Mästare El Morya via Natalie Glasson, 5 januari 2018

Mästare El Morya via Natalie Glasson, 5 januari 2018

 

Tre sätt att accelerera er uppstigning i år, av mästare El Morya

5 januari 2018

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 5 januari 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar, jag är Mästare El Morya, Chohan och övervakare av Ljusets Första Stråle. Det är min avsikt att övervaka och aktivera Skaparens egenskaper i andra av visdom, gudomlig vilja, kraft, mod och handling. Det är mitt syfte att hjälpa och uppmuntra allt att existera enligt Skaparens gudomliga vilja. I tider av förändring, omvandling och uppvaknande krävs egenskaper av den Första Strålen för att skapa inre stabilitet, säkerhet och auktoritet.

Med Ljusets Första Stråle lär ni er förstå Skaparen och Skaparens närvaro inom er varelse och verklighet. Att bekräfta den gudomliga inspirationen som utstrålas från er varelse, orsaken och syftet med era och andras handlingar, liksom den större bilden av uppstigningen för Jorden och bortom. Den Första Strålen av Ljus hjälper er att förstå hur Skaparens gudomliga vilja rör sig genom er, kan uttryckas genom era handlingar, tankar och känslor, såväl som att förkroppsligas och ytterligare förankra Skaparens gudomliga vilja in i Jorden.

Den Första Strålen av Ljus representerad av en röd färg, gör det möjligt för er att flytta i harmoni med Skaparen, ta emot Skaparens stöd samt att känna er mer hela. Er inre sanning aktiveras, liksom er inre kraft, och sammanfogar dessa för att väcka hela ert väsen till en ny nivå av andlig medvetenhet, som påverkar er livsstil och era skapelser. Ni uppmuntras att gå djupare in i ert varande, för att känna igen det som är anpassat till er kraft och ert kurage, vilket låter er engagera er i dessa heliga kvaliteter av ert varande. Ni kommer också att vägledas för att ta reda på vad som inom er är anpassat till Skaparens gudomliga vilja. Detta är den heliga planen för er existens, den innehåller ert uppdrag, anledningen till er själs existens på Jorden, liksom er upplevelse av förverkligandet och uppstigningen. När ni inser att era tankar, känslor, handlingar, reaktioner och skapelser är anpassade till er styrka, ert mod och den gudomliga viljan, så förstår ni också vad som inte är det. Ni tillåter er själva att påbörja resan för att frigöra allt som försvagar er, skapar rädsla och distraherar er från Skaparens närvaro, vilken kommunicerar med er och leder er framåt. Denna övergångsprocess är fylld med sådana under, sådan skönhet och magi, eftersom ni uppenbarar Skaparens eviga närvaro för ert medvetna sinne inom er, som navigerar er genom verkligheten.

Nr 1: Tillit

Att ta till sig Skaparens gudomliga vilja kräver en aktivering av tilliten, särskilt av det som ni inte kan se. Att använda er inre makt och mod, kräver att ni har tillit till att kärleken och medkänslan alltid finns närvarande inom er, i den sanna godheten. Ofta är människor rädda för sin makt, eftersom de eller någon annan har missbrukat den, även om man inte minns omständigheterna som den energin åstadkom. Tillit är den energi som uppmuntrar er att fullt ut omfamna och uppleva Skaparens heliga egenskaper, med ändå kan egenskaperna för tillit vara utmanande att väcka upp. Ofta kan mönster i sinnet och tidigare upplevelser skapa misstro, vilket innebär att ni inte vill tillåta Skaparens egenskaper som redan finns närvarande inom er. När ni inom er känner igen tankar, känslor, handlingar, reaktioner och skapelser, som är anpassade till er makt, ert mod och gudomliga vilja, liksom de som inte är det, kommer ni att låta er misstro försvinna eftersom ni med en djup vetskap förstår att Skaparens närvaro finns inom er. Att uppmana Skaparen att stödja er i vardagen och i uppstigningen, kommer att ge näring till er inre tillit, och ni kommer att börja värdesätta Skaparens stöd som manifesterar sig runt omkring er.

”Älskade Skapare, stöd mig idag i min verklighet, i mina handlingar, skapelser och den andliga utvecklingen. Öppna mina ögon och alla mina sinnen, så att jag får se och uppleva ditt kraftfulla, allomfattande gudomliga stöd, inom och runtom mig. Jag är redo att ta emot ditt gudomliga stöd på det vackraste, mest perfekta sättet och acceptera manifestationerna i mitt liv nu. Med djup tacksamhet och kärlek, tack.”

Nr 2: Utfästelse

När ni erkänner att närvaron och stödet av Skaparen fyller er varelse och verklighet, så väcker ni en helig energi inom er av utfästelse. Skaparen önskar inte att ni ska avge några löften, eller att ni dedikerat er åt Skaparen eller allt det som är Skaparen. När jag, Mästare El Morya, talar om förpliktelser, talar jag istället om energin av lojalitet mot er själva och er andliga utveckling. Jag uppmuntrar er att grunda er själva i er sanning, i allt som ni anser er själva vara och allt ni känner till och vill vara. Min vägledning är att inspirera er att ta ansvar för er egen utveckling. Ni själva är de enda själarna på Jorden, som verkligen har svaren ni söker; och de kan inte vara de samma som andra söker. Det kan finnas andra som kommer in i er verklighet, för att väcka ert inre vetande. Det är dock viktigt att minnas, att ni själva är källan till ert eget inre vetande och minne. Om ni möter utmaningar, känner er vilsna, behöver vägledning eller healing, så kom ihåg att allt ni söker finns inom er själva. Det är väldigt lätt att istället leta efter svaren utanför er själva, det är naturligt, men jag uppmuntrar er att acceptera och observera er själva, när dessa mönster uppstår. Ni kan acceptera hjälp utanför er själva, så länge ni håller er kvar vid er inre kraft. Nyckeln är att utfästa för er själva att ni ska lita på era förmågor, och att veta att Skaparen kommer att röra sig genom er för att visa, dela och avslöja allt ni behöver. Med denna inre kunskap skapar ni ett starkt band med era inre energier, er intuition kommer att blomstra och ert uttryck för Skaparen väcks upp.

Fråga er själva dessa frågor för att föra fram förverkligandet till er:

Hur stor del har jag utfäst till min andliga utveckling?

Hur stor del har jag utfäst till min fysiska verklighet?

Hur stor del har jag utfäst till min inre sanning, essens och förverkligande?

Ordet utfästelse kan också ändras till tillit eller tro. I själva verket frågar ni er själva hur mycket ni tror på er andliga verklighet; hur mycket ni är redo att engagera er fullt ut, i er fysiska verklighet och hur mycket tillit ni har för Skaparens närvaro inom er? Dessa frågor kan ge nya insikter och förståelse för er medvetenhet, samt uppmärksamma er på den healing som behövs för att anpassa er varelse och medvetenhet till Skaparen. Jag, Mästare El Morya, uppmuntrar er att ta er tid för att överväga vissa situationer, mål och drömmar som manifesteras nu, eller som ni vill manifestera. Bjud in er själva att upptäcka om er utfästelse är total, om ni tror och har tillit? Detta kommer att frambringa djupare upplysning och anslutning med er inre essens.

Jag, Mästare El Morya, uppmuntrar er att tänka på vad utfästelse verkligen betyder för er. Kom ihåg att det är en känsla av förankring och vetskap inom er, och hur det upplevs och manifesteras i er varelse och verklighet.

Nr 3: Uttryck

Jag har talat om många underbara energier, Skaparens egenskaper och erfarenheter så som er makt, ert mod, den gudomliga viljan, Skaparens stöd, tillit och utfästelser. Allt bemyndigar, förankrar och uppmuntrar er att belysa ert inre och er sanning, som ett uttryck för Skaparen. Det finns ytterligare ett sätt jag vill berätta för er som ni kan fokusera på; det är sättet av uttryck. Ni har nått en höjdpunkt i er andliga utveckling; ni är redo att uttrycka Skaparen genom alla era aspekter. Ni är redo att vara kreativa, inspirera andra, vara till tjänst och att inte längre dölja er inre sanning. Det är dags att vara en uttrycksfull ledstjärna för allt som är Skaparen. Det finns inga regler, utan fokusera helt enkelt på kärlek, frid och sanning inom er, och ni kommer att vägledas under varje stund av er verklighet, för att uttrycka Skaparen på sätt som uppfyller er och alla andra. Därför anser jag, Mästare El Morya, att det är viktigt att ansluta sig till Första Strålen av Ljus, för de energier som laddas ner till er, kommer att aktivera era inre egenskaper av visdom, gudomlig vilja, makt, mod och handling, som stöder er i tilliten, utfästelsen och uttrycken av allt som är Skaparen.

Jag är här med er för att bemyndiga er sanning, och uppmuntra allt att existera som Skaparens gudomliga vilja,

Mästare El Morya

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...