Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 5 november 2023

 

Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele

5 november 2023

Världen håller på att delas. Det finns de som lever från högre tillstånd av medvetande och de som väljer att kvarstå i det som är gammalt och falskt.

Kära läsare, välkomna åter till vårt meddelande.

Lita på att allt framskrider enligt planen. Mörka och tunga energier som manifesterar som hat, våld, dömande och separation påverkar för närvarande allas liv på något sätt. Den ökande närvaron av andligt Ljus på jorden tvingar energier som länge varit dolda för allmän medvetenhet att komma till ytan. Detta tvingar många som levt med huvudet i sanden, som varit ovilliga att se på eller erkänna allt annat än det de blivit tillsagda, att börja se med nya ögon.

Skapelser av dualitet och separationsmedvetande måste erkännas för vad de representerar, innan de kan tas bort från världens kollektiva trossystem. Många börjar nu för första gången förstå den enorma mängden av lögner, bedrägerier, och självisk girighet som har och fortsätter att främjas som varande för ”allas bästa” av vissa ledare och politiker, några få organiserade religioner, och många små och stora företag.

Den Gudomliga planen lever, men är beroende av människorna för att implementera den. De som observerar och hjälper jorden från andra sidan kan inte kliva in och förändra saker, eftersom varje människas fria vilja måste hedras och inget kan läras av att evolutionärt arbete utförs av andra.

Närvaron av högfrekvent energi-Ljus som bärs av utvecklade medvetandetillstånd, exponerar och upplöser automatiskt energier av lägre resonans, vilket är hur Jesus och andra med medvetande av hög resonans utförde och fortfarande utför healing-arbete. Allt som accepterats som ”normalt” men som egentligen representerar separation, är eller kommer snart att bli påverkat av den ökande närvaron av energier av hög resonans som flödar över jorden.

Öva på att erkänna varje individs Kristenhet. Det är lätt att automatiskt och utan medveten tanke beteckna någon som fet, ful, dum, oärlig etc. När ni märker att ni gör detta, erkänn att också till synes harmlösa etiketter representerar att ”döma hunden efter håren”.

Detta betyder inte att ni ska låtsas att ni inte ser hur det ser ut eller verkar vara, inte heller att ni inte kan diskutera med personen om han/hon vill göra det. Ni ska inte ignorera fysiska, känslomässiga, mentala eller ens andliga framträdanden, istället se genom dem genom att erkänna den andliga verklighet som ligger bakom all materialitet – det goda såväl som det onda.

När ni står inför eller bara blir medvetna om någon negativ situation eller person, säg er själva något som; ”Jag vet vem du egentligen är, ett uttryck för den levande Guden.” Använd vilka ord ni vill. Det betyder inte att ni plötsligt blir omedvetna om hur det ser ut, utan istället att ni lever i ett medvetandetillstånd som kan se genom materiella framträdanden, oavsett hur lite ljus de kan verka ha, vilken i sin tur faktiskt kan lyfta eller heala dem om de är mottagliga.

Det tredje-dimensionella trossystemet lär att en människa måste göra det här och det där etc etc. (enligt nuvarande övertygelser) för att nå framgång och lycka i livet. Framgång och lycka existerar redan till fullo inom varje människa och måste erkännas hellre än att uppnås, men majoriteten är omedvetna om detta, så de flesta fortsätter att ”göra”, i ofta lönlösa försök att dra till sig vad de tror ger dem uppfyllnad.

Lär er att vara istället för att göra. Att leva från ett medvetande av varande enhet, istället för ett av att hela tiden göra något för att uppnå det som redan finns fullt närvarande inombords, tillåter och öppnar vägarna nödvändiga för dess uttryck. Glöm aldrig att eftersom ni är medvetande och medvetandet är substansen för form, kommer ett medvetande av ”Jag har inte. Jag behöver etc.” att skapa och manifestera precis det.

I eoner har föräldrar lärt sina barn vad de vet, religioner har främjat sina övertygelser, lärare ger studenter nuvarande information och experter uttalar sanningar på sina expertområden. Alla dessa områden utvecklas och öppnas, vilket orsakar motstånd från dem som byggt sina liv runt nuvarande accepterade fakta.

Tillåt er själva att öppna upp, vilket mycket väl kan innebära att ni lämnar bakom er några koncept och övertygelser ni känner er bekväma med och som tjänat er väl tidigare. Det är viktigt att förstå att oavsett hur till synes goda de är, så kan allt som fötts ur dualitet, separation och tro på två makter, aldrig vara annat än illusoriskt.

Världen håller på att delas. Mellan dem som lever från högre medvetandetillstånd och dem som väljer att förbli i det som är gammalt och falskt. Ni kommer att börja bevittna alltfler incidenter som skiljer de två och det kommer att bli alltmer uppenbart för majoriteten att det finns ett element som vill hålla världen i mörker, helt enkelt för att det tjänar deras intressen.

Ni börjar se tecken på detta då alltfler människor börjar ifrågasätta och vägra acceptera mycket av den information som förs fram om både lokala och globala frågor. Varje dag vaknar fler upp, även om det inte verkar vara så. Enhet finner snabbt en plats i mänskligt medvetande, och detta tjänar i sin tur till att lyfta och öppna jordens kollektiva medvetande.

­Låt globala och personliga frågor utvecklas från en objektiv plats, som om ni tittade på en film med insikten att Gud aldrig, aldrig skulle kunna, och aldrig kommer att manifestera Sig själv som krig, våld, oärlighet eller någon annan form av separation. Detta betyder INTE att ni inte går till handling om det krävs. Att kvarstå i en våldsam eller kränkande situation i den falska tron att ni är andlig och kärleksfull är dumt och representerar frånvaron av SJÄLVkärlek.

Det är viktigt att förstå, men ofta svårt att acceptera, att det inte finns någon slump. De som lider och dör över hela världen i denna tid var medvetna om och valde sina upplevelser innan de inkarnerade. Några behövde den typen av upplevelser för att förstå hur det känns att vara på mottagarens sida av de val de kan ha gjort i tidigare livstider. Andra behöver helt enkelt sådana upplevelser som en del av deras evolutionära process.

Emellertid har många andligt utvecklade själar valt att befinna sig i en situation av våld och trauma då deras tjänst, deras Ljusarbete, deras sätt att hjälpa till att väcka upp en sovande värld till den föråldrade statusen av så mycket, fortfarande accepteras som sättet att göra saker.

Var det ljus ni redan är, utan att känna behov av att göra, agera, böna eller be. Sluta med riter och ritualer och sökande avsett att göra er till vad ni redan är och alltid har varit. Dessa saker var viktiga facetter längs er andliga resa, men ni har utvecklats bortom dem. Det enda ni behöver be om är mer Ljus.

Erkänn och vila i verkligheten att SJÄLV och allt liv är det ENDA Gudomliga Medvetandet som manifesterar SIG självt som oändlig form och variation.

Vi är den Arkturiska Gruppen

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *