Matthew Ward via Susan Ward, 6:e mars 2017

Matthew Ward via Susan Ward, 6:e mars 2017

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew. Er värld förbereder sig för en vaktavlösning, så att säga. Öppet och i det fördolda, och åtgärder från flera fronter rör sig framåt, för att befria Jorden från de element som har hållit sin civilisation i träldom under årtusenden. Och då vibrationerna ökar, kommer polariseringen av filosofier och ideologier att smälta, precis som isen i Polarområdena, och så småningom kommer det att bli enighet i anden i hela världen. Ödet för Jordens folk är att leva fritt, fredligt, välmående och lyckliga i harmoni med Naturen, och vi hedrar alla själar som lämnat sina hemländer, för att hjälpa samhället att linjärt skapa den Gyllene Tiden på Jorden, den härliga värld som blomstrar storslaget i all evighet.

Under de senaste månaderna har vi talat om de globala händelserna som ni var intresserade av, och det gjorde vi så gärna, men vi har försummat en del av det primära syftet med våra budskap, nämligen att erbjuda er upplysning och relevant vägledning, för er evolutionära resa. Många e-postmeddelanden som skickas till min mor, har frågor och kommentarer som tyder på missuppfattningar om uppstigningen, en fråga som är förvirrande för själar som nyligen vaknat upp, och kanske även för vissa som redan är välbekanta med den andliga informationen. Uppstigningen måste förstås förstås på rätt sätt, och för att svara alla som skrev, så börjar vi med detta nyligen inkomna e-postmeddelande:

”En bekant berättade att hon läser kanaliserade meddelanden som säger att uppstigningshändelsen kommer att ske snart. Varför berättar inte Matthew om detta, och hur man förbereder sig för den?”

Vi vet inte vilken händelse andra källor hänvisar till, så vi kommer att berätta om uppstigningen genom vårt sätt att se det. För det första, så finns det två typer, en planetär och en personlig, och vi börjar med den förra. För ungefär 80 år sedan, när Gaia, den själ som förkroppsligades på planeten Jorden ropade på hjälp, för en infusion av ljus från starka civilisationer som stabiliserade den kraftigt försvagade planeten, och hindrade den att flyga ut i rymden till en säker undergång, för att göra det möjligt för den att ta sig loss från den djupa tredje densiteten, och påbörja sitt gradvisa uppstigande. Det var början av planetens uppstigning, sett från lokaliseringen.

Låt oss göra en liten avstickare, för att nämna något som skulle kunna vara en orsak till förvirringen. Eftersom både dimension och densitet används i kontexten för uppstigning, kan det verka som om det är olika faser, eller aspekter, av denna process, i stället för termer som har använts växelvis. Vi vill tillägga, att densitet är den vetenskapligt mest korrekta termen, eftersom uppstigning handlar om energi, som inte kan mätas på det sätt som används för att dimensionera något, som till exempel en låda eller ett stycke mark.

I december år 2012, korsade jorden tröskeln till den fjärde densiteten, och kommer att fortsätta sitt stigande tills hon är väl inom den övre femte densiteten, där hon har sitt ursprung. Men under eoner gick planetens spiral nedåt, djupt ner i den tredje densiteten och fastnade där, men Gaias själ, blev kvar i den femte densitetens tillstånd av utveckling.

Nu kommer vi till den personliga uppstigningen – själens växande för andligt och medvetet medvetande, eller utveckling; även detta är en process, inte en händelse som påverkar alla människor på samma sätt och vid samma tid. Den energi som träffar Jorden är gynnsam, eftersom hennes människor kan dra nytta av den. Men de starka skurarna av energi, intensifierar alla egenskaper och beteenden, och medan alla personer reagerar i enlighet med sina positiva eller negativa grundläggande tillstånd, fortsätter planeten sin stadiga uppstigning till de högre astrala planen.

Så då, när den personliga uppstigningen började, blev det massiva ljuset, som för åtta decennier sedan räddade Jordens liv, ungefär vid den tiden tillgängligt för alla hennes invånare, så man kan säga att det började redan då, för de människor som var mottagliga för ljuset. Vi säger, ungefär vid den tiden, eftersom uppstigningen, utvecklingens framåtskridande, är målet för varje själ under varje livstid.

Varje själ har sin unika frekvens, eller energistråle, som styrs av sin anslutning – personens tankar, känslor och inverkan av den fria viljan – i många stadier av tillväxten inom varje densitet. Låt mig ändra ”många” stadier till ”obegränsade” – själarna kan komma tillbaka till många livstider i den tredje densiteten, eftersom de får alla möjligheter de behöver, för att komma tillbaka på rätt spår, medan andra själar faktiskt störtar iväg från den tredje, till den fjärde densiteten.

Det är möjligt att den största orsaken till förvirring om uppstigningen är siffror/nummer. Detta universum numrerar inte densiteter, och inte själarna heller. Vi använder endast siffror för att ange Jordens position eller framstegen i förhållande till lokaliseringen, för att visa den evolutionära statusen eller framåtgåendet av hennes människor, och siffrorna beträffande det sista, kan skilja sig markant, medan jordens lokalisering förblir densamma.

Verkligheten är, att detta universum är ren energi som flödar utan avgränsning, mellan den lägre densitetens ”sista” flöde och det ”första” av nästa högre densitet, för det är en blandning i flödet, eftersom deras vibrationshastigheter är så lika. Det är därför ni inte upplevde några dramatiska förändringar den 21:e december 2012, eller under dagarna och veckorna som följde, trots att Jorden hade börjat sin omloppsbana av den lägsta planet i den fjärde densiteten. Men oavsett var planeten befinner sig, så kan personlig uppstigning ske. Även under de långa tider som Jorden var fast i djupet av den tredje densiteten, kunde några själar – Guds speciella sändebud, andra hemliga sändebud och visionärer – stiga upp under sina ljusfyllda livstider.

Så, hur förbereder ni er då för uppstigningen? Det är så enkelt som att leva efter Gud vilja, eller, som Gud sa: ”Var snälla.”

”Hur många år kommer det att ta innan Jorden når sin destination?”

Även om det finns ett definitivt svar, så vet vi det inte. Ni kommer att uppleva att tiden går snabbare och snabbare, när planeten blir ljusare, och fortsätter till ljusare energiplan, då någon gång kommer ni att förstå att ni befinner er i den tidlösa ”avståndslösa” evigheten. Om ni då, kära bröder och systrar, försöker föreställa er livet i en universell existens, som är en serie samtida händelser, så är det detsamma som att bjuda in frustrationen. På själsnivå vet ni att livet, när ni är ”bortom tiden” linjärt sett, kommer att glädjas åt att ännu en gång vara fullt medvetna om att leva i evighet.

”Hur lång tid tar det för oss och Gaia, i övergången från den fjärde dimensionen, tills vi upplever den femte dimensionen? Jag hittade en bok som tog upp detta, som sade att år 2032, skulle bli det år då vi skulle börja komma in i den femte dimensionen.

Gaias själ har aldrig lämnat den femte, bara hennes planetkropp, och vi kan inte säga hur länge Jorden kommer att vara i övergången genom den fjärde, eftersom uppskattningen i linjär tid av kontinuumets NU, inte kan göras med exakthet. Och, det är en signifikant skillnad, mellan planetär och personlig uppstigning.

De flesta Ljusarbetare, vare sig de tänker på sig själva som sådana eller inte, är i mitten av eller i den högre fjärde densiteten, medvetet och andligt, i vissa fall högre, och de själar som kommit från de mest avancerade världarna, bistår vid uppvaknandet av Jordens folk. Det betyder inte att någon av er frivilliga, blivit befriade från mänskliga känslor som tider med sorg, besvikelser, förtvivlan eller andra påfrestande känslor, som kan äventyra ert tillstånd. Personer som har möjlighet att tillfälligt höja sig över sina egna utmaningar, och världens tumult, kan helt kort uppleva den femte densitetens lycka och känsla med ett sådant ljus, att de inte känner sig som om de befinner sig i en tät kropp.

När det gäller tidpunkten, år 2032, så vågar vi inte ange ett kalenderår, inom något skede av Jordens resa – eller er – på grund av den ovannämnda svårigheten, att sätta olika plans energi på en linjär tidsram.

”Hur kan jag övertyga de religiösa fanatikerna i familjen att Armageddon/Apokalypsen/Tidens slut, inte är det som väntar oss? Jag vill inte att de lämnas kvar när Uppstigningen kommer!

”Vi har redan berättat om uppstigningsprocessen, så det finns ingen anledning att upprepa det, och vårt råd gäller för alla de som har nära och kära som har stängt sina sinnen, för allt som inte passar in i deras tankesätt av en viss religion, eller annan trosövertygelse. Dela dina tankar och kunskaper med de som är intresserade, men försök inte övertyga någon, som inte är mottaglig för att tro som du gör. Varje själ har rätt att röra sig en komfortabel takt mot upplysning, och om det inte uppnås i detta liv, kommer det att ske i ett annat – för ingen själ ”lämnas” någonsin kvar – och olika övertygelser ändrar inte kärlekens band, som återförenar själar.

Mor, ser jag att resten av punkterna på din långa lista gäller personlig uppstigning, och flera är likartade. Vi kommer att svara på alla, utan att du behöver skriva något, och vi börjar med utvecklingstillståndet hos Jordens civilisation. De i den lägre delen av spektrumet, befinner sig fortfarande djupt inom den tredje densiteten, de i den övre delen närmar sig den första energistrålen av den femte. Tillståndet för den stora majoriteten, är i mitten av den högre tredje densiteten eller den lägre fjärde, långt fram från de i jämförelsevis få individer, som har fastnat i djupet av den tredje, och då vibrationerna fortsätter att stiga, kommer de evolutionära framstegen snabbare och uppenbaras mer hos befolkningen.

Uppstigningen har ingenting att göra med den fysiska livslängden; Den har i allt att göra med hur mycket en persons beslut och handlingar, anslutit sig till sitt själskontrakt under livstiden.

Uppstigningen kräver inte att personen är varse om den. Många miljoner utvecklas utan att veta om den. Om de inte förknippar sin empati, intuitiva utveckling, omtänksamhet och vänlighet med uppstigningen, medan de är på Jorden, kommer de att full ut förstå det, när de väl kommit till Nirvana.

Uppstigningen sker under den fysiska livstiden, och kommer inte helt plötslig i slutet. Det är samma sak med regressioner – och fastän det inte finns något sådant som en ”omvändning på dödsbädden som räddar någons själ,” får oavsett vad en person gör under dennes sista dagar eller timmar, ”ett erkännande” i den delen av Nirvana då den kommer dit, som motsvarar energin av personens hela livstid.

Övergången till andligt liv är inte en ”automatisk uppstigning.” Livet i Jordens andevärld, är som en fysisk livstid där fri vilja råder, och Nirvana erbjuder ett så brett utbud av intressanta aktiviteter och fascinerande resor, och vissa själar njuter av dessa tidsfördriv och rör sig runt i rikenas fantastiska möjligheter till lärande. Det finns inget som helst fördömande för att någon väljer den typen av liv; men själar som gör minimala ansträngningar med förbereda sig inför en efterföljande inkarnation, har inte fördelen av en uppstigning under den livstiden, som de som förbereder den på ett klokt sätt.

Uppstigning innebär inte att fysiskt lämna Jorden, för att leva på en planet i en högre densitet, det är att resa med med Jorden under den livslängd som valts i själskontraktet. Det är en missuppfattning att det finns två Jordar – den ”nya” som människor stiger upp på och lever i kärlek och fred, medan människor som inte gör det är kvar på den ”gamla” i våldet, korruptionen och girigheten.

Det finns ingen ”sluttid” för uppstigning som läsarna frågat om, medan i andra sammanhang finns det det. Ni är inte personer som har en själ, ni är odödliga själar som upplever en annan livstid i en kropp. Varje förkroppsligande – det kan finnas tusentals, även miljoner, i många olika former, civilisationer och världar, så annorlunda från det ni känner till, som ni inte ens kan föreställa er – som erbjuder potentiell tillväxt, andligt och i det medvetna medvetandet, minnet av det som är igenkänt på själslig nivå: Ni är energiaspekter av de Högsta Varelserna i detta universum, och oupplösligt förbundna med allt i hela detta universum. När ni till fullo minns det, förstår ni att ni alltid har varit, och för evigt ska vara en del av massans medvetande, som är den Högsta Varelsen. Men det är inte resans slut – den slutliga destinationen är er kosmiska Början, den rena kärlekens ljusenergi av Skaparen, den allvetande, allsmäktiga Enigheten av Allt.

Älskade familj, det kan verka som om när ni återupptäcker själsnivåns kunnande, att livet självt har blivit mer komplext och förvirrande när ni utvecklas. Det är precis tvärtom – allt blir enklare och tydligare. Komplexiteten och förvirringen finns där ni är, det är skapelser av era tankar, känslor och beslut. Och nu, låt oöverträffad kärlekskraft vägleda er glädjefullt och tryggt, när ni fortsätter att lysa med ert ljus till allt på Jorden.

_________________________

Kärlek och fred

Suzanne Ward

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Du gillar kanske också...