Lord Melchizedek via Natalie Glasson, 5 november, 2023

 

30 OKTOBER 2023

Kollaps och Pånyttfödelse

Det finns en matris runt Jorden, under det Uppstigna Kristallina Rutnätet, som nu håller på att implodera över sig själv. När människornas dominans ständigt utmanas och granskas blir mänskligheten alltmer trött på våld, krig, korruption och brott mot mänskligheten som tvingar många människor att lämna planeten. Det finns inget slut på eländet för många, medan världen väntar på nyheter om nästa krig, nästa katastrof och nästa pandemi.

Tänk för ett ögonblick på livets flyktiga natur och tänk, om du vill, på dödens permanenta natur. Eller är den det? Döden är en övergång från den fysiska formen till den eteriska, och den frihet som det innebär att inte ha någon mänsklig kropp är ofattbar. De anhöriga som lämnas kvar sörjer, men själen som flyger fritt gläds åt att deras tid på jorden är över så att det verkliga arbetet kan börja.

Trots detta är det som sker på Jorden både orsakat av och orsakar stora energetiska förändringar i människans medvetande, och konsekvenserna för de mörka själar som kontrollerar maktmatrisen runt om i världen är tydligt uppenbara. Medan oroligheterna blir alltmer intensiva och störande för dem som ser det utspelas på sina TV-skärmar, är verkligheten för dem som fångas upp i någon av de många konflikterna, hälsokriserna och katastroferna som en ändlös mardröm som de inte kan vakna upp från.

Kära hjärtan, tillståndet på jorden är ett av konstant förändring på grund av de eskalerande försöken från det mörka att ta över det ljusa. Om människor tillåter sig att underkasta sig rädslan och förtrycket kommer de att förlora det ljus ur sikte som alltid är närvarande och som finns där som en väg framåt. Ljuset övervinner alltid mörkret, och när matrisen dras åt allt hårdare och försöker återfå kontrollen blir utrymmet för ljuset allt större.

Vad kan du göra? Be, meditera och älska – dig själv, dina nära och kära, vänner och de som du inte kan stå ut med. Skicka kärlek till era vänner men ännu mer till era fiender, för de behöver den mest när de ger sig ut på resan för att återbetala den karma de har skapat och för att lära sig de läxor de har ignorerat. Ju mer kärlek i världen, desto mer ljus, som sedan visar vägen för dem som tidigare har gått vilse. Se det goda i världen och fokusera på att bygga vidare på det. Det betyder inte att ni ska ignorera vad som händer, men hur kan ni hjälpa till genom att tjäna snarare än genom känslor som bara leder er in i en spiral av förtvivlan och förlust av hopp. Där det finns liv finns det kärlek, hopp och den mänskliga anden, som faktiskt föds ur Källans ljus och därför aldrig går förlorad och aldrig är ensam.

Livets blomma (FOL) är en symbol som är djupt rotad i mytologin men som är relevant för den moderna och aktuella världen. Dess symmetri är helig och helande till sin natur och kan användas av healern och ljusarbetaren tillsammans med skapelsens koder och strålar för att släcka mörkret och aktivera ljuset. Livets Blomma i sin enkelhet, det vill säga en blomma i sig, räcker för att aktivera kraftfulla ljuskoder som kopplar varje person till sitt Kristus-själv genom upprepade oändlighetssymboler. De tre korsande oändlighetssymbolerna i varje blomma representerar den heliga triaden, eller varje persons eteriska replik och är därför ett avgörande verktyg för att hjälpa varje person att rena och återharmonisera själsfragment för att föra personen tillbaka i linje med sin JAG ÄR-närvaro. Om man tänker på att de strålar som finns i den heliga triaden är diamant, silver och guld, kommer symbolens kraft att bli tydlig. Varje blomma är placerad i en cirkel, som representerar oändligheten såväl som livets oändliga cirkel som är cyklisk och symbiotisk till sin natur.

Om man tittar närmare på diagrammet ser man att hela bilden representerar Omniversum. De 12 cirklarna representerar de 12 universumen inom dem. De är alla sammanlänkade, vilket representerar Enhet. 12 är skapelsens tal och därmed varje människas egen gudomlighet. Den innehåller de 12 ljusstrålar som utgör det vita ljuset från Skapelsens Källa. När man medvetet ansluter sig till detta ljus kommer ens andliga resa att bli ett sätt att leva och en avgörande del av Jordens uppstigning.

Livets och själva Skapelsens magi finns i varje kronblad och i skärningspunkten mellan linjerna i symbolen för Livets blomma. Det är den första symbolen för uppstigning, som aktiverar ljuskoder i varje chakra som öppnar personen till högre nivåer av medvetande. Kodernas frekvens är beroende av personens nuvarande medvetandenivå, liksom deras förmåga att hålla vibrationerna i sina energifält utan att ge efter för de lägre energierna i 3D Earth. Utan medveten avsikt kan förhöjda vibrationer sjunka mycket snabbt när en person tillåter negativiteten i andra människors verkligheter att genomsyra deras medvetande. Tillsammans med Transmutationens Violetta Flamma, är användandet av Livets Blomma som ett verktyg för Uppstigning en av de mest kraftfulla saker man kan göra för att hjälpa Jorden ut ur övergången och helt in i Vattumannens Tidsålder.

Symbolen för Livets Blomma är nu tillgänglig för varje Ljusarbetare, uppvaknande och framväxande själ som avsiktligt sänder kärlek och helande till Jorden, det Mänskliga Kollektiva Medvetandet och det Gyllene Kristallina Rutnätet. Allt du behöver göra är att fokusera din uppmärksamhet på den och ha för avsikt att den multiplicerar sin form och stärker sin energi varhelst det finns kärlek och ljus som projiceras från människor över hela världen. Kraften i denna enda avsikt kan aldrig underskattas. Vänligen gör det till en daglig övning.

Jag ÄR Lord Melchizedek.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *