnas närvarande föra att hjälpa dig.

Lord Melchizedek.

 

 

 

 

Channeled through Natalie Glasson – 31st August 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...